CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

547003
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

ORLAIVIŲ REMONTININKO PROGRAMOS MOKYMO ĮRANGA
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Variklinių transporto priemonių remonto praktinio mokymo centro plėtra
Projekto kodas
09.1.2-CPVA-V-721-04-0001
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Kauno technikos profesinio mokymo centras
304311642
V. Krėvės pr. 114
Kaunas
50315
LT
Aida Gružinskienė
+370 37314105
http://kautech.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/57831

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

44510000-8
Įrankiai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

39162000-5
Mokymo įranga
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

2

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

1 pirkimo dalis. „Suvirinimo įranga ir įrankiai“

Pagrindinis BVPŽ kodas

44510000-8
Įrankiai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

39162000-5
Mokymo įranga
44510000-8
Įrankiai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

2 pirkimo dalis. „Orlaivių remontininko įranga ir priemonės“

Pagrindinis BVPŽ kodas

44510000-8
Įrankiai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

39162000-5
Mokymo įranga
44510000-8
Įrankiai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

ASELA, UAB

Kodas

302467913

Adresas

Švitrigailos g. 11a

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB BET LT

Kodas

302856576

Adresas

Žygio g. 93

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
302467913 ASELA, UAB Švitrigailos g. 11a Lietuva
302856576 UAB BET LT Žygio g. 93 Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

302856576, UAB BET LT

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo pateiktas pasiūlymas atitinka supaprastinto atviro konkurso „Orlaivių remontininko programos mokymo įranga“ 1 pirkimo dalies „Suvirinimo įranga ir įrankiai“ pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, Tiekėjo supaprastinto atviro konkurso „Orlaivių remontininko programos mokymo įranga“ 1 pirkimo daliai „Suvirinimo įranga ir įrankiai“ pateiktas pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų techninės užduoties reikalavimus, Tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina nėra neįprastai maža, tačiau yra per didelė, pagal šiam pirkimui suplanuotų lėšų kiekį, vadovaujantis Pirkimo dokumentų 3.5., 10.1.4. ir 10.8.5. punkto nuostatomis Tiekėjo supaprastinto atviro konkurso „Orlaivių remontininko programos mokymo įranga“ 1 pirkimo daliai „Suvirinimo įranga ir įrankiai“ pateiktą pasiūlymą laikyti atitinkančiu pirkimo dokumentų techninės užduoties reikalavimus, tačiau Tiekėjo 1 pirkimo daliai „Suvirinimo įranga ir įrankiai“ pateiktą pasiūlymą atmesti.

Dalyvio kodas, pavadinimas

302856576, UAB BET LT

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo pateiktas pasiūlymas atitinka supaprastinto atviro konkurso „Orlaivių remontininko programos mokymo įranga“ 2 pirkimo dalies „Orlaivių remontininko įranga ir priemonės“ pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, Tiekėjo supaprastinto atviro konkurso „Orlaivių remontininko programos mokymo įranga“ 2 pirkimo daliai „Orlaivių remontininko įranga ir priemonės“ pateiktas pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų techninės užduoties reikalavimus, Tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina nėra neįprastai maža, tačiau yra per didelė, pagal šiam pirkimui suplanuotų lėšų kiekį, vadovaujantis Pirkimo dokumentų 3.5., 10.1.4. ir 10.8.5. punkto nuostatomis Tiekėjo supaprastinto atviro konkurso „Orlaivių remontininko programos mokymo įranga“ 2 pirkimo daliai „Orlaivių remontininko įranga ir priemonės“ pateiktą pasiūlymą laikyti atitinkančiu pirkimo dokumentų techninės užduoties reikalavimus, tačiau Tiekėjo 2 pirkimo daliai „Orlaivių remontininko įranga ir priemonės“ pateiktą pasiūlymą atmesti.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

302467913, ASELA, UAB

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

76632,93

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

302467913, ASELA, UAB

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

120555,93

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2021-09-14

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso „Orlaivių remontininko programos mokymo įranga“ Pirkimo dokumentų 10.7. punkto nuostatomis Tiekėją laikyti atitinkančiu iškeltus kvalifikacijos reikalavimus, Tiekėjo pateiktą pasiūlymą supaprastinto atviro konkurso „Orlaivių remontininko programos mokymo įranga“ 1 pirkimo daliai „Suvirinimo įranga ir įrankiai“ laikyti laimėjusiu supaprastinto atviro konkurso „Orlaivių remontininko programos mokymo įranga“ 1 pirkimo dalyje „Suvirinimo įranga ir įrankiai“, vadovaujantis Pirkimo dokumentų 11.1. punkto nuostatomis sudaryti tokią pasiūlymų eilę: 1 vieta. UAB „Asela“ – bendra pasiūlymo kaina 76.632,93 Eur., bei vadovaujantis Pirkimo dokumentų 11.2. punkto nuostatomis sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju šioje pirkimo dalyje sudaryti pasibaigus 5 dienų pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminui.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

2

Sprendimo priėmimo data

2021-09-14

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso „Orlaivių remontininko programos mokymo įranga“ Pirkimo dokumentų 10.7. punkto nuostatomis Tiekėją laikyti atitinkančiu iškeltus kvalifikacijos reikalavimus, Tiekėjo pateiktą pasiūlymą supaprastinto atviro konkurso „Orlaivių remontininko programos mokymo įranga“ 2 pirkimo daliai „Orlaivių remontininko įranga ir priemonės“ laikyti laimėjusiu supaprastinto atviro konkurso „Orlaivių remontininko programos mokymo įranga“ 2 pirkimo dalyje „Orlaivių remontininko įranga ir priemonės“, vadovaujantis Pirkimo dokumentų 11.1. punkto nuostatomis sudaryti tokią pasiūlymų eilę: 1 vieta. UAB „Asela“ – bendra pasiūlymo kaina 120.555,93 Eur., bei vadovaujantis Pirkimo dokumentų 11.2. punkto nuostatomis sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju šioje pirkimo dalyje sudaryti pasibaigus 5 dienų pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminui.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

302467913

Tiekėjo pavadinimas

ASELA, UAB

Sutarties sudarymo data

2021-09-29

Sutarties galiojimo terminas

2022-06-28

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

76632,93

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Tiekėjo kodas

302467913

Tiekėjo pavadinimas

ASELA, UAB

Sutarties sudarymo data

2021-09-29

Sutarties galiojimo terminas

2022-06-28

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

120555,93

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne