CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

510956
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Kietos fazės ekstrakcijos kolonėlės ir sorbciniai vamzdeliai
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Aplinkos apsaugos agentūra
188784898
A. Juozapavičiaus g. 9
Vilnius
09311
LT
Jolanta Gurbanovič
+370 61860599
jolanta.gurbanovic@gamta.lt
http://gamta.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5346

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI, ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI, AR PIRKIMĄ ATLIKO CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

24900000-3
Įvairūs ir labai kokybiški chemijos produktai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

24900000-3
Įvairūs ir labai kokybiški chemijos produktai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Kietos fazės ekstrakcijos kolonėlės ir sorbciniai vamzdeliai

Pagrindinis BVPŽ kodas

24900000-3
Įvairūs ir labai kokybiški chemijos produktai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

24900000-3
Įvairūs ir labai kokybiški chemijos produktai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB Bioeksma

Kodas

300096612

Adresas

Mokslininkų g. 11

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Labochema LT"

Adresas

Vilkpėdės g. 22, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "BIOTECHA"

Adresas

P. Vileišio g. 17A

Šalis

Lietuva

pavadinimas

O. Žuravliovo įmonė "Avsista"

Adresas

Karlų km.,

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Sentios"

Adresas

A. Juozapavičiaus pr. 104b

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "North Speed"

Adresas

M. K. Paco g.9B

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ DALYVIAI (KANDIDATAI), PASIŪLYMUS ATSIĖMĘ DALYVIAI, PIRKIMO PROCEDŪRŲ, KURIOS YRA NUTRAUKTOS IKI PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMO, DALYVIAI IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2021-02-10

Sprendimą nulėmusios priežastys

Perkančioji organizacija priėmė sprendimą keisti esmines pirkimo sąlygas - techninę specifikaciją. Perkančiosios organizacijos nuomone, po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galės dalyvauti pirkime. Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimais (https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/pirkimo-dokumentu-keitimas-po-ju-paskelbimo (https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/pirkimo-dokumentu-keitimas-po-ju-paskelbimo), https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360016426919-36-straipsnis-Pirkimo-dokument%C5%B3-teikimas (https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360016426919-36-straipsnis-Pirkimo-dokument%C5%B3-teikimas)), kai vykdomas supaprastintas ar tarptautinės vertės skelbiamas pirkimas ir, atlikus pirkimo dokumentų pakeitimus, keičiama informacija apie pirkimą, reikia nutraukti ir pradėti naują pirkimą. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, viešojo pirkimo komisija, remdamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 3 punktu, nusprendė nutraukti viešojo pirkimo procedūras. Atkreiptinas dėmesys, kad perkančioji organizacija pirkimą planuoja skelbti iš naujo.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Perkančioji organizacija priėmė sprendimą keisti esmines pirkimo sąlygas - techninę specifikaciją. Viešojo pirkimo komisija, remdamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 3 punktu, nusprendė nutraukti viešojo pirkimo procedūras ir pirkimą planuoja skelbti iš naujo.