CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

565264
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

ORLAIVIŲ REMONTININKO PROGRAMOS MOKYMO ĮRANGA
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Variklinių transporto priemonių remonto praktinio mokymo centro plėtra
Projekto kodas
09.1.2-CPVA-V-721-04-0001
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Kauno technikos profesinio mokymo centras
304311642
V. Krėvės pr. 114
Kaunas
50315
LT
Aida Gružinskienė
+370 37314105
http://kautech.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/57831

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

48190000-6
Mokomosios programinės įrangos paketai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30200000-1
Kompiuterinė įranga ir reikmenys
39162000-5
Mokymo įranga
39181000-4
Laboratorijos stendai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

3

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

1 pirkimo dalis „Kompiuterinė įranga ir priemonės“

Pagrindinis BVPŽ kodas

48190000-6
Mokomosios programinės įrangos paketai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30200000-1
Kompiuterinė įranga ir reikmenys
39162000-5
Mokymo įranga
39181000-4
Laboratorijos stendai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

2 pirkimo dalis „Mokomieji stendai bei laboratorinė įranga ir priemonės“

Pagrindinis BVPŽ kodas

48190000-6
Mokomosios programinės įrangos paketai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30200000-1
Kompiuterinė įranga ir reikmenys
39162000-5
Mokymo įranga
39181000-4
Laboratorijos stendai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

3 pirkimo dalis „Programinė įranga ir priemonės“

Pagrindinis BVPŽ kodas

48190000-6
Mokomosios programinės įrangos paketai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30200000-1
Kompiuterinė įranga ir reikmenys
39162000-5
Mokymo įranga
39181000-4
Laboratorijos stendai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

ASELA, UAB

Kodas

302467913

Adresas

A. Vivulskio g.41-49

Šalis

Lietuva

pavadinimas

ARG Baltic

Kodas

301651579

Adresas

Žalgirio g. 108

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB BET LT

Kodas

302856576

Adresas

Žygio g. 93

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "North solutions"

Kodas

303085368

Adresas

Pramonės g. 15, Šiauliai

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
302467913 ASELA, UAB A. Vivulskio g.41-49 Lietuva
301651579 ARG Baltic Žalgirio g. 108 Lietuva
302856576 UAB BET LT Žygio g. 93 Lietuva
303085368 UAB "North solutions" Pramonės g. 15, Šiauliai Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


Dalyvio kodas, pavadinimas

302856576, UAB BET LT

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „BET LT“ pateiktas pasiūlymas atitinka atviro konkurso 1 pirkimo dalies „Kompiuterinė įranga ir priemonės“ PD nustatytus reikalavimus, techninės specifikacijos reikalavimus, UAB „BET LT“ pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina nėra neįprastai maža, tačiau yra per didelė, pagal šiam pirkimui suplanuotų lėšų kiekį, todėl, vadovaujantis PD 3.5., 10.1.4. ir 10.8.5. punkto nuostatomis UAB „BET LT“ atviro konkurso 1 pirkimo daliai „Kompiuterinė įranga ir priemonės“ pateiktas pasiūlymas laikomas atitinkančiu PD techninės specifikacijos reikalavimus, tačiau UAB „BET LT“ 1 pirkimo daliai „Kompiuterinė įranga ir priemonės“ pateiktas pasiūlymas atmestas.

Dalyvio kodas, pavadinimas

301651579, ARG Baltic

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „ARG Baltic“ pateiktas pasiūlymas atitinka atviro konkurso 2 pirkimo dalies „Mokomieji stendai bei laboratorinė įranga ir priemonės“ PD nustatytus reikalavimus, techninės specifikacijos reikalavimus, UAB „ARG Baltic“ pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina nėra neįprastai maža, tačiau yra per didelė, pagal šiam pirkimui suplanuotų lėšų kiekį, todėl, vadovaujantis PD 3.5., 10.1.4. ir 10.8.5. punkto nuostatomis UAB „ARG Baltic“ atviro konkurso 2 pirkimo daliai „Mokomieji stendai bei laboratorinė įranga ir priemonės“ pateiktas pasiūlymas laikomas atitinkančiu PD techninės specifikacijos reikalavimus, tačiau UAB „ARG Baltic“ 2 pirkimo daliai „Mokomieji stendai bei laboratorinė įranga ir priemonės“ pateiktas pasiūlymas atmetamas.

Dalyvio kodas, pavadinimas

302856576, UAB BET LT

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „BET LT“ pateiktas pasiūlymas atitinka atviro konkurso 2 pirkimo dalies „Mokomieji stendai bei laboratorinė įranga ir priemonės“ PD nustatytus reikalavimus, techninės specifikacijos reikalavimus, UAB „BET LT“ pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina nėra neįprastai maža, tačiau yra per didelė, pagal šiam pirkimui suplanuotų lėšų kiekį, todėl, vadovaujantis PD 3.5., 10.1.4. ir 10.8.5. punkto nuostatomis UAB „BET LT“ atviro konkurso 2 pirkimo daliai „Mokomieji stendai bei laboratorinė įranga ir priemonės“ pateiktas pasiūlymas laikomas atitinkančiu PD techninės specifikacijos reikalavimus, tačiau UAB „BET LT“ atviro konkurso 2 pirkimo daliai „Mokomieji stendai bei laboratorinė įranga ir priemonės“ pateiktas pasiūlymas atmetamas.

