CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita preliminariosios sutarties pagrindu

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

673322
1.2.

Pirkimo procedūros numeris

686759
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Atnaujintas varžymasis "Vandentiekio įvadų ir jų uždarymo armatūros remontas ir rekonstravimas įvairiose gatvėse"
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys"
132751369
Aukštaičių g. 43
Kaunas
44158
LT
Sandra Gudaitienė
+370 37301738
Sandra.gudaitiene@kaunovandenys.lt
+370 37301800
http://www.kaunovandenys.eu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5691

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis vandentvarkos srityje (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas) 7 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

86 str
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB "Geovizija"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

782913,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

790161,04

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB "Statina"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

810912,34

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

4

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB „Energosistemos“

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

952972,87

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

5

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB "DN1000"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

997417,38

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

6

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB "Žilinskis ir Co"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

1059900,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

7

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB "KRS"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

1107994,52

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

8

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB „Inti“

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

1192245,76

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2023-09-11

Sprendimą nulėmusios priežastys

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 78-60/2

XI. Sutartys

XI.1.

PRELIMINARIOJOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) VERTĖ (EUR) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus)

8470000,00
XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

300810466

Tiekėjo pavadinimas

UAB "Geovizija"

Sutarties sudarymo data

2023-09-21

Sutarties galiojimo terminas

2024-09-20

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

947324,73

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne