CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Projekto konkursas

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

674392
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.2.

Projekto pavadinimas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (7.11), BLINDŽIŲ G. 3, VILNIUJE REKONSTRAVIMO ARCHITEKTŪRINIO ATVIRO PROJEKTO KONKURSAS
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
188710061
Šeimyniškių g. 19
Vilnius
09601
LT
Rasa Prieskienė
+370 67192733
rasa.prieskiene@vilniausvystymas.lt
https://vilnius.lt/lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5666

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI, ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI, AR PIRKIMĄ ATLIKO CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA?

taip

Įgaliotoji perkančioji organizacija, įgaliotasis perkantysis subjektas arba centrinė perkančioji organizacija

UAB "Vilniaus vystymo kompanija"
120750163
Šeimyniškių g. 19
Vilnius
03219
LT
Rasa Prieskienė
+370 67192733
rasa.prieskiene@vilniausvystymas.lt
https://www.vilniausvystymas.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5666

Įgaliotosios perkančiosios organizacijos, įgaliotojo perkančiojo subjekto arba centrinės perkančiosios organizacijos tipas:

Privatusis juridinis asmuo, kuris atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 2  straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas

IV. Projektuojamas objektas (projektas)

IV.1.

Būsimų paslaugų pavadinimas

IV.2.

Būsimų paslaugų kodas (-ai) pagal BVPŽ:

71220000-6
Architektūrinio projektavimo paslaugos
71220000-6
Architektūrinio projektavimo paslaugos
IV.3.

Projektuojamo objekto dalys, dėl kurių tiekėjai buvo prašomi pateikti atskirus projektus

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Pavadinimas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (7.11), BLINDŽIŲ G. 3, VILNIUJE REKONSTRAVIMO ARCHITEKTŪRINIO ATVIRO PROJEKTO KONKURSAS

Pagrindinis BVPŽ kodas

71220000-6
Architektūrinio projektavimo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000-6
Architektūrinio projektavimo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas

VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Aketuri Architektai, UAB

Kodas

300126888

Adresas

Raugyklos g. 3-1

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Atamis"

Kodas

300564438

Adresas

Žirmūnų g. 139, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Aplan"

Kodas

302638855

Adresas

Ulonų g. 5

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Studijo architektūra, MB

Kodas

306244270

Adresas

Raugyklos g. 16-7

Šalis

Lietuva

VIII. Projektų vertinimas

VIII.1.

Projektų nepateikę kandidatai ir atmesti projektai

Dalyvio kodas, pavadinimas

306244270, Studijo architektūra, MB

Projektuojamo objekto dalies numeris

Projekto nepateikimas (tik riboto projekto atveju)

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Dalyvis neatitinka projekto konkurso dokumentuose nustatytų kvalifikacijos ir (ar), jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų.

VIII.2.

sudaryta projektų eilė arba nustatytas laimėjęs projektas

Projekto eilės numeris

1

Projekto dalies numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

300564438, UAB "Atamis"

Projekto eilės numeris

2

Projekto dalies numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

300126888, Aketuri Architektai, UAB

Projekto eilės numeris

3

Projekto dalies numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

302638855, UAB "Aplan"

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2023-12-14

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 94 punktu, sudaryti pirkimo sutartį I- os vietos laimėtoju UAB „Atamis“.

XII. Laimėtojai ir apdovanojimai

XII.1.

(ši dalis pildoma dėl kiekvieno laimėtojo atskirai)

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Grupė

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB "Atamis"

Apdovanojimo vertė (Eur)(įskaitant visus privalomus mokesčius)

11000,00

Aplinkos apsaugos ir kiti kriterijai

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

taip

Ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai?

ne

Ar vykdant pirkimą buvo įsigytas inovatyvus produktas?

ne

Sutarties informacija

Pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo data

2023-12-28

Pirkimo sutartyje (preliminariojoje sutartyje) nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė (Eur)

471295,00

Numatoma pirkimo sutarties galiojimo pabaigos data

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Grupė

Dalyvio kodas, pavadinimas

Aketuri Architektai, UAB

Apdovanojimo vertė (Eur)(įskaitant visus privalomus mokesčius)

9000,00

Aplinkos apsaugos ir kiti kriterijai

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

taip

Ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai?

ne

Ar vykdant pirkimą buvo įsigytas inovatyvus produktas?

ne

Sutarties informacija

Pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo data

Pirkimo sutartyje (preliminariojoje sutartyje) nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė (Eur)

Numatoma pirkimo sutarties galiojimo pabaigos data

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Grupė

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB "Aplan"

Apdovanojimo vertė (Eur)(įskaitant visus privalomus mokesčius)

6000,00

Aplinkos apsaugos ir kiti kriterijai

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

taip

Ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai?

ne

Ar vykdant pirkimą buvo įsigytas inovatyvus produktas?

ne

Sutarties informacija

Pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo data

Pirkimo sutartyje (preliminariojoje sutartyje) nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė (Eur)

Numatoma pirkimo sutarties galiojimo pabaigos data