CVPP

Ataskaita

AtGn-2 tipinė forma

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI

2023

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Oficialus pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Juridinio asmens kodas: 188659752
Adresas: Vasario 16-osios g. 14, Vilnius
Miestas: Vilnius Pašto kodas: 01107 Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Gintaras Kurauskas Telefonas: +370 52687505
El. paštas: gintaras.kurauskas@vmi.lt Faksas: +370 52194245
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vmi.lt

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

1 Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

1.

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ BENDRA VISŲ SUDARYTŲ SUTARČIŲ VERTĖ IR PIRKIMŲ SKAIČIUS

2.

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI PAGAL INFORMACIJOS SLAPTUMO ŽYMĄ

IV. KITA INFORMACIJA

1.

PAPILDOMA INFORMACIJA

2.

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ

Vardas, pavardė: Gintaras Kurauskas
Telefono numeris: +370 52687505
Elektroninio pašto adresas: Gintaras.Kurauskas@vmi.lt