CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita dinaminės pirkimo sistemos pagrindu

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

630255
1.2.

Pirkimo procedūros numeris

630255 - 695620
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

VP-1816 Administracinių patalpų (pastatų), esančių Lukiškių g. 2, Savanorių pr. 174A, Naujoji Riovonių g. 3, Lvovo g. 19A, Vilniuje, paprastojo remonto darbai
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

VĮ Turto bankas
112021042
Kęstučio g. 45
Vilnius
08124
LT
Ala Širaliova
+370 68255032
Ala.Siraliova@turtas.lt
http://www.turtas.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/595

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI, ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI, AR PIRKIMĄ ATLIKO CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA?

ne

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Ribotas konkursas
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

79 str
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "Santjana"

Kodas

122656944

Adresas

Erfurto g. 30

Šalis

Lietuva

pavadinimas

MB "Pastatų sistemos"

Kodas

303430565

Adresas

Šeškinės sodų g. 12, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

MB Ederas

Kodas

304896594

Adresas

Vytenio g. 50-56

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Interresta"

Kodas

300078742

Adresas

Č.Sugiharos g. 2-5, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

MB Dongita

Kodas

306162275

Adresas

Vydūno 13-4

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ DALYVIAI (KANDIDATAI), PASIŪLYMUS ATSIĖMĘ DALYVIAI, PIRKIMO PROCEDŪRŲ, KURIOS YRA NUTRAUKTOS IKI PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMO, DALYVIAI IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

306162275, MB Dongita

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Informuojame apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus: Tiekėjo MB Dongitos (toliau – Dalyvis) pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina. Vadovaujantis Konkrečių pirkimų vykdymo dinaminėje pirkimo sistemoje aprašo (toliau – Aprašas) 10.4 punktu, Dalyvio pasiūlymas toliau nevertinamas ir, vadovaujantis Aprašo 10.1.7 punktu, pasiūlymas atmestas. Įvertinus Pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančius ir dėl kitų priežasčių neatmestus tiekėjų pasiūlymus Pirkimo sąlygose nurodyta tvarka, nustatyta pasiūlymų eilė ekonominio naudingumo mažėjimo (kainų didėjimo) tvarka: MB „Pastatų sistemos“ – 45 954,00 Eur be PVM; UAB „Interresta“ – 55 890,00 Eur be PVM; MB „Ederas“ – 55 996,40 Eur be PVM.

Dalyvio kodas, pavadinimas

122656944, UAB "Santjana"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Informuojame apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus: Tiekėjo uždarosios akcinės bendrovės „SANTJANA“ (toliau – Dalyvis) pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina. Vadovaujantis Konkrečių pirkimų vykdymo dinaminėje pirkimo sistemoje aprašo (toliau – Aprašas) 10.4 punktu, Dalyvio pasiūlymas toliau nevertinamas ir, vadovaujantis Aprašo 10.1.7 punktu, pasiūlymas atmestas. Įvertinus Pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančius ir dėl kitų priežasčių neatmestus tiekėjų pasiūlymus Pirkimo sąlygose nurodyta tvarka, nustatyta pasiūlymų eilė ekonominio naudingumo mažėjimo (kainų didėjimo) tvarka: MB „Pastatų sistemos“ – 45 954,00 Eur be PVM; UAB „Interresta“ – 55 890,00 Eur be PVM; MB „Ederas“ – 55 996,40 Eur be PVM.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

303430565, MB "Pastatų sistemos"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
45954

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

300078742, UAB "Interresta"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
55890

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

304896594, MB Ederas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
55996,40

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2023-11-21

Sprendimą nulėmusios priežastys

Informuojame apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus: Tiekėjo MB „Pastatų sistemos“ pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus ir pateikta pasiūlymo kaina Perkančiajai organizacijai yra priimtina. Įvertinus Pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančius ir dėl kitų priežasčių neatmestus tiekėjų pasiūlymus Pirkimo sąlygose nurodyta tvarka, nustatyta pasiūlymų eilė ekonominio naudingumo mažėjimo (kainų didėjimo) tvarka: MB „Pastatų sistemos“ – 45 954,00 Eur be PVM; UAB „Interresta“ – 55 890,00 Eur be PVM; MB „Ederas“ – 55 996,40 Eur be PVM. Laimėjusiu pripažintas pasiūlymas, esantis pirmoje eilės vietoje. Sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

303430565

Tiekėjo pavadinimas

MB "Pastatų sistemos"

Sutarties sudarymo data

2023-11-21

Sutarties galiojimo terminas

2024-02-19

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

55604,34

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

taip
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše? Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo.

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos viešojo kelių transporto, specialiojo keleivinio kelių transporto, nereguliaraus keleivinio transporto, atliekų rinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos, kurioms taikomos Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo įsigytas inovatyvus produktas?

ne