CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Projekto konkursas

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

637264
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.2.

Projekto pavadinimas

Muziejinės kalvos, Anykščiuose, infrastruktūros atnaujinimo ir kompleksinės plėtros atviro projekto konkursas“
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Anykščių rajono savivaldybės administracija
188774637
J. Biliūno g. 23,
Anykščiai
29111
LT
Žydrė Zlatkuvienė
+370 38158052
zydre.zlatkuviene@anyksciai.lt
http://www.anyksciai.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6413

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI, ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI, AR PIRKIMĄ ATLIKO CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA?

ne

IV. Projektuojamas objektas (projektas)

IV.1.

Būsimų paslaugų pavadinimas

Muziejinės kalvos Anykščiuose infrastruktūros atnaujinimo ir kompleksinės plėtros atviro projekto konkursas
IV.2.

Būsimų paslaugų kodas (-ai) pagal BVPŽ:

71230000-9
Architektūros projektų konkursų organizavimas
71240000-2
Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos
IV.3.

Projektuojamo objekto dalys, dėl kurių tiekėjai buvo prašomi pateikti atskirus projektus

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Pavadinimas

Muziejinės kalvos, Anykščiuose, infrastruktūros atnaujinimo ir kompleksinės plėtros atviro projekto konkursas“

Pagrindinis BVPŽ kodas

71230000-9
Architektūros projektų konkursų organizavimas

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71240000-2
Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas

VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

MB "Pupa - strateginė urbanistika"

Kodas

303089256

Adresas

Laisvės pr. 91-3

Šalis

Lietuva

pavadinimas

MB "Preisų projektai"

Kodas

303153399

Adresas

Dzūkų g, 11-5

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA

Kodas

110332920

Adresas

A.Goštauto g.8-401

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Kristijonas Nenartavičius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

MB Bauland

Kodas

305622646

Adresas

Miglos g. 33-3

Šalis

Lietuva

pavadinimas

AFTER PARTY architecture

Kodas

305687672

Adresas

Šaltinių g. 13-24

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Fragment architektai

Kodas

305672147

Adresas

Rūdninkų g. 18-3

Šalis

Lietuva

pavadinimas

MB DNA Studija

Kodas

304292551

Adresas

Šv. Stepono g. 38-20

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne

VIII. Projektų vertinimas

VIII.1.

Projektų nepateikę kandidatai ir atmesti projektai

Dalyvio kodas, pavadinimas

Projektuojamo objekto dalies numeris

Projekto nepateikimas (tik riboto projekto atveju)

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VIII.2.

sudaryta projektų eilė arba nustatytas laimėjęs projektas

Projekto eilės numeris

1

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

305672147, Fragment architektai

Projekto eilės numeris

2

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

305687672, AFTER PARTY architecture

Projekto eilės numeris

3

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

305622646, MB Bauland

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2023-06-15

Sprendimą nulėmusios priežastys

Išrinkti geriausi projektai, skirti balai, atitinka nustatytą kvalifikaciją, nėra dalyvių pašalinimo pagrindų

XII. Laimėtojai ir apdovanojimai

XII.1.

(ši dalis pildoma dėl kiekvieno laimėtojo atskirai)

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Grupė

Dalyvio kodas, pavadinimas

Fragment architektai

Apdovanojimo vertė (Eur)(įskaitant visus privalomus mokesčius)

5000

Aplinkos apsaugos ir kiti kriterijai

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

taip

Ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai?

ne

Ar vykdant pirkimą buvo įsigytas inovatyvus produktas?

ne

Sutarties informacija

Pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo data

Pirkimo sutartyje (preliminariojoje sutartyje) nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė (Eur)

Numatoma pirkimo sutarties galiojimo pabaigos data

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Grupė

Dalyvio kodas, pavadinimas

MB Bauland

Apdovanojimo vertė (Eur)(įskaitant visus privalomus mokesčius)

3000

Aplinkos apsaugos ir kiti kriterijai

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

taip

Ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai?

ne

Ar vykdant pirkimą buvo įsigytas inovatyvus produktas?

ne

Sutarties informacija

Pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo data

Pirkimo sutartyje (preliminariojoje sutartyje) nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė (Eur)

Numatoma pirkimo sutarties galiojimo pabaigos data

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Grupė

Dalyvio kodas, pavadinimas

MB Bauland

Apdovanojimo vertė (Eur)(įskaitant visus privalomus mokesčius)

2000

Aplinkos apsaugos ir kiti kriterijai

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

taip

Ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai?

ne

Ar vykdant pirkimą buvo įsigytas inovatyvus produktas?

ne

Sutarties informacija

Pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo data

Pirkimo sutartyje (preliminariojoje sutartyje) nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė (Eur)

Numatoma pirkimo sutarties galiojimo pabaigos data