CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

524841
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Informaciniai lauko stendai su įrengimu
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Utenos, Ignalinos, Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybėse
Projekto kodas
Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-91-0003
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Utenos rajono savivaldybės administracija
188710442
Utenio a. 4, LT-28503 Utena
Utena
28503
LT
Gintarė Kornevienė
+370 38961594
gintare.korneviene@utena.lt
http://www.utena.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6787

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

44200000-2
Konstrukcijų gaminiai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45220000-5
Inžinerijos ir statybos darbai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

4

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Informaciniai lauko stendai su įrengimu Utenos rajono teritorijoje

Pagrindinis BVPŽ kodas

44200000-2
Konstrukcijų gaminiai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45220000-5
Inžinerijos ir statybos darbai
39294100-0
Informavimui ir reklamai skirti produktai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Informaciniai lauko stendai su įrengimu Ignalinos rajono teritorijoje

Pagrindinis BVPŽ kodas

44200000-2
Konstrukcijų gaminiai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45220000-5
Inžinerijos ir statybos darbai
39294100-0
Informavimui ir reklamai skirti produktai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

Informaciniai lauko stendai su įrengimu Zarasų rajono teritorijoje

Pagrindinis BVPŽ kodas

44200000-2
Konstrukcijų gaminiai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45220000-5
Inžinerijos ir statybos darbai
39294100-0
Informavimui ir reklamai skirti produktai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

4

Pavadinimas

Informaciniai lauko stendai su įrengimu Visagino teritorijoje

Pagrindinis BVPŽ kodas

44200000-2
Konstrukcijų gaminiai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45220000-5
Inžinerijos ir statybos darbai
39294100-0
Informavimui ir reklamai skirti produktai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)


VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1,2,3,4
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1,2,3,4

Sprendimo priėmimo data

2021-02-25

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3 d., pirkimo dokumentų 1.6 p. nuostatomis

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1,2,3,4

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

2021 m. vasario 19 d. CVP IS priemonėmis gautas (pranešimo Nr. 9202786) tiekėjo prašymas tikslinti kvalifikacijos reikalavimą. Perkančioji organizacija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. nustatytais pagrindiniais pirkimų principais ir norėdama išvengti tiekėjų konkurencijos ribojimo, priėmė sprendimą tikslinti pirkimo dokumentų 3.9 p. nustatytą kvalifikacijos reikalavimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3 d., pirkimo dokumentų 1.6 p. nuostatomis (,,bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti“) 2021 m. vasario 25 d. priimtas sprendimas nutraukti viešojo pirkimo „Informaciniai lauko stendai su įrengimu“ procedūras.