CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

563429
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Plexos elektros rinkos modeliavimo programinė įranga
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

LITGRID, AB
302564383
Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8
Vilnius
05131
LT
Agnietė Stankevičienė
+370 66566367
Agniete.Stankeviciene@litgrid.eu
https://www.litgrid.eu/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/19891

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis elektros energetikos sektoriuje (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 6 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

48461000-7
Analitinės arba mokslinės programinės įrangos paketai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

48461000-7
Analitinės arba mokslinės programinės įrangos paketai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Plexos elektros rinkos modeliavimo programinė įranga

Pagrindinis BVPŽ kodas

48461000-7
Analitinės arba mokslinės programinės įrangos paketai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

48461000-7
Analitinės arba mokslinės programinės įrangos paketai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Derybos be išankstinio skelbimo
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

79 str. 1p. 3s
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Energy Exemplar (Europe) Ltd

Kodas

6749883

Adresas

Canary Wharf, Canada Place Branch, London

Šalis

Didžioji Britanija

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
6749883 Energy Exemplar (Europe) Ltd Canary Wharf, Canada Place Branch, London Didžioji Britanija

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

6749883, Energy Exemplar (Europe) Ltd

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo

Priežastys:

Derybų metu paaiškėjo, jog Sutartyje nenumatytos kai kurios esminės nuostatos, be kurių Tiekėjas negali jos pasirašyti, Pirkimo sąlygose galimybė derėtis dėl Sutarties projekto nuostatų nenumatyta. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimų įstatymo reglamentavimas nenumato galimybės keisti Pirkimo sąlygas, todėl paaiškėjus naujoms aplinkybėms, tikslinga Pirkimą nutraukti, pakoreguoti Sutarties projektą ir vykdyti neskelbiamas derybas iš naujo. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo procedūros yra nutraukiamos, ir vadovaujantis Pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalies 3 punktu, siūloma Pirkimo procedūras laikyti pasibaigusiomis.

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2021-10-18

Sprendimą nulėmusios priežastys

Derybų metu paaiškėjo, jog Sutartyje nenumatytos kai kurios esminės nuostatos, be kurių Tiekėjas negali jos pasirašyti, Pirkimo sąlygose galimybė derėtis dėl Sutarties projekto nuostatų nenumatyta. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimų įstatymo reglamentavimas nenumato galimybės keisti Pirkimo sąlygas, todėl paaiškėjus naujoms aplinkybėms, tikslinga Pirkimą nutraukti, pakoreguoti Sutarties projektą ir vykdyti neskelbiamas derybas iš naujo. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo procedūros yra nutraukiamos, ir vadovaujantis Pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalies 3 punktu, siūloma Pirkimo procedūras laikyti pasibaigusiomis.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Derybų metu paaiškėjo, jog Sutartyje nenumatytos kai kurios esminės nuostatos, be kurių Tiekėjas negali jos pasirašyti, Pirkimo sąlygose galimybė derėtis dėl Sutarties projekto nuostatų nenumatyta. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimų įstatymo reglamentavimas nenumato galimybės keisti Pirkimo sąlygas, todėl paaiškėjus naujoms aplinkybėms, tikslinga Pirkimą nutraukti, pakoreguoti Sutarties projektą ir vykdyti neskelbiamas derybas iš naujo. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo procedūros yra nutraukiamos, ir vadovaujantis Pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalies 3 punktu, siūloma Pirkimo procedūras laikyti pasibaigusiomis.