CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

687310
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Kompiuterinė technika „Tūkstantmečio mokyklos I“ projektui
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Ignalinos rajono savivaldybės administracija
288768350
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Ignalina
30122
LT
Donata Jankovičienė
+370 38652045
donata.jankoviciene@ignalina.lt
http://www.ignalina.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6542

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI, ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI, AR PIRKIMĄ ATLIKO CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

30200000-1
Kompiuterinė įranga ir reikmenys

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

32351200-0
Ekranai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

3

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Viskas viename“ tipo kompiuteris

Pagrindinis BVPŽ kodas

30200000-1
Kompiuterinė įranga ir reikmenys

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30200000-1
Kompiuterinė įranga ir reikmenys

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Interaktyvieji „SMART“ ekranai

Pagrindinis BVPŽ kodas

30200000-1
Kompiuterinė įranga ir reikmenys

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30200000-1
Kompiuterinė įranga ir reikmenys
32351200-0
Ekranai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

Hibridinės įrangos komplektai

Pagrindinis BVPŽ kodas

30200000-1
Kompiuterinė įranga ir reikmenys

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30200000-1
Kompiuterinė įranga ir reikmenys

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "Biznio mašinų kompanija"

Kodas

122266912

Adresas

J. Rutkausko g. 6

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Komotos sistemos"

Kodas

301171313

Adresas

Kudirkos g. 18

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Mokslo technologijos"

Kodas

302499665

Adresas

Galvydžio g. 5

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Sentios"

Kodas

302597426

Adresas

A. Juozapavičiaus pr. 104b

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Seleris"

Kodas

303123986

Adresas

Verkių g. 35

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
1-3
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ DALYVIAI (KANDIDATAI), PASIŪLYMUS ATSIĖMĘ DALYVIAI, PIRKIMO PROCEDŪRŲ, KURIOS YRA NUTRAUKTOS IKI PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMO, DALYVIAI IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

302499665, UAB "Mokslo technologijos"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Vadovaujantis bendrųjų Pirkimo sąlygų 18.1.9. papunkčiu atmestas tiekėjo UAB „Mokslo technologijos“ pasiūlymas pateiktas II Pirkimo daliai dėl per didelės ir nepriimtinos perkančiajai organizacijai kainos, nustatytos ir užfiksuotos perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant Pirkimo procedūrą (Pirkimo specialiųjų sąlygų 2.5. papunktis). Apie pasiūlymų atmetimą nedelsiant informuoti tiekėjus CVP IS priemonėmis.

Dalyvio kodas, pavadinimas

303123986, UAB "Seleris"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Vadovaujantis bendrųjų Pirkimo sąlygų 18.1.9. papunkčiu atmestas tiekėjo UAB „Seleris“ pasiūlymas pateiktas II Pirkimo daliai dėl per didelės ir nepriimtinos perkančiajai organizacijai kainos, nustatytos ir užfiksuotos perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant Pirkimo procedūrą (Pirkimo specialiųjų sąlygų 2.5. papunktis). Apie pasiūlymų atmetimą nedelsiant informuoti tiekėjus CVP IS priemonėmis.

Dalyvio kodas, pavadinimas

302597426, UAB "Sentios"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Vadovaujantis bendrųjų Pirkimo sąlygų 18.1.9. papunkčiu atmestas tiekėjo UAB „Sentios“ pasiūlymas pateiktas III Pirkimo daliai dėl per didelės ir nepriimtinos perkančiajai organizacijai kainos, nustatytos ir užfiksuotos perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant Pirkimo procedūrą (Pirkimo specialiųjų sąlygų 2.5. papunktis). Apie pasiūlymų atmetimą nedelsiant informuoti tiekėjus CVP IS priemonėmis.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

122266912, UAB "Biznio mašinų kompanija"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

1,00
Kaina
62985,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

301171313, UAB "Komotos sistemos"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

100,00
Kaina
2032,80

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

122266912, UAB "Biznio mašinų kompanija"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

92,01
2226,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2023-09-20

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis VPĮ 36 str. 6 dalimi ir VPĮ 29 str. 3 dalimi. nutraukti pradėtas pirkimo (I dalis) procedūras, kadangi buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Vadovaujantis VPĮ 29 str. 2 dalies 3 papunkčiu I Pirkimo dalies procedūras laikyti baigtomis.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

2

Sprendimo priėmimo data

2023-11-20

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio 8 dalimi ir bendrųjų Pirkimo sąlygų 19.1. papunkčiu nustatyti II Pirkimo dalies tiekėjo UAB „Biznio mašinų kompanija“ pasiūlymą laimėjusiu pasiūlymu, nesudarant pasiūlymų eilės kai įvertinus ir atmetus kitus pasiūlymus liko vienas tiekėjas. Pasiūlymo kaina – 52053,75 Eur be PVM ( 62985,00 Eur su PVM), papildomas garantinės priežiūros terminas 36 mėnesiai. Pasiūlymas įvertintas 100 balų (62985,00 /62985,00 *92+8).

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

3

Sprendimo priėmimo data

2023-11-22

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis VPĮ 55 straipsnio 8 dalimi ir bendrųjų Pirkimo sąlygų 19.1. papunkčiu nustatyti III Pirkimo daliai pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka (t. y. kainos ir kokybės santykio balo mažėjimo tvarka). I eilėje tiekėjo UAB „Komotos sistemos“ pasiūlymas nustatytas III Pirkimo dalies laimėjusiu pasiūlymu.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Vadovaujantis VPĮ 36 str. 6 dalimi ir VPĮ 29 str. 3 dalimi. nutraukti pradėtas pirkimo (I dalis) procedūras, kadangi buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Tiekėjo kodas

122266912

Tiekėjo pavadinimas

UAB "Biznio mašinų kompanija"

Sutarties sudarymo data

2023-12-05

Sutarties galiojimo terminas

2024-04-12

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

62985,04

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

taip
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše? Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo.

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos viešojo kelių transporto, specialiojo keleivinio kelių transporto, nereguliaraus keleivinio transporto, atliekų rinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos, kurioms taikomos Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo įsigytas inovatyvus produktas?

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Tiekėjo kodas

301171313

Tiekėjo pavadinimas

UAB "Komotos sistemos"

Sutarties sudarymo data

2023-12-07

Sutarties galiojimo terminas

2024-05-13

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

2023,80

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

taip
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše? Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo.

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos viešojo kelių transporto, specialiojo keleivinio kelių transporto, nereguliaraus keleivinio transporto, atliekų rinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos, kurioms taikomos Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo įsigytas inovatyvus produktas?

ne