CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

609063
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

(2022-ESO-828) Elektros tinklo projektavimas, įrengimas, planiniai ir avariniai darbai, kurių vertė iki 75.000,00 EUR be PVM, (Vilniaus m. sav., Naujamiesčio, Vilkpėdės, Naujininkų sen.)
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

AB „Energijos skirstymo operatorius“
304151376
Laisvės pr. 10
Vilnius
04215
LT
Kęstutis Smulkys
+370 61837562
kestutis.smulkys@ignitis.lt
https://www.ignitisgrupe.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/40209

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis elektros energetikos sektoriuje (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 6 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

taip

Įgaliotoji perkančioji organizacija arba įgaliotasis perkantysis subjektas

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
303200016
Laisvės pr. 10
Vilnius
04215
LT
Kęstutis Smulkys
+370 61837562
kestutis.smulkys@ignitis.lt
https://www.ignitisgrupe.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/40209

Įgaliotosios perkančiosios organizacijos arba įgaliotojo perkančiojo subjekto tipo kodas:

Privatusis juridinis asmuo, kuris atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 2  straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Darbai
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

45311000-0
Elektros laidų tiesimo ir įrengimo darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45259000-7
Įrenginių remontas ir priežiūra
71320000-7
Inžinerinio projektavimo paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

(2022-ESO-828) Elektros tinklo projektavimas, įrengimas, planiniai ir avariniai darbai, kurių vertė iki 75.000,00 EUR be PVM, (Vilniaus m. sav., Naujamiesčio, Vilkpėdės, Naujininkų sen.)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45311000-0
Elektros laidų tiesimo ir įrengimo darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45259000-7
Įrenginių remontas ir priežiūra
71320000-7
Inžinerinio projektavimo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Skelbiamos derybos
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

73 str
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Elektromontuotojas"

Kodas

132439736

Adresas

Technikos g. 25

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė „NEILUVA“

Kodas

121959187

Adresas

Naugarduko g. 41A, Vilnius

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

132439736, Uždaroji akcinė bendrovė "Elektromontuotojas"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

100,00
Kaina
5999944,1

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Kita

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

121959187, Uždaroji akcinė bendrovė „NEILUVA“

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

99,50
6161043,55

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Kita

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2022-06-27

Sprendimą nulėmusios priežastys

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

132439736

Tiekėjo pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Elektromontuotojas"

Sutarties sudarymo data

2022-07-13

Sutarties galiojimo terminas

2025-07-12

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

6050000,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

taip
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

taip

Vertė (Eur)

0,00

Dalis procentais

Vertė arba procentas nežinomas

taip

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

UAB „EnergoLT“

Kodas

302551560

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

AB „Kauno tiltai“

Kodas

135774782

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Elinsta“

Kodas

135111659

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Šiaulių tauro ryšiai“

Kodas

144961133

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Trendas“

Kodas

302859914

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Holo projects“

Kodas

302522427

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Energetikos tinklų institutas“

Kodas

132129036

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Megas“

Kodas

303380906

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

A. Kruk PĮ "KRANDA"

Kodas

125222999

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Neiluva“

Kodas

121959187

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Eresta“

Kodas

301490670

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Elmava“

Kodas

125390139

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Elektra“

Kodas

181107267

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Artva“

Kodas

120404147

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Požeminės linijos“

Kodas

160427431

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Refakta“

Kodas

123469488

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

MB „Vytmarca“

Kodas

304603397

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Statina“

Kodas

303250204

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Apšvieta“

Kodas

303574850

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB ,,Projektų partneriai“

Kodas

301675473

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB ,,ISPRO“

Kodas

301065541

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Vakarų energetikos projektai

Kodas

304620375

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Elmetrika“

Kodas

302897669

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB ,,Kugeta“

Kodas

273905010

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB "TETAS"

Kodas

300513148

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Elmova"

Kodas

234007320

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB "STIEMO"

Kodas

303477554

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB "Elinijos"

Kodas

305206929

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB "Elektroviga"

Kodas

303320371

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB "Elomas"

Kodas

302335185

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB "AMG projektai"

Kodas

301507098

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

Akcinė bendrovė "DOKLAIPĖS ENERGETIKA";

Kodas

140724749

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB Energetikos projektavimo institutas;

Kodas

304825800

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB "Apšvietimas";

Kodas

132343314

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

IĮ "Nekta"

Kodas

300008605

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB "Grosvita"

Kodas

302732653

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Eltronika"

Kodas

300697239

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB "Aremsa"

Kodas

304295782

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

MB "ELEKTRORATAS"

Kodas

302876290

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

MB "Skalsa LT"

Kodas

303052941

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB "GEO-MASTER"

Kodas

302615358

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB "Santerma"

Kodas

125853256

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Dojas“

Kodas

304449376

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Inžinerijos centras“

Kodas

303172990

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Aedilis“

Kodas

300056767

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB "Elektros inžinerija"

Kodas

302717181

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB "Relinės apsaugos ekspertai"

Kodas

305221984

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Bijamita“

Kodas

171117423

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Gemesta“

Kodas

174433355

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Kultūros vertybių paieška“

Kodas

300608151

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Balis“

Kodas

304106897

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Inforsanas“

Kodas

300150394

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

pavadinimas

UAB „Statybų archeologija

Kodas

302612383

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0,00

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

taip
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne