CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

498366
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

ANTKELIŲ, VIRVUČIŲ IR TINKLELIŲ NUO VABZDŽIŲ VIEŠASIS PIRKIMAS
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
304740061
Šv. Ignoto g. 6
Vilnius
01144
LT
Ieva Bučinskaitė
+370 70680226
ieva.bucinskaite@kam.lt
https://gra.lrv.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/66779

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

18143000-3
Apsaugos priemonės

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

39525500-3
Tinklelis nuo vabzdžių
39540000-9
Įvairūs virvelės, virvės, špagatas, tinklai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

4

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

ANTKELIAI

Pagrindinis BVPŽ kodas

18143000-3
Apsaugos priemonės

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

18143000-3
Apsaugos priemonės

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

VIRVUTĖS

Pagrindinis BVPŽ kodas

18143000-3
Apsaugos priemonės

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

39540000-9
Įvairūs virvelės, virvės, špagatas, tinklai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

TINKLELIAI NUO VABZDŽIŲ LOVAI

Pagrindinis BVPŽ kodas

18143000-3
Apsaugos priemonės

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

39525500-3
Tinklelis nuo vabzdžių

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

4

Pavadinimas

TINKLELIAI NUO VABZDŽIŲ VEIDUI

Pagrindinis BVPŽ kodas

18143000-3
Apsaugos priemonės

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

39525500-3
Tinklelis nuo vabzdžių

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

ARVEKA UAB

Kodas

122599087

Adresas

L.STUOKOS GUCEVIČIAUS G. 9-6

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Akcinė bendrovė "Audimas"

Kodas

133547024

Adresas

Raudondvario pl. 80, Kauno m., 3026 Kauno m. sav.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB KORLĖJA

Kodas

125515710

Adresas

Gerovės g.29

Šalis

Lietuva

pavadinimas

ProGear LT, UAB

Kodas

304408098

Adresas

Vilkpėdės 22

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
122599087 ARVEKA UAB L.STUOKOS GUCEVIČIAUS G. 9-6 Lietuva
133547024 Akcinė bendrovė "Audimas" Raudondvario pl. 80, Kauno m., 3026 Kauno m. sav. Lietuva
125515710 UAB KORLĖJA Gerovės g.29 Lietuva
304408098 ProGear LT, UAB Vilkpėdės 22 Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1-3
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

122599087, ARVEKA UAB

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Konkurso dalyvio pasiūlyta prekės kaina viršija viešajam pirkimui planuotas lėšas, užfiksuotas prieš pradedant pirkimo procedūrą.

Dalyvio kodas, pavadinimas

304408098, ProGear LT, UAB

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 2 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Dalyvis nepaaiškino pasiūlymo per nustatytą terminą.

Dalyvio kodas, pavadinimas

304408098, ProGear LT, UAB

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Siūloma prekė neatitiko techninės specifikacijos reikalavimų.

Dalyvio kodas, pavadinimas

304408098, ProGear LT, UAB

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Konkurso dalyvio pasiūlyta prekės kaina viršija viešajam pirkimui planuotas lėšas, užfiksuotas prieš pradedant pirkimo procedūrą.

Dalyvio kodas, pavadinimas

133547024, Akcinė bendrovė "Audimas"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Konkurso dalyvio pasiūlyta prekės kaina viršija viešajam pirkimui planuotas lėšas, užfiksuotas prieš pradedant pirkimo procedūrą.

Dalyvio kodas, pavadinimas

133547024, Akcinė bendrovė "Audimas"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

4

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Konkurso dalyvio pasiūlyta prekės kaina viršija viešajam pirkimui planuotas lėšas, užfiksuotas prieš pradedant pirkimo procedūrą.

Dalyvio kodas, pavadinimas

304408098, ProGear LT, UAB

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

4

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Konkurso dalyvio pasiūlyta prekės kaina viršija viešajam pirkimui planuotas lėšas, užfiksuotas prieš pradedant pirkimo procedūrą.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

125515710, UAB KORLĖJA

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

8,99

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

4

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

125515710, UAB KORLĖJA

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

3,70

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2021-01-18

Sprendimą nulėmusios priežastys

Gauti pasiūlymai viršija planuotas lėšas arba dalyvis netenkina reikalavimo dėl atitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

2

Sprendimo priėmimo data

2020-10-13

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis konkurso sąlygų 10.8.3 papunkčiu.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

3

Sprendimo priėmimo data

2020-11-06

Sprendimą nulėmusios priežastys

Komisija vadovaudamasi Įstatymo 55 straipsnio 8 dalimi ir konkurso sąlygų 10.2 papunkčiu, pirkimo dokumentuose nustatytais vertinimo kriterijais ir tvarka, įvertino UAB "Korlėja" pasiūlymą 3 pirkimo daliai, kuris atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų eilė nesudaroma, kadangi 3 pirkimo dalyje liko tik vienas Konkurso dalyvis. Komisija pripažino UAB „Korlėja“ pasiūlymą 3 pirkimo dalyje laimėjusiu pasiūlymu.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

4

Sprendimo priėmimo data

2020-11-06

Sprendimą nulėmusios priežastys

Komisija vadovaudamasi Įstatymo 55 straipsnio 8 dalimi ir konkurso sąlygų 10.2 papunkčiu, pirkimo dokumentuose nustatytais vertinimo kriterijais ir tvarka, įvertino UAB "Korlėja" pasiūlymą 4 pirkimo daliai, kuris atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų eilė nesudaroma, kadangi 4 pirkimo dalyje liko tik vienas Konkurso dalyvis. Komisija pripažino UAB „Korlėja“ pasiūlymą 4 pirkimo dalyje laimėjusiu pasiūlymu.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3,4

Tiekėjo kodas

125515710

Tiekėjo pavadinimas

UAB KORLĖJA

Sutarties sudarymo data

2020-12-18

Sutarties galiojimo terminas

2023-12-17

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

137783,26

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne