CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

514410
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės valdomų objektų fizinės apsaugos, stebėjimo ir reagavimo paslaugos Nr. 15964
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

AB "Lietuvos geležinkeliai"
110053842
Geležinkelio g. 16
Vilnius
02100
LT
Eglė Pranckaitienė
+370 68687258
egle.pranckaitiene@litrail.lt
http://www.litrail.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4670

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis geležinkelio paslaugų srityje (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 8 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

79710000-4
Apsaugos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79710000-4
Apsaugos paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

79710000-4
Apsaugos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79710000-4
Apsaugos paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Skelbiamos derybos
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

63 str. 1 d. 1 p.
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "BALTIJOS SAUGOS GRUPĖ"

Kodas

125878786

Adresas

Savanorių pr. 176 C, Vilniaus m., Vilniaus m. sav

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Ekskomisarų biuras"

Kodas

122755433

Adresas

Eigulių g. 14, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Saugos paslaugos

Kodas

305186992

Adresas

Prūsų g.1

Šalis

Lietuva

pavadinimas

EUROCASH1, UAB

Kodas

225329030

Adresas

Vilnius, Savanorių pr. 19

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "APSAUGOS KOMANDA"

Kodas

122668722

Adresas

Vilnius, Verkių g. 31A

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "GRIFS AG"

Kodas

111813091

Adresas

Vilnius, Ukmergės g. 223

pavadinimas

UAB saugos tarnyba "Argus"

Kodas

141237452

Adresas

Klaipėda, Viršutinė g. 25

pavadinimas

UAB "G4S Lietuva"

Kodas

122887029

Adresas

Vilnius, J. Jasinskio g. 16C

pavadinimas

UAB "Dussmann Service"

Kodas

111617783

Adresas

Vilnius, Ukmergės g. 223

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
125878786 UAB "BALTIJOS SAUGOS GRUPĖ" Savanorių pr. 176 C, Vilniaus m., Vilniaus m. sav Lietuva
122755433 UAB "Ekskomisarų biuras" Eigulių g. 14, Vilnius Lietuva
305186992 Saugos paslaugos Prūsų g.1 Lietuva
225329030 EUROCASH1, UAB Vilnius, Savanorių pr. 19
122668722 Uždaroji akcinė bendrovė "APSAUGOS KOMANDA" Vilnius, Verkių g. 31A
111813091 Uždaroji akcinė bendrovė "GRIFS AG" Vilnius, Ukmergės g. 223
141237452 UAB saugos tarnyba "Argus" Klaipėda, Viršutinė g. 25
122887029 UAB "G4S Lietuva" Vilnius, J. Jasinskio g. 16C
111617783 UAB "Dussmann Service" Vilnius, Ukmergės g. 223

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

111617783, UAB "Dussmann Service"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Vadovaudamasi Pirkimo Bendrųjų sąlygų 11.5.1. punktu: „tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai “, atmetama tiekėjo UAB „Dussmann Servise“ paraiška dėl nustatytų neatitikimų pašalinimo pagrindų ir kvalifikacijos reikalavimams.

Dalyvio kodas, pavadinimas

225329030, EUROCASH1, UAB

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Informuojame, kad vadovaujantis Pirkimo Specialiųjų sąlygų 8.2.4. punktu: „Vykdant antrąją Derybų pakopą į derybas bus kviečiami tik 3 (tris) ekonomiškai naudingiausius Pakeistus pasiūlymus I Derybų pakopoje pateikę teikėjai”, surinkote mažiau ekonominio naudingumo vertinimo balų nei pirmi trys tiekėjai, esantys preliminarioje eilėje, todėl nesate kviečiamas(-i) į antrą derybų pakopą ir neturite teisės dalyvauti tolimesnėse Pirkimo procedūrose (Pirkimo Bendrųjų sąlygų 8.2.5. p.)

Dalyvio kodas, pavadinimas

122668722, Uždaroji akcinė bendrovė "APSAUGOS KOMANDA"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Informuojame, kad vadovaujantis Pirkimo Specialiųjų sąlygų 8.2.4. punktu: „Vykdant antrąją Derybų pakopą į derybas bus kviečiami tik 3 (tris) ekonomiškai naudingiausius Pakeistus pasiūlymus I Derybų pakopoje pateikę teikėjai”, surinkote mažiau ekonominio naudingumo vertinimo balų nei pirmi trys tiekėjai, esantys preliminarioje eilėje, todėl nesate kviečiamas(-i) į antrą derybų pakopą ir neturite teisės dalyvauti tolimesnėse Pirkimo procedūrose (Pirkimo Bendrųjų sąlygų 8.2.5. p.)

Dalyvio kodas, pavadinimas

111813091, Uždaroji akcinė bendrovė "GRIFS AG"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Informuojame, kad vadovaujantis Pirkimo Specialiųjų sąlygų 8.2.4. punktu: „Vykdant antrąją Derybų pakopą į derybas bus kviečiami tik 3 (tris) ekonomiškai naudingiausius Pakeistus pasiūlymus I Derybų pakopoje pateikę teikėjai”, surinkote mažiau ekonominio naudingumo vertinimo balų nei pirmi trys tiekėjai, esantys preliminarioje eilėje, todėl nesate kviečiamas(-i) į antrą derybų pakopą ir neturite teisės dalyvauti tolimesnėse Pirkimo procedūrose (Pirkimo Bendrųjų sąlygų 8.2.5. p.)

Dalyvio kodas, pavadinimas

141237452, UAB saugos tarnyba "Argus"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Informuojame, kad vadovaujantis Pirkimo Specialiųjų sąlygų 8.2.4. punktu: „Vykdant antrąją Derybų pakopą į derybas bus kviečiami tik 3 (tris) ekonomiškai naudingiausius Pakeistus pasiūlymus I Derybų pakopoje pateikę teikėjai”, surinkote mažiau ekonominio naudingumo vertinimo balų nei pirmi trys tiekėjai, esantys preliminarioje eilėje, todėl nesate kviečiamas(-i) į antrą derybų pakopą ir neturite teisės dalyvauti tolimesnėse Pirkimo procedūrose (Pirkimo Bendrųjų sąlygų 8.2.5. p.)

Dalyvio kodas, pavadinimas

122887029, UAB "G4S Lietuva"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Informuojame, kad vadovaujantis Pirkimo Specialiųjų sąlygų 8.2.4. punktu: „Vykdant antrąją Derybų pakopą į derybas bus kviečiami tik 3 (tris) ekonomiškai naudingiausius Pakeistus pasiūlymus I Derybų pakopoje pateikę teikėjai”, surinkote mažiau ekonominio naudingumo vertinimo balų nei pirmi trys tiekėjai, esantys preliminarioje eilėje, todėl nesate kviečiamas(-i) į antrą derybų pakopą ir neturite teisės dalyvauti tolimesnėse Pirkimo procedūrose (Pirkimo Bendrųjų sąlygų 8.2.5. p.)

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

122755433, UAB "Ekskomisarų biuras"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

87,32
Kaina
14163830,52

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

125878786, UAB "BALTIJOS SAUGOS GRUPĖ"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

79,99
Kaina
12397629,84

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

305186992, Saugos paslaugos

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

79,80
Kaina
14310483,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2021-03-19

Sprendimą nulėmusios priežastys

Išrinktas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

122755433

Tiekėjo pavadinimas

UAB "Ekskomisarų biuras"

Sutarties sudarymo data

2021-05-26

Sutarties galiojimo terminas

2021-09-26

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

20019450,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

taip
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

taip

Vertė (Eur)

Dalis procentais

Vertė arba procentas nežinomas

taip

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "GRIFS AG"

Kodas

111813091

Adresas

Vilnius, Ukmergės g. 223

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne