CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

563345
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Įspėjamųjų greičio nustatymo ženklų (matuoklių) trijuose Druskininkų miesto gatvių ruožuose įsigijimas ir sumontavimas
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Viešosios infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems Druskininkų mieste“
Projekto kodas
Nr. 04.5.1-TID-R-514-11-0004
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Vilniaus al. 18, Druskininkai
Druskininkai
66119
LT
Jolanta Kavaliauskienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
+370 31353763
jolanta.kavaliauskiene@druskininkai.lt
http://www.druskininkusavivaldybe.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6517

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

34970000-7
Eismo stebėsenos įrenginiai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45316210-0
Eismo stebėsenos įrenginių montavimas
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

34970000-7
Eismo stebėsenos įrenginiai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45316210-0
Eismo stebėsenos įrenginių montavimas

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)


VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2021-09-17

Sprendimą nulėmusios priežastys

1. Perkančioji organizacija nusprendė atsižvelgti į tiekėjų pateiktas pastabas, todėl turi tikslinti Įspėjamųjų greičio nustatymo ženklų (matuoklių) trijuose Druskininkų miesto gatvių ruožuose įsigijimo ir sumontavimo pirkimo dokumentų 4 skyriaus 2 lentelės kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams. Teismų praktikoje ir Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje yra išaiškinta, kad keičiant Pirkimo sąlygas vykdomas Pirkimas turi būti nutraukiamas ir turi būti skelbiamas naujas Pirkimas. 2. Atsižvelgiant į tai, kad atsakant į tiekėjų paklausimus, turi būti tikslinami kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, Perkančioji organizacija nutraukia Įspėjamųjų greičio nustatymo ženklų (matuoklių) trijuose Druskininkų miesto gatvių ruožuose ir jų sumontavimo darbų pirkimo procedūras. 3. Nutraukus pirkimo procedūras ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Įspėjamųjų greičio nustatymo ženklų (matuoklių) trijuose Druskininkų miesto gatvių ruožuose ir jų sumontavimo darbų pirkimas laikomas pasibaigusiu. 4. Perkančioji organizacija informavo, kad: 4.1. nutraukus šio pirkimo procedūras, teikti atsakymus į gautus tiekėjų paklausimus dėl šio Pirkimo sąlygų nebetenka prasmės. Dėl to, tiekėjų gautus paklausimus dėl nutraukiamo pirkimo, perkančioji organizacija įvertins rengdama naujus Įspėjamųjų greičio nustatymo ženklų (matuoklių) trijuose Druskininkų miesto gatvių ruožuose įsigijimo ir sumontavimo pirkimo dokumentus. 4.2. patikslinus Pirkimo dokumentus, bus skelbiamas naujas Įspėjamųjų greičio nustatymo ženklų (matuoklių) trijuose Druskininkų miesto gatvių ruožuose ir jų sumontavimo pirkimas.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

1. Perkančioji organizacija nusprendė atsižvelgti į tiekėjų pateiktas pastabas, todėl turi tikslinti Įspėjamųjų greičio nustatymo ženklų (matuoklių) trijuose Druskininkų miesto gatvių ruožuose įsigijimo ir sumontavimo pirkimo dokumentų 4 skyriaus 2 lentelės kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams. Teismų praktikoje ir Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje yra išaiškinta, kad keičiant Pirkimo sąlygas vykdomas Pirkimas turi būti nutraukiamas ir turi būti skelbiamas naujas Pirkimas. 2. Atsižvelgiant į tai, kad atsakant į tiekėjų paklausimus, turi būti tikslinami kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, Perkančioji organizacija nutraukia Įspėjamųjų greičio nustatymo ženklų (matuoklių) trijuose Druskininkų miesto gatvių ruožuose ir jų sumontavimo darbų pirkimo procedūras. 3. Nutraukus pirkimo procedūras ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Įspėjamųjų greičio nustatymo ženklų (matuoklių) trijuose Druskininkų miesto gatvių ruožuose ir jų sumontavimo darbų pirkimas laikomas pasibaigusiu. 4. Perkančioji organizacija informavo, kad: 4.1. nutraukus šio pirkimo procedūras, teikti atsakymus į gautus tiekėjų paklausimus dėl šio Pirkimo sąlygų nebetenka prasmės. Dėl to, tiekėjų gautus paklausimus dėl nutraukiamo pirkimo, perkančioji organizacija įvertins rengdama naujus Įspėjamųjų greičio nustatymo ženklų (matuoklių) trijuose Druskininkų miesto gatvių ruožuose įsigijimo ir sumontavimo pirkimo dokumentus. 4.2. patikslinus Pirkimo dokumentus, bus skelbiamas naujas Įspėjamųjų greičio nustatymo ženklų (matuoklių) trijuose Druskininkų miesto gatvių ruožuose ir jų sumontavimo pirkimas.