CVPP

Ataskaita

AtGn-1 tipinė forma

Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

581460
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

ID-1 formato blankų gamybos paslaugos pirkimas Nr. ADIC-SD2-55
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Oficialus pavadinimas: Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Juridinio asmens kodas: 188778315
Adresas: Žirmūnų g. 1D
Miestas: Vilnius Pašto kodas: LT-09239 Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Lina Turonytė Telefonas: +370 52718002
El. paštas: asta.simoneliene@vrm.lt Faksas:
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.dokumentai.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1061
Kita informacija: Ataskaitą užpildė įgaliotosios PO Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Asta Šimonėlienė tel. +,370 52718893, el. p. asta.simoneliene@vrm.lt

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

1 Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI CENTRINEI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?

taip
Oficialus pavadinimas: Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Juridinio asmens kodas: 188729923
Adresas: Šventaragio g. 2
Miestas: Vilnius Pašto kodas: 01510 Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Asta Šimonėlienė Telefonas: +370 52718893
El. paštas: asta.simoneliene@vrm.lt Faksas:
Interneto svetainės adresas: https://tvud.lrv.lt/
Kita informacija:

Centrinės perkančiosios organizacijos tipas:

1 Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
2.

Pirkimo objekto rūšis:

Paslaugos
3.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ
Kodas Pavadinimas
79800000-2 Spausdinimo ir susijusios paslaugos
Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)
Kodas Pavadinimas
4.

DALIŲ KIEKIS:

1

IV. PIRKIMO BŪDAS

1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Skelbiamos derybos

V. DALYVIAI (KANDIDATAI)

Kodas, pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Adresas Šalis Grupė
122666714 UAB GARSŲ PASAULIS Lietuva
110753474 UAB Lodvila Lietuva Tiekėjų grupė
304922637 UAB SOFTEMIA Lietuva Tiekėjų grupė

VI. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Mažiausios kainos
2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ DALYVIAI (KANDIDATAI), PASIŪLYMUS ATSIĖMĘ DALYVIAI, PIRKIMO PROCEDŪRŲ, KURIOS YRA NUTRAUKTOS IKI PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMO, DALYVIAI IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato (dalyvio) kodas, pavadinimas Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

3.1.

Nustatyta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo

(pildoma ir tokiu atveju, jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Nustatytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio kodas, pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
1 1 Tiekėjų grupė 54 566 160,00 Eur
1 2 122666714 UAB GARSŲ PASAULIS 59 817 560,00 Eur

VII. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ARBA PERKANČIOJO SUBJEKTO VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ

1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne

VIII. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA

1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Sprendimo priėmimo data
Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį) 1 2022-05-10

IX. SUTARTYS

2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
1
Tiekėjo kodas
Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjų grupė
Sutarties sudarymo data
2022-05-20
Sutarties galiojimo terminas
2028-05-19
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus)
54 566 160,00
2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

taip
Vertė (Eur)
Dalis procentais
Vertė arba procentas nežinomas
taip
Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
Kodas, pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Adresas Šalis Apimtis (Eur arba proc.),
(jei žinoma)
CHE-104.191.520 OVD Kinegram AG Zahlerweg 11, CH - 6301 ZUG Šveicarija


X. INFORMACIJA APIE ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS NAUDOJIMĄ

1.

AR PIRKIMAS SUSIJĘS SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA?

taip
1.1.

Įslaptinta informacija naudota (bus naudojama):

Pirkimo procedūrų metu
Sutarties vykdymo metu
1.2.

Įslaptintos informacijos aukščiausia slaptumo žyma:

Slaptai

XI. KITA INFORMACIJA

1.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pirkimo procedūras vykdė pagal įgaliojimą. Pirkimo sutartį su nustatytu laimėtoju sudarė Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
2.

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ

Vardas, pavardė: Asta Šimonėlienė
Telefono numeris: +370 52718893
Elektroninio pašto adresas: asta.simoneliene@vrm.lt