CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

701870
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Šilumos tiekimo tinklų į Panemunės mikrorajoną nauja statyba ir rekonstravimas
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kaunas
47179
LT
Jolita Buškevičienė
+370 65815571
j.buskeviciene@kaunoenergija.lt
http://www.kaunoenergija.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/7923

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis dujų ir šilumos ūkio srityse (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 5 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI, ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI, AR PIRKIMĄ ATLIKO CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Darbai
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231110-9
Vamzdžių tiesimo darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45231110-9
Vamzdžių tiesimo darbai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

5

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 4K-18 (A. Juozapavičiaus pr. 25A) iki taško „A“ (A. Juozapavičiaus pr.), Kaunas, rekonstravimo ir statybos darbai

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231110-9
Vamzdžių tiesimo darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45231110-9
Vamzdžių tiesimo darbai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „A“ (A. Juozapavičiaus pr.) iki taško „B“ (Tilto g.) ir taško „C“ (Tilto g.), Kaunas, statybos darbai

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231110-9
Vamzdžių tiesimo darbai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „B“ (Tilto g.) iki ŠK-SM-1 (A. Smetonos al. 65A), Kaunas, rekonstravimo ir statybos darbai

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231110-9
Vamzdžių tiesimo darbai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

4

Pavadinimas

Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „C“ (Tilto g.) iki taško „D“ (Vaidoto g. 209), Kaunas, statybos darbai

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231110-9
Vamzdžių tiesimo darbai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

5

Pavadinimas

Šilumos tiekimo tinklai į sporto paskirties pastatą, adresu Vaidoto g. 11, Kaunas

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231110-9
Vamzdžių tiesimo darbai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "KRS"

Kodas

133630961

Adresas

Draugystės 15A, Kaunas, Kauno m. sav.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB 'Elektrėnų energetikos remontas'

Kodas

302248093

Adresas

Savanorių pr.109

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Geovizija"

Kodas

300810466

Adresas

Taikos pr.116U

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Energosistemos

Kodas

304436304

Adresas

Taikos pr. 149

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Con turus

Kodas

304556360

Adresas

Vaižganto g. 23A

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Photo energy"

Kodas

302900115

Adresas

Taikos pr. 149

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB DOVISTENA

Kodas

303350578

Adresas

Draugystės g. 19-23

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Sąnaudų ir kokybės santykis
1-5
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ DALYVIAI (KANDIDATAI), PASIŪLYMUS ATSIĖMĘ DALYVIAI, PIRKIMO PROCEDŪRŲ, KURIOS YRA NUTRAUKTOS IKI PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMO, DALYVIAI IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

133630961, UAB "KRS"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1,2,4,5

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlytos per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos.

Dalyvio kodas, pavadinimas

133630961, UAB "KRS"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų

Dalyvio kodas, pavadinimas

302248093, UAB 'Elektrėnų energetikos remontas'

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1-5

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlytos per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos.

Dalyvio kodas, pavadinimas

300810466, UAB "Geovizija"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1-5

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlytos per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos.

Dalyvio kodas, pavadinimas

304436304, UAB Energosistemos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2,4

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlytos per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos.

Dalyvio kodas, pavadinimas

302900115, UAB "Photo energy"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1-5

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlytos per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos.

Dalyvio kodas, pavadinimas

303350578, UAB DOVISTENA

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3-4

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlytos per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos.

Dalyvio kodas, pavadinimas

304556360, Con turus

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3-4

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 3 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

1,2,5

Sprendimo priėmimo data

2024-01-22

Sprendimą nulėmusios priežastys

vadovaujantis Pirkimų Įstatymo 41 str. 2 d. 2 p., atmetus visus pasiūlymus, priima sprendimą pirkimo „Šilumos tiekimo tinklų į Panemunės mikrorajoną nauja statyba ir rekonstravimas“ objekto dalis Nr. 1 „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 4K-18 (A. Juozapavičiaus pr. 25A) iki taško „A“ (A. Juozapavičiaus pr.), Kaunas, rekonstravimo ir statybos darbai“, Nr. 2 „Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „A“ (A. Juozapavičiaus pr.) iki taško „B“ (Tilto g.) ir taško „C“ (Tilto g.), Kaunas, statybos darbai” ir Nr. 5 „Šilumos tiekimo tinklai į sporto paskirties pastatą, adresu Vaidoto g. 11, Kaunas” laikomos pasibaigusiomis.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

3-4

Sprendimo priėmimo data

2024-02-06

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis Pirkimų Įstatymo 41 str. 2 d. 2 p., atmetus visus pasiūlymus, pirkimo „Šilumos tiekimo tinklų į Panemunės mikrorajoną nauja statyba ir rekonstravimas“ objekto dalys Nr. 3 „Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „B“ (Tilto g.) iki ŠK-SM-1 (A. Smetonos al. 65A), Kaunas, rekonstravimo ir statybos darbai“ Nr. 4 „Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „C“ (Tilto g.) iki taško „D“ (Vaidoto g. 209), Kaunas, statybos darbai“ laikomos pasibaigusiomis.