CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

662162
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

(2023-ESO-492) 10 kV KL Amalių TP-SP955 rekonstravimo, (Kauno reg., Kauno raj.), darbai
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

UAB „Energijos skirstymo operatorius“
304151376
Laisvės pr. 10
Vilnius
04215
LT
Vita Girniūtė
+370 61224351
vita.girniute@ignitis.lt
https://ignitisgrupe.lt/lt/grupes-imones
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/40209

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis elektros energetikos sektoriuje (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 6 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

taip

Įgaliotoji perkančioji organizacija arba įgaliotasis perkantysis subjektas

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
303200016
Laisvės pr. 10
Vilnius
04215
LT
Vita Girniūtė
+370 61224351
vita.girniute@ignitis.lt
https://ignitisgrupe.lt/lt/grupes-imones
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/40209

Įgaliotosios perkančiosios organizacijos arba įgaliotojo perkančiojo subjekto tipo kodas:

Privatusis juridinis asmuo, kuris atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 2  straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Darbai
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

45311000-0
Elektros laidų tiesimo ir įrengimo darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45311000-0
Elektros laidų tiesimo ir įrengimo darbai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

(2023-ESO-492) 10 kV KL Amalių TP-SP955 rekonstravimo, (Kauno reg., Kauno raj.), darbai

Pagrindinis BVPŽ kodas

45311000-0
Elektros laidų tiesimo ir įrengimo darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45311000-0
Elektros laidų tiesimo ir įrengimo darbai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Ribotas konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Elektromontuotojas"

Kodas

132439736

Adresas

Technikos g. 25

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Elmova"

Kodas

234007320

Adresas

Goštautų g.3 Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Vytrita"

Kodas

133858826

Adresas

Atramos g. 2, LT-47174, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas"

Kodas

132343314

Adresas

Perspektyvos g. 18, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "EnergoLT"

Kodas

302551560

Adresas

Šakių k., Stumbro g. 3

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2023-07-17

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pirkimo dokumentuose buvo iškelti nepakankami kvalifikacijos reikalavimai Pirkimo dalyviams. Pirkime numatytiems kabelių klojimo darbams atlikti yra reikalinga atitinkama kvalifikacija, konkrečiai 3.2.3. (0,4-10 kV KL virš 200 m. ir MT montavimo ir remonto darbai (darbų kodas metams)) arba 3.2.4. (0,4-10 kV KL virš 200 m. ir MT montavimo ir remonto darbai (darbų kodas sutarčiai)) darbų kodai. Šiuo atveju Pirkimo dalyviams buvo iškelti kvalifikacijos reikalavimai apimantys 3.2.1. (0,4-10 kV KL iki 200 m. ir MT montavimo ir remonto darbai (darbų kodas metams)) arba 3.2.2. (0,4-10 kV KL iki 200 m. ir MT montavimo ir remonto darbai (darbų kodas sutarčiai)) darbų kodus. 3.2.1 arba 3.2.2. darbų kodai nesuteikia teisės atlikti kabelių klojimo darbų, jei atskiroje atkarpoje numatoma pakloti daugiau nei 200 m kabelio. Tuo tarpu Pirkimo dokumentuose numatyta, jog objekte bus reikalinga pakloti tris kabelio atkarpas po 1815 m (iš viso 5445 m). Siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą, leidžiantį kloti ilgesnes nei 200 m ilgio atkarpas, Pirkimo dalyviai turėtų pateikti įrodymus apie turimus kabelio tempimo įrenginius su savirašiais matavimo prietaisais, kurie fiksuoja tempimo jėgą, pakloto kabelio ilgį ir kitus duomenis bei kabelių stūmimo įtaisus (stūmikus). Atsižvelgiant į tai, kas paminėta bei į Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 41 straipsnio 4 dalį, kuri numato, kad “Perkantysis subjektas turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jam įvykus būtų įsigytas perkančiojo subjekto poreikių neatitinkantis pirkimo objektas”, Pirkimo procedūros buvo nutrauktos ir, vadovaujantis PĮ 41 str. 2 dalies 3 punkto nuostatomis, Pirkimas laikomas pasibaigusiu.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Pirkimo dokumentuose buvo iškelti nepakankami kvalifikacijos reikalavimai Pirkimo dalyviams. Pirkime numatytiems kabelių klojimo darbams atlikti yra reikalinga atitinkama kvalifikacija, konkrečiai 3.2.3. (0,4-10 kV KL virš 200 m. ir MT montavimo ir remonto darbai (darbų kodas metams)) arba 3.2.4. (0,4-10 kV KL virš 200 m. ir MT montavimo ir remonto darbai (darbų kodas sutarčiai)) darbų kodai. Šiuo atveju Pirkimo dalyviams buvo iškelti kvalifikacijos reikalavimai apimantys 3.2.1. (0,4-10 kV KL iki 200 m. ir MT montavimo ir remonto darbai (darbų kodas metams)) arba 3.2.2. (0,4-10 kV KL iki 200 m. ir MT montavimo ir remonto darbai (darbų kodas sutarčiai)) darbų kodus. 3.2.1 arba 3.2.2. darbų kodai nesuteikia teisės atlikti kabelių klojimo darbų, jei atskiroje atkarpoje numatoma pakloti daugiau nei 200 m kabelio. Tuo tarpu Pirkimo dokumentuose numatyta, jog objekte bus reikalinga pakloti tris kabelio atkarpas po 1815 m (iš viso 5445 m). Siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą, leidžiantį kloti ilgesnes nei 200 m ilgio atkarpas, Pirkimo dalyviai turėtų pateikti įrodymus apie turimus kabelio tempimo įrenginius su savirašiais matavimo prietaisais, kurie fiksuoja tempimo jėgą, pakloto kabelio ilgį ir kitus duomenis bei kabelių stūmimo įtaisus (stūmikus). Atsižvelgiant į tai, kas paminėta bei į Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 41 straipsnio 4 dalį, kuri numato, kad “Perkantysis subjektas turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jam įvykus būtų įsigytas perkančiojo subjekto poreikių neatitinkantis pirkimo objektas”, Pirkimo procedūros buvo nutrauktos ir, vadovaujantis PĮ 41 str. 2 dalies 3 punkto nuostatomis, Pirkimas laikomas pasibaigusiu.