CVPP

Ataskaita

AtGn-1 tipinė forma

Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

717209
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

Fizinės apsaugos, elektroninės apsaugos, sistemų techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Oficialus pavadinimas: VĮ Registrų centras Juridinio asmens kodas: 124110246
Adresas: Studentų g. 39
Miestas: Vilnius Pašto kodas: 08106 Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Dalia Girskaitė-Zemitan Telefonas: +370 69885140
El. paštas: Dalia.Girskaite-Zemitan@registrucentras.lt Faksas:
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.registrucentras.lt/
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2334
Kita informacija:

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

1 Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI CENTRINEI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
2.

Pirkimo objekto rūšis:

Paslaugos
3.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ
Kodas Pavadinimas
79710000-4 Apsaugos paslaugos
Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)
Kodas Pavadinimas
50610000-4 Apsaugos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
4.

DALIŲ KIEKIS:

2
5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
Pagrindinis pirkimo objektas Papildomas pirkimo objektas
1 Fizinės apsaugos, elektroninės apsaugos, sistemų techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos (Studentų g.)
79710000-4 Apsaugos paslaugos
50610000-4 Apsaugos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
2 Fizinės apsaugos, elektroninės apsaugos, sistemų techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos (Lvivo g.)
79710000-4 Apsaugos paslaugos
50610000-4 Apsaugos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

IV. PIRKIMO BŪDAS

1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas

V. DALYVIAI (KANDIDATAI)

Kodas, pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Adresas Šalis Grupė
111617783 Uždaroji akcinė bendrovė "Dussmann Service" Juozo Balčikonio g. 3 Lietuva
122755433 UAB "Ekskomisarų biuras" Eigulių g. 14, Vilnius Lietuva

VI. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Mažiausios kainos
2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ DALYVIAI (KANDIDATAI), PASIŪLYMUS ATSIĖMĘ DALYVIAI, PIRKIMO PROCEDŪRŲ, KURIOS YRA NUTRAUKTOS IKI PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMO, DALYVIAI IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato (dalyvio) kodas, pavadinimas Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
2 111617783 Uždaroji akcinė bendrovė "Dussmann Service" 28 str. 5 d. 2 p. Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 175 927,22 Eur
3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

3.1.

Nustatyta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo

(pildoma ir tokiu atveju, jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Nustatytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio kodas, pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
1 1 111617783 Uždaroji akcinė bendrovė "Dussmann Service" 209 896,33 Eur
1 2 122755433 UAB "Ekskomisarų biuras" 216 415,61 Eur
2 1 122755433 UAB "Ekskomisarų biuras" 96 789,84 Eur

VII. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ARBA PERKANČIOJO SUBJEKTO VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ

1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne

VIII. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA

1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Sprendimo priėmimo data
Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį) 1 2024-05-14
Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį) 2 2024-05-21

IX. SUTARTYS

2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
1
Tiekėjo kodas
111617783
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "Dussmann Service"
Sutarties sudarymo data
2024-05-23
Sutarties galiojimo terminas
2025-07-27
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus)
229 960,50
2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

NEŽINOMA

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
2
Tiekėjo kodas
122755433
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Ekskomisarų biuras"
Sutarties sudarymo data
2024-05-24
Sutarties galiojimo terminas
2025-08-17
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus)
103 382,40
2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne

X. INFORMACIJA APIE ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS NAUDOJIMĄ

1.

AR PIRKIMAS SUSIJĘS SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA?

taip
1.1.

Įslaptinta informacija naudota (bus naudojama):

Sutarties vykdymo metu
1.2.

Įslaptintos informacijos aukščiausia slaptumo žyma:

Slaptai

XI. KITA INFORMACIJA

1.

PAPILDOMA INFORMACIJA

2.

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ

Vardas, pavardė: Dalia Girskaitė-Zemitan
Telefono numeris: +370 69885140
Elektroninio pašto adresas: Dalia.Girskaite-Zemitan@registrucentras.lt