CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

613249
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Naujo žemagrindžio autobuso pirkimas
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Uždarosios akcinės bendrovės Joniškio autobusų parkas transporto priemonių parko atnaujinimas, įsigyjant elektra varomas transporto priemones
Projekto kodas
KKS-S-24(2022)
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

UAB Joniškio autobusų parkas
157536164
Vilniaus g.54
Joniškis
84166
LT
Dalia Rutkuvienė
+370 42648340
joniskioap@gmail.com
http://joniskioap.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/52390

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis automatizuotų transporto sistemų, tramvajų, troleibusų, autobusų ar funikulierių transporto paslaugų srityje (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 8 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4  straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI, ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI, AR PIRKIMĄ ATLIKO CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

34121400-5
Žemų grindų autobusai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34121400-5
Žemų grindų autobusai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Naujo žemagrindžio autobuso pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

34121400-5
Žemų grindų autobusai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34121400-5
Žemų grindų autobusai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "SALOČIAI IR PARTNERIAI"

Kodas

125523244

Adresas

Mokyklos 23, Bukiškis, Vilniaus raj.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB BUSNEX

Kodas

302671887

Adresas

Dariaus ir Girėno g. 21A

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ DALYVIAI (KANDIDATAI), PASIŪLYMUS ATSIĖMĘ DALYVIAI, PIRKIMO PROCEDŪRŲ, KURIOS YRA NUTRAUKTOS IKI PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMO, DALYVIAI IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2022-08-16

Sprendimą nulėmusios priežastys

Perkantysis subjektas pateikė paaiškinimus, kad nuo 2022 m. rugpjūčio 8 d. pasikeitė aptarnaujamų maršrutų reisų skaičius (įvesti nauji reisai), todėl padidėjo aptarnaujamų maršrutų dienos rida. Pasikeitus ridai elektra varomo autobuso baterijos talpos neužteks dienos ridos planui įvykdyti, per pietų pertrauką reikės papildomai įkrauti baterijas. Pirkime paskelbtoje techninėje specifikacijoje numatytas įkrovimo galingumas 22 kw ar daugiau. Įkraunant autobusą 22 kw jungtimi autobusas įkraunamas per 8-9 val., kas padidėjus dienos ridai perkančiojo subjekto netenkina. Pasikeitus aplinkybėms reikia, kad autobuso baterijos būtų įkrautos ne ilgiau kaip per 2 val., todėl reikalinga pakeisti techninės specifikacijos sąlygų 8.4 punktą „autobuso baterijos įkrovimo galingumas“. Siekdamas ištaisyti šią situaciją Perkantysis subjektas privalo pakeisti techninę specifikaciją, o atsižvelgiant į tai, kad jau yra gauti tiekėjų pasiūlymai ir atliktas vokų atplėšimas tokia galimybė negalima.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Perkantysis subjektas pateikė paaiškinimus, kad nuo 2022 m. rugpjūčio 8 d. pasikeitė aptarnaujamų maršrutų reisų skaičius (įvesti nauji reisai), todėl padidėjo aptarnaujamų maršrutų dienos rida. Pasikeitus ridai elektra varomo autobuso baterijos talpos neužteks dienos ridos planui įvykdyti, per pietų pertrauką reikės papildomai įkrauti baterijas. Pirkime paskelbtoje techninėje specifikacijoje numatytas įkrovimo galingumas 22 kw ar daugiau. Įkraunant autobusą 22 kw jungtimi autobusas įkraunamas per 8-9 val., kas padidėjus dienos ridai perkančiojo subjekto netenkina. Pasikeitus aplinkybėms reikia, kad autobuso baterijos būtų įkrautos ne ilgiau kaip per 2 val., todėl reikalinga pakeisti techninės specifikacijos sąlygų 8.4 punktą „autobuso baterijos įkrovimo galingumas“. Siekdamas ištaisyti šią situaciją Perkantysis subjektas privalo pakeisti techninę specifikaciją, o atsižvelgiant į tai, kad jau yra gauti tiekėjų pasiūlymai ir atliktas vokų atplėšimas tokia galimybė negalima.