CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

535330
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

IS AIVIKS modernizavimui skirtų techninių specifikacijų bei reikalavimų tiekėjo kompetencijai (kvalifikacijos reikalavimų) projektų parengimo paslaugos
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
„Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (toliau – IS AIVIKS) vystymas ir plėtra“
Projekto kodas
05.1.1-APVA-V-004-01-0006
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Aplinkos apsaugos agentūra
188784898
A. Juozapavičiaus g. 9
Vilnius
09311
LT
Anželika Naruševičienė
+370 46410450
anzelika.naruseviciene@gamta.lt
http://gamta.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5346

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

72246000-1
Sistemų konsultacinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72246000-1
Sistemų konsultacinės paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

72246000-1
Sistemų konsultacinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72246000-1
Sistemų konsultacinės paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB iTree Lietuva

Kodas

302249829

Adresas

Konstitucijos 7

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB LEXITA

Kodas

302342831

Adresas

Lukiškių 9

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
302249829 UAB iTree Lietuva Konstitucijos 7 Lietuva
302342831 UAB LEXITA Lukiškių 9 Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2022-04-29

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 3 papunkčiu ir 29 straipsnio 3 dalimi atsiradus objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, tai yra išnykus poreikiui įgyvendinti projekte Nr. 05.1.1-APVA-V-004-01-0006 „Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (AIVIKS) vystymas ir plėtra“ (toliau – Projektas) numatytą veiklą „AIVIKS modernizavimui skirtų techninių specifikacijų bei reikalavimų tiekėjo kompetencijai (kvalifikacinių reikalavimų) projekto parengimas“ bei 2021-12-10 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir Aplinkos apsaugos agentūrai Šalių susitarimu „Dėl 2017 m. gruodžio 21 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.1.1-APVA-V-004-01-0006 „Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (AIVIKS) vystymas ir plėtra“ Sutarties Nr. 05.1.1-APVA-V-004-01-0006 pakeitimo“ Nr. 29T-2021-8, nusprendus atsisakyti ir nebefinansuoti Projekto veiklos „AIVIKS modernizavimui skirtų techninių specifikacijų bei reikalavimų tiekėjo kompetencijai (kvalifikacinių reikalavimų) projekto parengimas“ ir atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija negali skirti lėšų iš biudžeto veiklos įgyvendinimui, nutraukiamos viešojo pirkimo procedūros.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 3 papunkčiu ir 29 straipsnio 3 dalimi atsiradus objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, tai yra išnykus poreikiui įgyvendinti projekte Nr. 05.1.1-APVA-V-004-01-0006 „Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (AIVIKS) vystymas ir plėtra“ (toliau – Projektas) numatytą veiklą „AIVIKS modernizavimui skirtų techninių specifikacijų bei reikalavimų tiekėjo kompetencijai (kvalifikacinių reikalavimų) projekto parengimas“ bei 2021-12-10 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir Aplinkos apsaugos agentūrai Šalių susitarimu „Dėl 2017 m. gruodžio 21 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.1.1-APVA-V-004-01-0006 „Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (AIVIKS) vystymas ir plėtra“ Sutarties Nr. 05.1.1-APVA-V-004-01-0006 pakeitimo“ Nr. 29T-2021-8, nusprendus atsisakyti ir nebefinansuoti Projekto veiklos „AIVIKS modernizavimui skirtų techninių specifikacijų bei reikalavimų tiekėjo kompetencijai (kvalifikacinių reikalavimų) projekto parengimas“ ir atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija negali skirti lėšų iš biudžeto veiklos įgyvendinimui, nutraukiamos viešojo pirkimo procedūros.