CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita dinaminės pirkimo sistemos pagrindu

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

630255
1.2.

Pirkimo procedūros numeris

630255-668598
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

VP-1297 LED šviestuvų keitimo darbai adresu Dariaus ir Girėno g. 6, 54A, Šilalė, Lokystos g. 36, Šilalė (4 kategorija)
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

VĮ Turto bankas
112021042
Kęstučio g. 45
Vilnius
08124
LT
Ala Širaliova
+370 68255032
Ala.Siraliova@turtas.lt
http://www.turtas.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/595

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Ribotas konkursas
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

79 str
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

MB "Pastatų sistemos"

Kodas

303430565

Adresas

Šeškinės sodų g. 12, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

MB Ederas

Kodas

304896594

Adresas

Vytenio g. 50-56

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Saugios idėjos

Kodas

303528358

Adresas

Medunešio g.11

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

304896594, MB Ederas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Informuojame, kad Perkančioji organizacija susipažinusi su MB “EdEras” (toliau – Dalyvis) pateiktu pasiūlymu (su kaina  - 8.898,00 Eur be PVM), nustatė, kad pasiūlymas yra nepriimtinas, nes jame nurodyta kaina viršija Pirkimui skirtas lėšas Perkančiosios organizacijos nustatytas prieš pradedant Pirkimo procedūrą. Vadovaujantis Konkrečių pirkimų vykdymo dinaminėje pirkimo sistemoje aprašo 10.1 punktu: Pasiūlymas dėl konkretaus pirkimo atmetamas, jeigu: 10.1.7 papunkčiu: pasiūlyta kaina yra per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina bei 10.4 papunkčiu: Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas, Dalyvio pasiūlymas yra atmestas..  Vadovaujantis Konkrečių pirkimų vykdymo DPS aprašo 11.3. punktu, nustatyta tiekėjų pasiūlymų eilė kainų didėjimo tvarka:  MB „Pastatų sistemos“ – 7.345,00 EUR be PVM;  UAB „Saugios idėjos“ – 7.635,67 EUR be PVM. Laimėjusiu tiekėju nustatytas MB „Pastatų sistemos“ pasiūlymas, esantis pirmoje eilės vietoje. 

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

303430565, MB "Pastatų sistemos"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

7345,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

303528358, Saugios idėjos

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
7635,67

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2023-06-07

Sprendimą nulėmusios priežastys

Informuojame, kad įvertinus tiekėjo MB „Pastatų sistemos“ (toliau – Dalyvis) pateiktą pasiūlymą, nustatyta, kad pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus ir pateikta pasiūlymo kaina nėra per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina, nes neviršija pirkimui skirtų lėšų, Perkančiosios organizacijos nustatytų prieš pradedant pirkimo procedūrą.  Vadovaujantis Konkrečių pirkimų vykdymo DPS aprašo 11.3. punktu, nustatyta tiekėjų pasiūlymų eilė kainų didėjimo tvarka:  MB „Pastatų sistemos“ – 7.345,00 EUR be PVM;   UAB „Saugios idėjos“ – 7.635,67 EUR be PVM. Laimėjusiu tiekėju nustatytas MB „Pastatų sistemos“ pasiūlymas, esantis pirmoje eilės vietoje. 

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

303430565

Tiekėjo pavadinimas

MB "Pastatų sistemos"

Sutarties sudarymo data

2023-06-07

Sutarties galiojimo terminas

2023-10-06

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

8887,45

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

taip
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne