CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita dinaminės pirkimo sistemos pagrindu

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

163594
1.2.

Pirkimo procedūros numeris

163594-415558
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Ataskaita už pirkimą Nr. CPO163594
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
„Kazlų Rūdos miesto Vytauto gatvės dalies infrastruktūros gerinimas
Projekto kodas
06.2.1-TID-R-511-41-0011

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
188777932
Atgimimo g. 12
Kazlų Rūda
69443
LT
Virginija Razulevičienė
+370 34368631
virginija.razuleviciene@kazluruda.lt
http://www.kazluruda.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2240

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Pirkimas taikant dinaminę pirkimų sistemą
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

79 str
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

MB "2 passibus anteire"

Kodas

305255381

Adresas

Vievio g. 57, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "SPVG projektai"

Kodas

302769242

Adresas

Saltoniškių g. 29, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Erdvinė linija"

Kodas

168433240

Adresas

Vasario 16-osiod g. 27, Panevėžys

Šalis

Lietuva

pavadinimas

MB "Statybų firma"

Kodas

305512947

Adresas

Žirmūnų g. 56-29, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Projektai ir Co"

Kodas

304317225

Adresas

Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Domstata"

Kodas

135825077

Adresas

Liepynės g. 9, Žydeikiškių k.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Prie Lėvens"

Kodas

168962051

Adresas

Lėvens g. 1a, Piniavos k.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"

Kodas

111678149

Adresas

Ševčenkos g. 14/Švitrigailos g. 16, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Metrum Lt"

Kodas

303644359

Adresas

Vytauto g. 34A, Marijampolė

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "SDG"

Kodas

135899565

Adresas

Draugystės g. 8E, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Pro bonus"

Kodas

302315695

Adresas

Žirmūnų g. 139, Vilnius

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
305255381 MB "2 passibus anteire" Vievio g. 57, Kaunas Lietuva
302769242 UAB "SPVG projektai" Saltoniškių g. 29, Vilnius Lietuva
168433240 UAB "Erdvinė linija" Vasario 16-osiod g. 27, Panevėžys Lietuva
305512947 MB "Statybų firma" Žirmūnų g. 56-29, Vilnius Lietuva
304317225 UAB "Projektai ir Co" Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r. Lietuva
135825077 UAB "Domstata" Liepynės g. 9, Žydeikiškių k. Lietuva
168962051 UAB "Prie Lėvens" Lėvens g. 1a, Piniavos k. Lietuva
111678149 UAB "Statybų inžinerinės paslaugos" Ševčenkos g. 14/Švitrigailos g. 16, Vilnius Lietuva
303644359 UAB "Metrum Lt" Vytauto g. 34A, Marijampolė Lietuva
135899565 UAB "SDG" Draugystės g. 8E, Kaunas Lietuva
302315695 UAB "Pro bonus" Žirmūnų g. 139, Vilnius Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

302315695, UAB "Pro bonus"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Kaina per didelė ir nepriimtina.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

305255381, MB "2 passibus anteire"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

99,50
Kaina
906,20

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

302769242, UAB "SPVG projektai"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

99,50

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

168433240, UAB "Erdvinė linija"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

99,50

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

4

Dalyvio kodas, pavadinimas

305512947, MB "Statybų firma"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

99,50

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

5

Dalyvio kodas, pavadinimas

304317225, UAB "Projektai ir Co"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

73,82

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

6

Dalyvio kodas, pavadinimas

135825077, UAB "Domstata"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

73,82

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

7

Dalyvio kodas, pavadinimas

168962051, UAB "Prie Lėvens"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

73,82

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

8

Dalyvio kodas, pavadinimas

111678149, UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

73,82

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

9

Dalyvio kodas, pavadinimas

303644359, UAB "Metrum Lt"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

73,56

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

10

Dalyvio kodas, pavadinimas

135899565, UAB "SDG"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

47,00

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2021-03-15

Sprendimą nulėmusios priežastys

Nustatytas pirkimo laimėtojas

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

305255381

Tiekėjo pavadinimas

MB "2 passibus anteire"

Sutarties sudarymo data

2021-03-15

Sutarties galiojimo terminas

2021-10-30

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

906,20

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne