CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

644442
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

METALO APDIRBIMO STAKLIŲ OPERATORIAUS PROGRAMAI VYKDYTI REIKALINGA ĮRANGA
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Variklinių transporto priemonių remonto praktinio mokymo centro plėtra
Projekto kodas
09.1.2-CPVA-V-721-04-0001
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Kauno technologijų mokymo centras
306139604
V. Krėvės pr.114, Kaunas
Kaunas
50315
LT
Aida Ilona Gružinskienė
+370 61082409
aida.gruzinskiene@kautech.lt
http://kautech.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/94802

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI, ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI, AR PIRKIMĄ ATLIKO CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

39162000-5
Mokymo įranga

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

38800000-3
Pramonės procesų valdymo įranga ir nuotolinio valdymo įranga
42611000-2
Specialios paskirties staklės
42632000-5
Skaitmeninio programinio valdymo metalo apdirbimo staklės
42674000-1
Metalo apdirbimo staklių dalys ir reikmenys
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

3

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

1 pirkimo dalis. Mokomosios tekinimo staklės su CNC valdymu. Darbo įrankiai tekinimui

Pagrindinis BVPŽ kodas

39162000-5
Mokymo įranga

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42632000-5
Skaitmeninio programinio valdymo metalo apdirbimo staklės
42674000-1
Metalo apdirbimo staklių dalys ir reikmenys
39162000-5
Mokymo įranga

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

2 pirkimo dalis. Mobilių robotizuotų ir automatizuotų mokomųjų įrenginių rinkinys

Pagrindinis BVPŽ kodas

39162000-5
Mokymo įranga

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

38800000-3
Pramonės procesų valdymo įranga ir nuotolinio valdymo įranga
39162000-5
Mokymo įranga

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

3 pirkimo dalis. Mokomasis metalo pjovimo lazeris, mokomasis mobilus graviravimo lazeris

Pagrindinis BVPŽ kodas

39162000-5
Mokymo įranga

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

38800000-3
Pramonės procesų valdymo įranga ir nuotolinio valdymo įranga
39162000-5
Mokymo įranga
42611000-2
Specialios paskirties staklės

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "BALTEC CNC TECHNOLOGIES"

Kodas

110856022

Adresas

Raudondvario pl. 148

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Kamiteka

Kodas

304256548

Adresas

Pakalniškių k. Galantos 3-ioji g. 7

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1-3
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ DALYVIAI (KANDIDATAI), PASIŪLYMUS ATSIĖMĘ DALYVIAI, PIRKIMO PROCEDŪRŲ, KURIOS YRA NUTRAUKTOS IKI PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMO, DALYVIAI IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

110856022, Uždaroji akcinė bendrovė "BALTEC CNC TECHNOLOGIES"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

164560,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

110856022, Uždaroji akcinė bendrovė "BALTEC CNC TECHNOLOGIES"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

37510,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

304256548, Kamiteka

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

84942,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

110856022, Uždaroji akcinė bendrovė "BALTEC CNC TECHNOLOGIES"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

88330,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2023-03-10

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis atviro konkurso „Metalo apdirbimo staklių operatoriaus programai vykdyti reikalinga įranga“ pirkimo dokumentų 10.7. punkto nuostatomis Tiekėjo pateiktą pasiūlymą atviro konkurso „Metalo apdirbimo staklių operatoriaus programai vykdyti reikalinga įranga“ 1 pirkimo daliai „Mokomosios tekinimo staklės su CNC valdymu. Darbo įrankiai tekinimui“ laikyti laimėjusiu atviro konkurso „Metalo apdirbimo staklių operatoriaus programai vykdyti reikalinga įranga“ 1 pirkimo dalyje „Mokomosios tekinimo staklės su CNC valdymu. Darbo įrankiai tekinimui“.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

2

Sprendimo priėmimo data

2023-03-10

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis atviro konkurso „Metalo apdirbimo staklių operatoriaus programai vykdyti reikalinga įranga“ pirkimo dokumentų 10.7. punkto nuostatomis Tiekėjo pateiktą pasiūlymą atviro konkurso „Metalo apdirbimo staklių operatoriaus programai vykdyti reikalinga įranga“ 2 pirkimo daliai „Mobilių robotizuotų ir automatizuotų mokomųjų įrenginių rinkinys“ laikyti laimėjusiu atviro konkurso „Metalo apdirbimo staklių operatoriaus programai vykdyti reikalinga įranga“ 2 pirkimo dalyje „Mobilių robotizuotų ir automatizuotų mokomųjų įrenginių rinkinys“.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

3

Sprendimo priėmimo data

2023-03-10

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis atviro konkurso „Metalo apdirbimo staklių operatoriaus programai vykdyti reikalinga įranga“ pirkimo dokumentų 10.7. punkto nuostatomis Tiekėjo pateiktą pasiūlymą atviro konkurso „Metalo apdirbimo staklių operatoriaus programai vykdyti reikalinga įranga“ 3 pirkimo daliai „Mokomasis metalo pjovimo lazeris, mokomasis mobilus graviravimo lazeris“ laikyti laimėjusiu atviro konkurso „Metalo apdirbimo staklių operatoriaus programai vykdyti reikalinga įranga“ 3 pirkimo dalyje „Mokomasis metalo pjovimo lazeris, mokomasis mobilus graviravimo lazeris“.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

110856022

Tiekėjo pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "BALTEC CNC TECHNOLOGIES"

Sutarties sudarymo data

2023-03-24

Sutarties galiojimo terminas

2023-08-27

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

164560,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše? Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo.

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos viešojo kelių transporto, specialiojo keleivinio kelių transporto, nereguliaraus keleivinio transporto, atliekų rinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos, kurioms taikomos Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo įsigytas inovatyvus produktas?

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Tiekėjo kodas

110856022

Tiekėjo pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "BALTEC CNC TECHNOLOGIES"

Sutarties sudarymo data

2023-03-24

Sutarties galiojimo terminas

2023-08-27

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

37510,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše? Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo.

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos viešojo kelių transporto, specialiojo keleivinio kelių transporto, nereguliaraus keleivinio transporto, atliekų rinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos, kurioms taikomos Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo įsigytas inovatyvus produktas?

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Tiekėjo kodas

304256548

Tiekėjo pavadinimas

Kamiteka

Sutarties sudarymo data

2023-04-05

Sutarties galiojimo terminas

2023-09-13

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

84942,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše? Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo.

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos viešojo kelių transporto, specialiojo keleivinio kelių transporto, nereguliaraus keleivinio transporto, atliekų rinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos, kurioms taikomos Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo įsigytas inovatyvus produktas?

ne