CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Projekto konkursas

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

648378
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.2.

Projekto pavadinimas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (7.11), M. MARCINKEVIČIAUS G. 72, VILNIUJE ARCHITEKTŪRINIO ATVIRO PROJEKTO KONKURSAS
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
188710061
Konstitucijos pr. 3
Vilnius
09601
LT
Rasa Prieskienė
+370 67192733
rasa.prieskiene@vilniausvystymas.lt
https://vilnius.lt/lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5666

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI, ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI, AR PIRKIMĄ ATLIKO CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA?

taip

Įgaliotoji perkančioji organizacija, įgaliotasis perkantysis subjektas arba centrinė perkančioji organizacija

UAB "Vilniaus vystymo kompanija"
120750163
Šeimyniškių g. 19
Vilnius
03219
LT
Rasa Prieskienė
+370 67192733
rasa.prieskiene@vilniausvystymas.lt
https://www.vilniausvystymas.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5666

Įgaliotosios perkančiosios organizacijos, įgaliotojo perkančiojo subjekto arba centrinės perkančiosios organizacijos tipas:

Privatusis juridinis asmuo, kuris atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 2  straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas

IV. Projektuojamas objektas (projektas)

IV.1.

Būsimų paslaugų pavadinimas

IV.2.

Būsimų paslaugų kodas (-ai) pagal BVPŽ:

71220000-6
Architektūrinio projektavimo paslaugos
71220000-6
Architektūrinio projektavimo paslaugos
IV.3.

Projektuojamo objekto dalys, dėl kurių tiekėjai buvo prašomi pateikti atskirus projektus

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Pavadinimas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (7.11), M. MARCINKEVIČIAUS G. 72, VILNIUJE ARCHITEKTŪRINIO ATVIRO PROJEKTO KONKURSAS

Pagrindinis BVPŽ kodas

71220000-6
Architektūrinio projektavimo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000-6
Architektūrinio projektavimo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas

VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"

Kodas

111678149

Adresas

Švitrigailos g. 16

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "BALTIC ENGINEERS"

Kodas

125480145

Adresas

Švitrigailos g. 11 B

Šalis

Lietuva

pavadinimas

AB "Panevėžio statybos trestas"

Kodas

147732969

Adresas

P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Projektavimo ir restauravimo institutas

Kodas

124563175

Adresas

Universiteto g. 4

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Kančo studija"

Kodas

132660784

Adresas

Gėlių Rato g. 21a, Kauno m., 3009 Kauno m. sav.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "TIKSLI FORMA"

Kodas

126345218

Adresas

VOKIEČIŲ G. 24, VILNIUS

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Aketuri Architektai, UAB

Kodas

300126888

Adresas

Šv.Stepono g. 18

Šalis

Lietuva

pavadinimas

"In Ace" UAB

Kodas

300935637

Adresas

Saulėtekio al. 15

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Aplan"

Kodas

302638855

Adresas

Ulonų g. 5

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "A2SM"

Kodas

300584184

Adresas

Trakų 11-15

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "2L ARCHITEKTAI"

Kodas

302825424

Adresas

Sodų g. 8, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "DO architects"

Kodas

303075947

Adresas

Trakų g. 4-1

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA

Kodas

110332920

Adresas

A.Goštauto g.8-401

Šalis

Lietuva

pavadinimas

MB studija "Konceptas"

Kodas

305217886

Adresas

Žirmūnų g. 14-47

Šalis

Lietuva

VIII. Projektų vertinimas

VIII.1.

Projektų nepateikę kandidatai ir atmesti projektai

Dalyvio kodas, pavadinimas

126345218, UAB "TIKSLI FORMA"

Projektuojamo objekto dalies numeris

Projekto nepateikimas (tik riboto projekto atveju)

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie savo atitiktį projekto konkurso dokumentų reikalavimams (tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar kaina) ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų.

Dalyvio kodas, pavadinimas

124563175, UAB Projektavimo ir restauravimo institutas

Projektuojamo objekto dalies numeris

Projekto nepateikimas (tik riboto projekto atveju)

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie savo atitiktį projekto konkurso dokumentų reikalavimams (tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar kaina) ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų.

VIII.2.

sudaryta projektų eilė arba nustatytas laimėjęs projektas

Projekto eilės numeris

1

Projekto dalies numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

110332920, UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA

Projekto eilės numeris

2

Projekto dalies numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

302825424, UAB "2L ARCHITEKTAI"

Projekto eilės numeris

3

Projekto dalies numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

300126888, Aketuri Architektai, UAB

Projekto eilės numeris

4

Projekto dalies numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

125480145, UAB "BALTIC ENGINEERS"

Projekto eilės numeris

5

Projekto dalies numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

111678149, UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"

Projekto eilės numeris

6

Projekto dalies numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

147732969, AB "Panevėžio statybos trestas"

Projekto eilės numeris

7

Projekto dalies numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

132660784, UAB "Kančo studija"

Projekto eilės numeris

8

Projekto dalies numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

303075947, UAB "DO architects"

Projekto eilės numeris

9

Projekto dalies numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

JVS MB Studija „Konceptas“, MB „Squares“, UAB „Parazitas“

Projekto eilės numeris

10

Projekto dalies numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

300935637, "In Ace" UAB

Projekto eilės numeris

11

Projekto dalies numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

302638855, UAB "Aplan"

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2023-10-11

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 94 punktu, sudaryti paslaugų pirkimo sutartį su I -os vietos laimėtoju Lietuvos ir Suomijos UAB „Architektūros linija“

XII. Laimėtojai ir apdovanojimai

XII.1.

(ši dalis pildoma dėl kiekvieno laimėtojo atskirai)

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Grupė

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA

Apdovanojimo vertė (Eur)(įskaitant visus privalomus mokesčius)

15000

Aplinkos apsaugos ir kiti kriterijai

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

taip

Ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai?

ne

Ar vykdant pirkimą buvo įsigytas inovatyvus produktas?

ne

Sutarties informacija

Pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo data

2023-11-06

Pirkimo sutartyje (preliminariojoje sutartyje) nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė (Eur)

807356,01

Numatoma pirkimo sutarties galiojimo pabaigos data

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Grupė

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB "2L ARCHITEKTAI"

Apdovanojimo vertė (Eur)(įskaitant visus privalomus mokesčius)

10000,00

Aplinkos apsaugos ir kiti kriterijai

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

taip

Ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai?

ne

Ar vykdant pirkimą buvo įsigytas inovatyvus produktas?

ne

Sutarties informacija

Pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo data

Pirkimo sutartyje (preliminariojoje sutartyje) nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė (Eur)

Numatoma pirkimo sutarties galiojimo pabaigos data

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Grupė

Dalyvio kodas, pavadinimas

Aketuri Architektai, UAB

Apdovanojimo vertė (Eur)(įskaitant visus privalomus mokesčius)

5000,00

Aplinkos apsaugos ir kiti kriterijai

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

taip

Ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai?

ne

Ar vykdant pirkimą buvo įsigytas inovatyvus produktas?

ne

Sutarties informacija

Pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo data

Pirkimo sutartyje (preliminariojoje sutartyje) nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė (Eur)

Numatoma pirkimo sutarties galiojimo pabaigos data