CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

676799
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Geokupolų pirkimas
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Visagino savivaldybės administracija
188711925
Parko g. 14.
Visaginas
31140
LT
Loreta Jatkevičienė
+370 38636020
loreta.jatkeviciene@visaginas.lt
http://www.visaginas.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6291

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI, ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI, AR PIRKIMĄ ATLIKO CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

44211000-2
Surenkamieji statiniai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44211000-2
Surenkamieji statiniai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

44211000-2
Surenkamieji statiniai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44211000-2
Surenkamieji statiniai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "Sentios"

Kodas

302597426

Adresas

A. Juozapavičiaus pr. 104b

Šalis

Lietuva

pavadinimas

EM Group Invest MB

Kodas

304869864

Adresas

Kalvarijų g. 151

Šalis

Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ DALYVIAI (KANDIDATAI), PASIŪLYMUS ATSIĖMĘ DALYVIAI, PIRKIMO PROCEDŪRŲ, KURIOS YRA NUTRAUKTOS IKI PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMO, DALYVIAI IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2023-07-12

Sprendimą nulėmusios priežastys

Nuolatinės Visagino savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) nariui susipažinus su Konkursui pateiktais pasiūlymais, pastebėta, jog Konkurso sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“ nebuvo nurodyta konkreti vieta, kur suinteresuoti dalyviai turėjo nurodyti geokupolams siūlomą papildomą garantinį terminą. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, jog <...Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose privalo tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokią informaciją tiekėjas privalo nurodyti pasiūlyme...>, todėl Komisija vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 3 papunkčiu, Konkurso bendrųjų sąlygų 2.8 punktu, bei siekdama užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų laikymąsi, priėmė sprendimą nutraukti Konkurso pirkimo procedūras, patikslinti pasiūlymo formą ir pradėti Konkurso procedūras iš naujo.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Nuolatinės Visagino savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) nariui susipažinus su Konkursui pateiktais pasiūlymais, pastebėta, jog Konkurso sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“ nebuvo nurodyta konkreti vieta, kur suinteresuoti dalyviai turėjo nurodyti geokupolams siūlomą papildomą garantinį terminą. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, jog <...Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose privalo tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokią informaciją tiekėjas privalo nurodyti pasiūlyme...>, todėl Komisija vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 3 papunkčiu, Konkurso bendrųjų sąlygų 2.8 punktu, bei siekdama užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų laikymąsi, priėmė sprendimą nutraukti Konkurso pirkimo procedūras, patikslinti pasiūlymo formą ir pradėti Konkurso procedūras iš naujo.