CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

607770
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Vienkartinės priemonės ir tirpalai dializėms, hemosorbcijai, gydomosioms aferezėms bei kitoms invazinėms procedūroms
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
135163499
Eivenių g. 2
Kaunas
50161
LT
Asta Naujokaitienė
+370 37326124
asta.naujokaitiene@kaunoklinikos.lt
+370 37326427
http://www.kaunoklinikos.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2153

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33124131-2
Reagentų juostelės
33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos
33141200-2
Kateteriai
33141320-9
Medicininės adatos
33141610-9
Rinkimo maišai
33181100-3
Hemodializės prietaisai
33181500-7
Nefrologinės medžiagos
33631600-8
Antiseptikai ir dezinfekuojančiosios medžiagos
33692000-7
Medicininės paskirties tirpalai
33692800-5
Tirpalai dializei
33695000-8
Visi kiti negydomieji produktai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

75

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

1,3–1,4 m2 dializatorius su mažo laidumo sintetine membrana

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181200-4
Dializės filtrai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

1,5–1,6 m2 dializatorius su mažo laidumo sintetine membrana

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181200-4
Dializės filtrai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

1,7–1,8 m2 dializatorius su mažo laidumo sintetine membrana

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181200-4
Dializės filtrai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

4

Pavadinimas

2,0–2,2 m2 dializatorius su mažo laidumo sintetine membrana

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181200-4
Dializės filtrai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

5

Pavadinimas

0,2–0,3 m2 dializatorius su didelio laidumo sintetine membrana

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181200-4
Dializės filtrai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

6

Pavadinimas

0,6–0,7 m2 dializatorius su didelio laidumo sintetine membrana

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181200-4
Dializės filtrai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

7

Pavadinimas

1,0 m2 dializatorius su didelio laidumo sintetine membrana

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181200-4
Dializės filtrai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

8

Pavadinimas

1,2 m2 dializatorius su didelio laidumo sintetine membrana

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181200-4
Dializės filtrai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

9

Pavadinimas

1,4–2,2 m2 dializatoriai su didelio laidumo sintetine membrana

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181200-4
Dializės filtrai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

10

Pavadinimas

2,4–2,7 m2 dializatorius su didelio laidumo sintetine membrana

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181200-4
Dializės filtrai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

11

Pavadinimas

1,4–2,2 m2 dializatoriai su didelio laidumo nesintetine membrana

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181200-4
Dializės filtrai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

12

Pavadinimas

2,0–2,2 m2 dializatorius lengvosioms grandinėms šalinti

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181200-4
Dializės filtrai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

13

Pavadinimas

Universalios kraujo magistralės

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181100-3
Hemodializės prietaisai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

14

Pavadinimas

Universalios kraujo magistralės su hematokrito kontrole

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181100-3
Hemodializės prietaisai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

15

Pavadinimas

Universalios vaikiškos kraujo magistralės su hematokrito kontrole

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181100-3
Hemodializės prietaisai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

16

Pavadinimas

Magistralės ir intarpai ,,vienos adatos” hemodializei

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181100-3
Hemodializės prietaisai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

17

Pavadinimas

Magistralės hemodiafiltracijai su tiesiogine pakaitinių tirpalų gamyba ir apirogeniniai filtrai Dialog tipo aparatams

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181200-4
Dializės filtrai
33181100-3
Hemodializės prietaisai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

18

Pavadinimas

Magistralės hemodiafiltracijai su tiesiogine pakaitinių tirpalų gamyba ir apirogeniniai filtrai Gambro tipo aparatams

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181200-4
Dializės filtrai
33181100-3
Hemodializės prietaisai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

19

Pavadinimas

Magistralės hemodiafiltracijai su tiesiogine pakaitinių tirpalų gamyba ir apirogeniniai filtrai Nipro tipo aparatams

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181200-4
Dializės filtrai
33181100-3
Hemodializės prietaisai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

20

Pavadinimas

Magistralių rinkinys dializatoriaus ar filtro pakeitimui

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

21

Pavadinimas

Magistralė dializatoriaus, filtro ar sorbento kolonėlės sujungimui

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181100-3
Hemodializės prietaisai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

22

Pavadinimas

Skysčių surinkimo maišai

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141610-9
Rinkimo maišai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

23

Pavadinimas

Trišakis perjungėjas ,,vienos adatos” hemodializei

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181100-3
Hemodializės prietaisai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

24

Pavadinimas

Trišakis perjungėjas ,,vienos adatos” hemodializei

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181100-3
Hemodializės prietaisai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

25

Pavadinimas

Kraujo ir kitų magistralių spaustukas

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181100-3
Hemodializės prietaisai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

26

Pavadinimas

Kraujo ir kitų magistralių laikiklis

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181100-3
Hemodializės prietaisai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

27

Pavadinimas

Arterioveninių fistulių punkcinės adatos

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141320-9
Medicininės adatos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

28

Pavadinimas

Bukos arterioveninių fistulių punkcinės adatos ir priemonės kanalui pastovios punkcijos vietoje suformuoti

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141320-9
Medicininės adatos
33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

29

Pavadinimas

Hemodializei skirti arterioveninių fistulių kateteriai su adatomis

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

30

Pavadinimas

Kateteriai hemodializei su rinkiniais centrinių kraujagyslių punkcijai

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141200-2
Kateteriai
33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos
33141320-9
Medicininės adatos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

31

Pavadinimas

Didelio greičio kateteriai hemodializei su rinkiniais centrinių kraujagyslių punkcijai

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141200-2
Kateteriai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

32

Pavadinimas

Vaikiškas kateteris su rinkiniais centrinių kraujagyslių punkcijai

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141200-2
Kateteriai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

33

Pavadinimas

Dvikanalis ilgalaikis implantuojamas centrinių kraujagyslių kateteris ir prailginimo linija

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141200-2
Kateteriai
33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

34

Pavadinimas

Dvikanalis ilgalaikis implantuojamas centrinių kraujagyslių kateteris

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141200-2
Kateteriai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

35

Pavadinimas

Vienkanaliai ilgalaikiai implantuojami centrinių kraujagyslių kateteriai

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141200-2
Kateteriai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

36

Pavadinimas

Dvikanalis ilgalaikis implantuojamas vaikiškas centrinių kraujagyslių kateteris

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141200-2
Kateteriai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

37

Pavadinimas

Dvikanalis ilgalaikis implantuojamas vaikiškas kateteris

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141200-2
Kateteriai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

38

Pavadinimas

Ilgalaikio naudojimo kamštelis

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

39

Pavadinimas

Tirpalai kateterių kanalams užpildyti

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33692000-7
Medicininės paskirties tirpalai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

40

Pavadinimas

Tirpalas kateterių kanalų praeinamumui atkurti

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33692000-7
Medicininės paskirties tirpalai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

41

Pavadinimas

Dirbtinis vidinės arterioveninės jungties protezas

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181100-3
Hemodializės prietaisai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

42

Pavadinimas

Dirbtinis vidinės arterioveninės jungties protezas

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181100-3
Hemodializės prietaisai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

43

Pavadinimas

Periferinės arterijos ir centrinės venos hibridinė jungtis

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181100-3
Hemodializės prietaisai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

44

Pavadinimas

Rinkinys arterioveninės fistulės punkcijai

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

45

Pavadinimas

Rinkinys centrinės venos kateterizavimui

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

46

Pavadinimas

Rinkinys hemodializės kateterio priežiūrai

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

47

Pavadinimas

Rinkinys peritoninės dializės kateterio priežiūrai

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

48

Pavadinimas

Rinkinys peritoninės dializės kateterio prailgintojo pakeitimui

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

49

Pavadinimas

Rinkinys gydomąjai aferezei

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

50

Pavadinimas

Rinkinys ultragarso kontrolei kateterizuojant centrinę veną

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

51

Pavadinimas

Spaudžiamasis hemostatinis tvarstis arterioveninei fistulei

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

52

Pavadinimas

Vidinės arterioveninės jungties punkcijos vietų užspaudėjas

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

53

Pavadinimas

Užmaunamas tvarstis kateterių priežiūrai

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

54

Pavadinimas

Tvarstis kateterių fiksavimui

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

55

Pavadinimas

Antialerginis pleistras

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

56

Pavadinimas

Purškiamas antiseptinis tirpalas

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33631600-8
Antiseptikai ir dezinfekuojančiosios medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

57

Pavadinimas

Koncentruoti druskų tirpalai hemodializėms

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33692800-5
Tirpalai dializei

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

58

Pavadinimas

Sausų druskų mišiniai su elektrolitų tirpalu

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33692800-5
Tirpalai dializei

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

59

Pavadinimas

Sausų druskų mišiniai su citratiniu elektrolitų tirpalu

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33692800-5
Tirpalai dializei

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

60

Pavadinimas

50% citrinos rūgšties tirpalas

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33631600-8
Antiseptikai ir dezinfekuojančiosios medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

61

Pavadinimas

Medžiagos hemodializės aparatų dezinfekcijai ir dekalcinacijai

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33692800-5
Tirpalai dializei

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

62

Pavadinimas

Multitestas psichoaktyvioms medžiagoms šlapime nustatyti

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33124131-2
Reagentų juostelės

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

63

Pavadinimas

Multitestas sintetinėms psichoaktyvioms medžiagoms šlapime nustatyti

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33124131-2
Reagentų juostelės

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

64

Pavadinimas

Priemonės hemofiltracijos aparatui Diapact CRRT

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos
33181100-3
Hemodializės prietaisai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

65

Pavadinimas

Priemonės hemodiafiltracijos aparatui Prismaflex

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181100-3
Hemodializės prietaisai
33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos
33141610-9
Rinkimo maišai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

66

Pavadinimas

Priemonės gydomosioms aferezėms Haemonetics tipo frakcionatoriais

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

67

Pavadinimas

Priemonės gydomosioms aferezėms Com.Tec frakcionatoriumi

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141000-0
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

68

Pavadinimas

Plazmos filtras

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181200-4
Dializės filtrai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

69

Pavadinimas

Hemosorbento kolonėlė ūminiams apsinuodijimams gydyti

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181500-7
Nefrologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

70

Pavadinimas

Hemosorbento kolonėlė endogeninei intoksikacijai dėl kepenų pažeidimo gydyti

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181500-7
Nefrologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

71

Pavadinimas

Imunosorbentai

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33181500-7
Nefrologinės medžiagos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

72

Pavadinimas

Konservantas

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33695000-8
Visi kiti negydomieji produktai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

73

Pavadinimas

Izotoninis natrio chlorido tirpalas sistemų užpildymui

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33692000-7
Medicininės paskirties tirpalai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

74

Pavadinimas

Adata punkcinei inkstų biopsijai

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141320-9
Medicininės adatos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

75

Pavadinimas

Peritoninės dializės kateteris

Pagrindinis BVPŽ kodas

33181200-4
Dializės filtrai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33141200-2
Kateteriai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB ARMILA

Kodas

123813957

Adresas

Molėtų pl. 75, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "ILSANTA"

Kodas

110498671

Adresas

Saltoniškių g.29, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB B. Braun Medical

Kodas

111551739

Adresas

Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "MEDITA"

Kodas

110323729

Adresas

P. Baublio g. 2A, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

A. Zapalskio IĮ "Azas"

Kodas

147838431

Adresas

Tiekimo g. 2 A, Panevėžys

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Skirgesa"

Kodas

234449420

Adresas

Energetikų g. 8, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB B.Braun Avitum

Kodas

300556854

Adresas

Miškinių g.6a, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Bonameda

Kodas

140927183

Adresas

Breslaujos g. 3b, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB DAMEDA

Kodas

123322285

Adresas

A. Goštauto g. 12-316, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB RENALFARMA

Kodas

301485538

Adresas

Žirmūnų g. 139A, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Sormedica

Kodas

123961895

Adresas

V. Kuzmos g. 28, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Mediq Lietuva"

Kodas

302513086

Adresas

Kolektyvo g. 15-20, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "LITFARMA"

Kodas

133943714

Adresas

Jeruzalės g. 45, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Fresenius Kabi Baltics UAB

Kodas

302992398

Adresas

J. Basanavičiaus 26, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

MB Globex AAA

Kodas

303055421

Adresas

K. Donelaičio g. 62-1, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Vivospektras

Kodas

304442321

Adresas

Obelynės g. 29, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Viva Medical, UAB

Kodas

302820861

Adresas

Santariškių g. 5, Vilnius

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
123813957 UAB ARMILA Molėtų pl. 75, Vilnius Lietuva
110498671 UAB "ILSANTA" Saltoniškių g.29, Vilnius Lietuva
111551739 UAB B. Braun Medical Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius Lietuva
110323729 Uždaroji akcinė bendrovė "MEDITA" P. Baublio g. 2A, Vilnius Lietuva
147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas" Tiekimo g. 2 A, Panevėžys Lietuva
234449420 UAB "Skirgesa" Energetikų g. 8, Kaunas Lietuva
300556854 UAB B.Braun Avitum Miškinių g.6a, Vilnius Lietuva
140927183 UAB Bonameda Breslaujos g. 3b, Kaunas Lietuva
123322285 UAB DAMEDA A. Goštauto g. 12-316, Vilnius Lietuva
301485538 UAB RENALFARMA Žirmūnų g. 139A, Vilnius Lietuva
123961895 UAB Sormedica V. Kuzmos g. 28, Vilnius Lietuva
302513086 UAB "Mediq Lietuva" Kolektyvo g. 15-20, Vilnius Lietuva
133943714 UAB "LITFARMA" Jeruzalės g. 45, Vilnius Lietuva
302992398 Fresenius Kabi Baltics UAB J. Basanavičiaus 26, Vilnius Lietuva
303055421 MB Globex AAA K. Donelaičio g. 62-1, Kaunas Lietuva
304442321 Vivospektras Obelynės g. 29, Kaunas Lietuva
302820861 Viva Medical, UAB Santariškių g. 5, Vilnius Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1-75
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

123322285, UAB DAMEDA

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

7

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina.

Dalyvio kodas, pavadinimas

234449420, UAB "Skirgesa"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

44

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina.

Dalyvio kodas, pavadinimas

110498671, UAB "ILSANTA"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

44

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina.

Dalyvio kodas, pavadinimas

300556854, UAB B.Braun Avitum

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

57

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina.

Dalyvio kodas, pavadinimas

301485538, UAB RENALFARMA

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

57,71

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo

Pirkimo objekto dalies numeris

8,17

Sprendimo priėmimo data

2022-07-21

Sprendimą nulėmusios priežastys

Per nustatytą terminą tiekėjai nepateikė nė vieno pasiūlymo.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

7,44,57

Sprendimo priėmimo data

2022-07-22

Sprendimą nulėmusios priežastys

Atmetus pasiūlymus, dėl pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

37

Sprendimo priėmimo data

2022-07-22

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pastebėjus netikslumų pirkimo dokumentuose.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

71

Sprendimo priėmimo data

2022-08-01

Sprendimą nulėmusios priežastys

Atmetus pasiūlymą, dėl pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

37

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Pastebėjus netikslumų pirkimo dokumentuose.