CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Projekto konkursas

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

687529
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.2.

Projekto pavadinimas

Projekto įgyvendinimui reikalingo „GovTech“ sprendimo bandomoji versija
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Ignalinos rajono savivaldybės administracija
288768350
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Ignalina
30122
LT
Vita Zabalevičienė
+370 38652045
vita.zabaleviciene@ignalina.lt
+370 38653148
http://www.ignalina.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6542

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI, ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI, AR PIRKIMĄ ATLIKO CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA?

ne

IV. Projektuojamas objektas (projektas)

IV.1.

Būsimų paslaugų pavadinimas

72211000-7
IV.2.

Būsimų paslaugų kodas (-ai) pagal BVPŽ:

72211000-7
Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga
72211000-7
Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga
IV.3.

Projektuojamo objekto dalys, dėl kurių tiekėjai buvo prašomi pateikti atskirus projektus

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Pavadinimas

Projekto įgyvendinimui reikalingo „GovTech“ sprendimo bandomoji versija

Pagrindinis BVPŽ kodas

72211000-7
Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72211000-7
Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas

VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Blue Bridge MSP, UAB

Kodas

301489547

Adresas

J.Jasinskio 16A

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Dizaino kryptis"

Kodas

225257570

Adresas

Laisves Pr. 88, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Telepartner"

Kodas

300580638

Adresas

Lvovo g. 91-66

Šalis

Lietuva

pavadinimas

"Via GIS"

Kodas

304789603

Adresas

Laisvės pr. 60

Šalis

Lietuva

pavadinimas

E. produktai

Kodas

303315171

Adresas

Birutės g. 22-288

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Vilantis, MB

Kodas

305084560

Adresas

Bajorų kel. 9A-13

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Procrafta, MB

Kodas

305588521

Adresas

Geležinkelio g. 2-3

Šalis

Lietuva

pavadinimas

MB "AMOC"

Kodas

305910285

Adresas

Z.Žemaičio g. 9

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Digital-t

Kodas

306183166

Adresas

Taikos 7

Šalis

Lietuva

pavadinimas

MB AI Sprendimai

Kodas

306416097

Adresas

Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Laisvės g. 13-1

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Duomenų vizija, MB

Kodas

306438617

Adresas

Kaukysos g. 5-135, Vilnius

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne

VIII. Projektų vertinimas

VIII.1.

Projektų nepateikę kandidatai ir atmesti projektai

Dalyvio kodas, pavadinimas

Projektuojamo objekto dalies numeris

Projekto nepateikimas (tik riboto projekto atveju)

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VIII.2.

sudaryta projektų eilė arba nustatytas laimėjęs projektas

Projekto eilės numeris

1

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

304789603, "Via GIS"

Projekto eilės numeris

2

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

305588521, Procrafta, MB

Projekto eilės numeris

3

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

305910285, MB "AMOC"

Projekto eilės numeris

4

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

225257570, Uždaroji akcinė bendrovė "Dizaino kryptis"

Projekto eilės numeris

5

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

306416097, MB AI Sprendimai

Projekto eilės numeris

6

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

303315171, E. produktai

Projekto eilės numeris

7

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

306438617, Duomenų vizija, MB

Projekto eilės numeris

8

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

306183166, Digital-t

Projekto eilės numeris

9

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

305084560, Vilantis, MB

Projekto eilės numeris

10

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

301489547, Blue Bridge MSP, UAB

Projekto eilės numeris

11

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

300580638, UAB "Telepartner"

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2023-11-27

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pateiktas geriausias sprendinys ir tiekėjas atitinka visas sąlygas

XII. Laimėtojai ir apdovanojimai

XII.1.

(ši dalis pildoma dėl kiekvieno laimėtojo atskirai)

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Grupė

Dalyvio kodas, pavadinimas

"Via GIS"

Apdovanojimo vertė (Eur)(įskaitant visus privalomus mokesčius)

6000

Aplinkos apsaugos ir kiti kriterijai

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

taip

Ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai?

ne

Ar vykdant pirkimą buvo įsigytas inovatyvus produktas?

taip

Sutarties informacija

Pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo data

2023-11-30

Pirkimo sutartyje (preliminariojoje sutartyje) nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė (Eur)

42400,00

Numatoma pirkimo sutarties galiojimo pabaigos data

2023-12-29