CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

550167
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Visagino miesto vaikų žaidimų aikštelių įranga su montavimu daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Visagino savivaldybės administracija
188711925
Parko g. 14.
Visaginas
31140
LT
Loreta Jatkevičienė
+370 38660620
loreta.jatkeviciene@visaginas.lt
http://www.visaginas.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6291

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

37535200-9
Žaidimų aikštelės įrenginiai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000-7
Statybos darbai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

5

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Vaikų žaidimų aikštelės įranga su montavimu, Taikos pr. 46, Visagine su montavimu daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose

Pagrindinis BVPŽ kodas

37535200-9
Žaidimų aikštelės įrenginiai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

37535200-9
Žaidimų aikštelės įrenginiai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

vaikų žaidimų aikštelės įranga su montavimu, Statybininkų g. 3, Visagine

Pagrindinis BVPŽ kodas

37535200-9
Žaidimų aikštelės įrenginiai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

37535200-9
Žaidimų aikštelės įrenginiai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

vaikų žaidimų aikštelės įranga su montavimu, Sedulinos al. 63, Visagine

Pagrindinis BVPŽ kodas

37535200-9
Žaidimų aikštelės įrenginiai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

37535200-9
Žaidimų aikštelės įrenginiai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

4

Pavadinimas

vaikų žaidimų aikštelės įranga su montavimu, Taikos pr. 74 B, Visagine

Pagrindinis BVPŽ kodas

37535200-9
Žaidimų aikštelės įrenginiai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

37535200-9
Žaidimų aikštelės įrenginiai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

5

Pavadinimas

vaikų žaidimų aikštelės įranga su montavimu, Energetikų g. 68, Visagine.

Pagrindinis BVPŽ kodas

37535200-9
Žaidimų aikštelės įrenginiai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

37535200-9
Žaidimų aikštelės įrenginiai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "CGS"

Kodas

300007186

Adresas

Ozo g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
300007186 UAB "CGS" Ozo g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

300007186, UAB "CGS"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
6882,46

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

300007186, UAB "CGS"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
9483,05

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

300007186, UAB "CGS"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
17644,50

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

4

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

300007186, UAB "CGS"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
13558,99

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

5

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

300007186, UAB "CGS"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
20995,65

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1,2,3,4,5

Sprendimo priėmimo data

2021-06-28

Sprendimą nulėmusios priežastys

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „CGS“, kuri kaip galimas laimėtojas, atitiko visus Konkurso sąlygose keliamus reikalavimus, jos pasiūlytos kainos yra priimtinos

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1-5

Tiekėjo kodas

300007186

Tiekėjo pavadinimas

UAB "CGS"

Sutarties sudarymo data

2021-06-30

Sutarties galiojimo terminas

2021-11-29

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

68564,65

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne