CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

610900
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Tarnybinė uniforma (megzti gaminiai) – vyr. /mot. megztiniai ir šalikai
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
188601311
Švitrigailos g. 18,
Vilnius
03223
LT
Iligija Vaščiūnienė
+370 52716841
iligija.vasciuniene@vpgt.lt
http://www.pagd.lrv.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/8816

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

taip
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

18235000-5
Puloveriai, susagstomi megztiniai bei kiti panašūs dirbiniai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

18235000-5
Puloveriai, susagstomi megztiniai bei kiti panašūs dirbiniai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

2

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Tarnybinė uniforma (megzti gaminiai) – vyr. /mot. megztiniai

Pagrindinis BVPŽ kodas

18235000-5
Puloveriai, susagstomi megztiniai bei kiti panašūs dirbiniai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

18235000-5
Puloveriai, susagstomi megztiniai bei kiti panašūs dirbiniai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Tarnybinė uniforma (megzti gaminiai) – šalikai

Pagrindinis BVPŽ kodas

18235000-5
Puloveriai, susagstomi megztiniai bei kiti panašūs dirbiniai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

18235000-5
Puloveriai, susagstomi megztiniai bei kiti panašūs dirbiniai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

uab" T1GIJA"

Kodas

135965677

Adresas

Erdvilo 3 Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB GARLITA

Kodas

159794715

Adresas

PAGIRIU KM., GARLIAVOS SEN.

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
135965677 uab" T1GIJA" Erdvilo 3 Kaunas Lietuva
159794715 UAB GARLITA PAGIRIU KM., GARLIAVOS SEN. Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1, 2
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

135965677, uab" T1GIJA"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

vadovaujantis pirkimo sąlygų 75 punktu „Komisija nesudaro Preliminariosios sutarties, jeigu:“ 75.2 papunkčiu „pasiūlymas (pavyzdys) neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;“ (VPĮ 45 str. 1 d. 1 p.)

Dalyvio kodas, pavadinimas

159794715, UAB GARLITA

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

vadovaujantis pirkimo sąlygų 75 punktu „Komisija nesudaro Preliminariosios sutarties, jeigu:“ 75.2 papunkčiu „pasiūlymas (pavyzdys) neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;“ (VPĮ 45 str. 1 d. 1 p.)

Dalyvio kodas, pavadinimas

135965677, uab" T1GIJA"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

vadovaujantis pirkimo sąlygų 75 punktu „Komisija nesudaro Preliminariosios sutarties, jeigu:“ 75.2 papunkčiu „pasiūlymas (pavyzdys) neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;“ (VPĮ 45 str. 1 d. 1 p.)

Dalyvio kodas, pavadinimas

159794715, UAB GARLITA

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

vadovaujantis pirkimo sąlygų 75 punktu „Komisija nesudaro Preliminariosios sutarties, jeigu:“ 75.2 papunkčiu „pasiūlymas (pavyzdys) neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;“ (VPĮ 45 str. 1 d. 1 p.)

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

1,2

Sprendimo priėmimo data

2022-08-03

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis VPĮ 29 straipsnio 2 dalies „Pirkimo (ar atskiros pirkimo dalies) ar projekto konkurso procedūros baigiasi, kai:“ 2 punktu „atmetamos visos paraiškos, pasiūlymai <..>“ Tarnybinės uniformos (megztų gaminių) – vyr./ mot. megztinių ir šalikų viešojo pirkimo (CVP IS Nr. 610900) 1 ir 2 dalių pirkimo procedūras laikyti pasibaigusiomis, atmetus visus gautus pasiūlymus.