CVPP

Ataskaita

AtGn-2 tipinė forma

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI

2023

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Oficialus pavadinimas: Akcinė bendrovė "ORO NAVIGACIJA" Juridinio asmens kodas: 210060460
Adresas: Balio Karvelio 25, Vilnius
Miestas: Vilnius Pašto kodas: LT-02184 Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Asta Veličkienė Telefonas: +370 61030996
El. paštas: velickiene.a@ans.lt Faksas:
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ans.lt

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

16 Privatusis juridinis asmuo, kuris atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 2  straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

1.

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ BENDRA VISŲ SUDARYTŲ SUTARČIŲ VERTĖ IR PIRKIMŲ SKAIČIUS

2.

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI PAGAL INFORMACIJOS SLAPTUMO ŽYMĄ

IV. KITA INFORMACIJA

1.

PAPILDOMA INFORMACIJA

2.

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ

Vardas, pavardė: Asta Veličkienė
Telefono numeris: +370 61030996
Elektroninio pašto adresas: velickiene.a@ans.lt