Dalyvio kodas, pavadinimas

301651579, ARG Baltic

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „ARG Baltic“ pateiktas pasiūlymas atitinka atviro konkurso 3 pirkimo dalies „Programinė įranga ir priemonės“ PD nustatytus reikalavimus, techninės specifikacijos reikalavimus, UAB „ARG Baltic“ pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina nėra neįprastai maža, tačiau yra per didelė, pagal šiam pirkimui suplanuotų lėšų kiekį, todėl, vadovaujantis PD 3.5., 10.1.4. ir 10.8.5. punkto nuostatomis UAB „ARG Baltic“ atviro konkurso 3 pirkimo daliai „Programinė įranga ir priemonės“ pateiktas pasiūlymas laikomas atitinkančiu PD techninės specifikacijos reikalavimus, tačiau UAB „ARG Baltic“ 3 pirkimo daliai „Programinė įranga ir priemonės“ pateiktas pasiūlymas atmetamas.

Dalyvio kodas, pavadinimas

303085368, UAB "North solutions"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „North solutions“ pateiktas pasiūlymas atitinka atviro konkurso 3 pirkimo dalies „Programinė įranga ir priemonės“ PD nustatytus reikalavimus, UAB „North solutions“ atviro konkurso 3 pirkimo daliai „Programinė įranga ir priemonės“ pateiktas pasiūlymas atitinka PD techninės specifikacijos reikalavimus, UAB „North solutions“ pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina nėra neįprastai maža, tačiau yra per didelė, pagal šiam pirkimui suplanuotų lėšų kiekį, todėl, vadovaujantis PD 3.5., 10.1.4. ir 10.8.5. punkto nuostatomis UAB „North solutions“ atviro konkurso 3 pirkimo daliai „Programinė įranga ir priemonės“ pateiktas pasiūlymas laikomas atitinkančiu PD techninės specifikacijos reikalavimus, tačiau UAB „North solutions“ atviro konkurso 3 pirkimo daliai „Programinė įranga ir priemonės“ pateiktas pasiūlymas atmetamas.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

301651579, ARG Baltic

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
7765,78

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

303085368, UAB "North solutions"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
7852,90

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

302467913, ASELA, UAB

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
226672,93

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

302856576, UAB BET LT

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
296934,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2022-02-02

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis atviro konkurso PD 10.7. punkto nuostatomis UAB „ARG Baltic“ laikomas atitinkančiu iškeltus reikalavimus, bei nesant EBVPD nustatytų pašalinimo pagrindų, UAB „ARG Baltic“ pateiktas pasiūlymas atviro konkurso 1 pirkimo daliai „Kompiuterinė įranga ir priemonės“ laikomas laimėjusiu atviro konkurso 1 pirkimo dalyje „Kompiuterinė įranga ir priemonės“ su bendra pasiūlymo kaina 7.765,78 Eur bei vadovaujantis PD 11.2. punkto nuostatomis sutartis su viešojo pirkimo 1 vietos laimėtoju šioje pirkimo dalyje bus sudaroma pasibaigus 10 dienų pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminui.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

2

Sprendimo priėmimo data

2022-02-02

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis atviro konkurso PD 10.7. punkto nuostatomis UAB „Asela“ laikomas atitinkančiu iškeltus reikalavimus, bei nesant EBVPD nustatytų pašalinimo pagrindų, UAB „Asela“ pateiktas pasiūlymas atviro konkurso 2 pirkimo daliai „Mokomieji stendai bei laboratorinė įranga ir priemonės“ laikomas laimėjusiu atviro konkurso 2 pirkimo dalyje „Mokomieji stendai bei laboratorinė įranga ir priemonės su bendra pasiūlymo kaina 226.672,93 Eur, bei vadovaujantis PD 11.2. punkto nuostatomis sutartis su viešojo pirkimo laimėtoju šioje pirkimo dalyje bus sudaroma pasibaigus 10 dienų pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminui.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

3

Sprendimo priėmimo data

2022-02-02

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis atviro konkurso PD 10.7. punkto nuostatomis UAB „BET LT“ laikomas atitinkančiu iškeltus reikalavimus, bei nesant EBVPD nustatytų pašalinimo pagrindų, UAB „BET LT“ pateiktas pasiūlymas atviro konkurso 3 pirkimo daliai „Programinė įranga ir priemonės“ laikomas laimėjusiu atviro konkurso 3 pirkimo dalyje „Programinė įranga ir priemonės“ su bendra pasiūlymo kaina 296.934,00 Eur, bei vadovaujantis PD 11.2. punkto nuostatomis sutartis su viešojo pirkimo laimėtoju šioje pirkimo dalyje bus sudaroma pasibaigus 10 dienų pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminui.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

301651579

Tiekėjo pavadinimas

ARG Baltic

Sutarties sudarymo data

2022-02-22

Sutarties galiojimo terminas

2023-04-22

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

7765,78

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Tiekėjo kodas

302467913

Tiekėjo pavadinimas

ASELA, UAB

Sutarties sudarymo data

2022-02-22

Sutarties galiojimo terminas

2023-04-22

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

226672,93

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Tiekėjo kodas

302856576

Tiekėjo pavadinimas

UAB BET LT

Sutarties sudarymo data

2022-02-22

Sutarties galiojimo terminas

2023-04-22

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

296934,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne