CVPP

Ataskaita

AtGn-2 tipinė forma

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI

2023

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Oficialus pavadinimas: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Juridinio asmens kodas: 188659948
Adresas: A. Jakšto g. 6
Miestas: Vilnius Pašto kodas: 01105 Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Ovidijus Ruškys Telefonas: +370 70663411
El. paštas: ovidijus.ruskys@stt.lt Faksas:
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.stt.lt

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

4 Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

1.

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ BENDRA VISŲ SUDARYTŲ SUTARČIŲ VERTĖ IR PIRKIMŲ SKAIČIUS

2.

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI PAGAL INFORMACIJOS SLAPTUMO ŽYMĄ

IV. KITA INFORMACIJA

1.

PAPILDOMA INFORMACIJA

2.

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ

Vardas, pavardė: Ovidijus Ruškys
Telefono numeris: +370 70663411
Elektroninio pašto adresas: ovidijus.ruskys@stt.lt