CVPP

Ataskaita

AtGn-2 tipinė forma

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI

2021

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Oficialus pavadinimas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Juridinio asmens kodas: 188620589
Adresas: Gedimino pr. 17
Miestas: Vilnius Pašto kodas: 01505 Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Jurgita Krejerienė Telefonas: +370 67127296
El. paštas: jurgita.krejeriene@sumin.lt Faksas:
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://sumin.lrv.lt/

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

1 Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

1.

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ BENDRA VISŲ SUDARYTŲ SUTARČIŲ VERTĖ IR PIRKIMŲ SKAIČIUS

2.

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI PAGAL INFORMACIJOS SLAPTUMO ŽYMĄ

IV. KITA INFORMACIJA

1.

PAPILDOMA INFORMACIJA

2.

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ

Vardas, pavardė: Jurgita Krejerienė
Telefono numeris: +370 67127296
Elektroninio pašto adresas: jurgita.krejeriene@sumin.lt