CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

603209
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Integruotos komunikacijos paslaugos
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
120864074
Rodūnios kelias 10A
Vilnius
02189
LT
Aistė Jonuškienė
+370 69454252
a.sidagyte@ltou.lt
http://www.ltou.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5150

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis oro uostų įrengimų (įrangos) srityje (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 9 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

79416000-3
Viešųjų ryšių paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79416000-3
Viešųjų ryšių paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

79416000-3
Viešųjų ryšių paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79416000-3
Viešųjų ryšių paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Skelbiamos derybos
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

73 str
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "INK agency"

Kodas

300122046

Adresas

Aukštaičių g. 7

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Tiekėjas Pateikė paraišką

pavadinimas

UAB "Fabula ir partneriai"

Kodas

124099127

Adresas

A. Goštauto g. 40

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Tiekėjas Pateikė paraišką

pavadinimas

UAB "Idea prima"

Kodas

126093354

Adresas

Pranciškonų g. 1

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Tiekėjas Pateikė paraišką

pavadinimas

Headline Agency, UAB

Kodas

301163601

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Tiekėjas Pateikė paraišką

pavadinimas

UAB "Adverum"

Kodas

300003647

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Tiekėjas Pateikė paraišką

pavadinimas

UAB "Berta And"

Kodas

300613091

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Tiekėjas Pateikė paraišką

pavadinimas

UAB "Integrity PR"

Kodas

1116887811

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Tiekėjas Pateikė paraišką

pavadinimas

UAB "Milk Agency"

Kodas

300634324

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Tiekėjas Pateikė paraišką

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

126093354, UAB "Idea prima"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

76,70
Kaina
214800

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Antkainis %

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

300122046, UAB "INK agency"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

63,30
Kaina
143364

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

300003647, UAB "Adverum"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

52,40
Kaina
231600

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2022-09-28

Sprendimą nulėmusios priežastys

Dėl žmogiškosios techninės klaidos Perkantysis subjektas pranešimu klaidingai išaiškino Pirkimo sąlygas, t. y. iš dalies patikslino savo paties parengtus Pirkimo dokumentus, kas sąlygojo tai, kad Pirkimo dokumentai tapo netikslūs, neaiškūs ir dviprasmiški, kas sąlygojo, kad nebuvo tinkamai užtikrintas viešųjų pirkimų principų laikymasis. Perkantysis subjektas šiame Pirkimo procedūros vykdymo etape neturi teisės keisti ir / ar tikslinti Pirkimo dokumentų taip, kad būtų ištaisytos Perkančiojo subjekto padarytos klaidos. Dėl šios priežasties neįmanoma užtikrinti, kad Pirkimo dokumentai būtų aiškūs, tikslūs ir nedviprasmiški ir kad tiekėjai vienodai suprastų jų turinį bei nustatytus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad toliau vykdant Pirkimo procedūras nėra galimybės užtikrinti viešųjų pirkimų principų laikymąsi (PĮ 29 str. 1 d.) ir šios padėties niekaip negalima ištaisyti, Perkantysis subjektas priėmė sprendimą nutraukti pradėtas Pirkimo procedūras.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Dėl žmogiškosios techninės klaidos Perkantysis subjektas pranešimu klaidingai išaiškino Pirkimo sąlygas, t. y. iš dalies patikslino savo paties parengtus Pirkimo dokumentus, kas sąlygojo tai, kad Pirkimo dokumentai tapo netikslūs, neaiškūs ir dviprasmiški, kas sąlygojo, kad nebuvo tinkamai užtikrintas viešųjų pirkimų principų laikymasis. Perkantysis subjektas šiame Pirkimo procedūros vykdymo etape neturi teisės keisti ir / ar tikslinti Pirkimo dokumentų taip, kad būtų ištaisytos Perkančiojo subjekto padarytos klaidos. Dėl šios priežasties neįmanoma užtikrinti, kad Pirkimo dokumentai būtų aiškūs, tikslūs ir nedviprasmiški ir kad tiekėjai vienodai suprastų jų turinį bei nustatytus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad toliau vykdant Pirkimo procedūras nėra galimybės užtikrinti viešųjų pirkimų principų laikymąsi (PĮ 29 str. 1 d.) ir šios padėties niekaip negalima ištaisyti, Perkantysis subjektas priėmė sprendimą nutraukti pradėtas Pirkimo procedūras.