CVPP

Ataskaita

AtGn-1 tipinė forma

Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

618687
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

Įvairių 12 kalibro šovinių pirkimas Nr. D18-299
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Oficialus pavadinimas: Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Juridinio asmens kodas: 188729923
Adresas: Šventaragio g. 2
Miestas: Vilnius Pašto kodas: 01510 Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Asta Šimonėlienė Telefonas: +370 52718893
El. paštas: asta.simoneliene@vrm.lt Faksas:
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://tvud.lrv.lt/
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5010
Kita informacija:

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

1 Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI CENTRINEI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
2.

Pirkimo objekto rūšis:

Prekės
3.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ
Kodas Pavadinimas
35331500-8 Šoviniai
Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)
Kodas Pavadinimas
4.

DALIŲ KIEKIS:

7
5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
Pagrindinis pirkimo objektas Papildomas pirkimo objektas
1 12 kalibro šoviniai su 3,5 mm šratais
35331500-8 Šoviniai
2 12 kalibro šoviniai su 7,3-8,8 mm grankulkėmis
35331500-8 Šoviniai
3 12 kalibro taktiniai šoviniai su kompozicine kulka
35331500-8 Šoviniai
4 12 kalibro taktiniai šoviniai su šarvamuše kulka
35331500-8 Šoviniai
5 12 kalibro taktiniai šoviniai su plienine kulka cilindriniu priekiu
35331500-8 Šoviniai
6 12 kalibro taktiniai šoviniai su traumine kulka
35331500-8 Šoviniai
7 12 kalibro taktiniai šoviniai su trauminiu BEAN BAG ROUND (BBR) tipo (švino maišelis) užtaisu
35331500-8 Šoviniai

IV. PIRKIMO BŪDAS

1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Skelbiamos derybos

V. DALYVIAI (KANDIDATAI)

Kodas, pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Adresas Šalis Grupė
154330141 ZALA ARMS Šilelio vs. 1, Kurklių sen. Lietuva
302347376 UAB "Valrima" A. Purėno g. 5, 8 Kupiškis Lietuva
300005349 DEFENSA UAB L.STUOKOS GUCEVIČIAUS G. 9-2, Vilnius Lietuva Tiekėjų grupė
11535997 BALTIC FOX OU Raua 1, Talinas Estija Tiekėjų grupė

VI. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Mažiausios kainos
2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ DALYVIAI (KANDIDATAI), PASIŪLYMUS ATSIĖMĘ DALYVIAI, PIRKIMO PROCEDŪRŲ, KURIOS YRA NUTRAUKTOS IKI PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMO, DALYVIAI IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato (dalyvio) kodas, pavadinimas Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
1,2,3,4,5,6,7 154330141 ZALA ARMS Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva
3 Tiekėjų grupė 28 str. 5 d. 3 p. Per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepaaiškino pasiūlymo, neištaisė pasiūlyme nustatytų aritmetinių klaidų 17 104,02 Eur
4 Tiekėjų grupė 28 str. 5 d. 6 p. Dėl per didelės ir perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos 6 680,00 Eur
7 Tiekėjų grupė 28 str. 5 d. 6 p. Dėl per didelės ir perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos 61 589,00 Eur
3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

3.1.

Nustatyta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo

(pildoma ir tokiu atveju, jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Nustatytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio kodas, pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
1 1 302347376 UAB "Valrima" 919,60 Eur
2 1 302347376 UAB "Valrima" 992,20 Eur
6 1 Tiekėjų grupė 12 559,80 Eur
5 1 Tiekėjų grupė 13 382,60 Eur

VII. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ARBA PERKANČIOJO SUBJEKTO VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ

1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne

VIII. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA

1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Sprendimo priėmimo data
Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį) 1,2,6 2022-11-22
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus 3 2022-11-22
Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį) 5 2022-12-15
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus 4,7 2022-12-15

IX. SUTARTYS

2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
1,2
Tiekėjo kodas
302347376
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Valrima"
Sutarties sudarymo data
2022-12-05
Sutarties galiojimo terminas
2023-06-05
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus)
1 911,80
2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
6
Tiekėjo kodas
Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjų grupė
Sutarties sudarymo data
2022-12-12
Sutarties galiojimo terminas
2023-06-12
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus)
12 559,80
2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
5
Tiekėjo kodas
Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjų grupė
Sutarties sudarymo data
2023-01-03
Sutarties galiojimo terminas
2023-07-03
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus)
13 382,60
2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne

X. INFORMACIJA APIE ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS NAUDOJIMĄ

1.

AR PIRKIMAS SUSIJĘS SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA?

ne

XI. KITA INFORMACIJA

1.

PAPILDOMA INFORMACIJA

2.

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ

Vardas, pavardė: Asta Šimonėlienė
Telefono numeris: +370 52718893
Elektroninio pašto adresas: asta.simoneliene@vrm.lt