CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

555699
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Atminties terpių (laikmenų) pirkimas
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
124241078
S. Konarskio g. 49
Vilnius
03123
LT
Agnė Urbelionytė
+370 52363180
agne.urbelionyte@lrt.lt
http://www.lrt.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6643

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

30234700-5
Magnetinės juostos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30234700-5
Magnetinės juostos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

30234700-5
Magnetinės juostos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30234700-5
Magnetinės juostos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

TVC Solutions, UAB

Kodas

145213623

Adresas

Dvaro g. 140

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Omgema"

Kodas

234853110

Adresas

E. Ožeškienės g. 11a-11, 3000 Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Diremus"

Kodas

300774447

Adresas

A.Juozapavičiaus pr.64

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Sentios"

Kodas

302597426

Adresas

A. Juozapavičiaus pr. 104b

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Sanderus"

Kodas

303197050

Adresas

Žalioji g. 2-6 Grigiškės

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Duvait, UAB

Kodas

304096321

Adresas

Konstitucijos pr. 21A

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Sijora

Kodas

305682497

Adresas

V. Nagevičiaus g. 3

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
145213623 TVC Solutions, UAB Dvaro g. 140 Lietuva
234853110 Uždaroji akcinė bendrovė "Omgema" E. Ožeškienės g. 11a-11, 3000 Kaunas Lietuva
300774447 UAB "Diremus" A.Juozapavičiaus pr.64 Lietuva
302597426 UAB "Sentios" A. Juozapavičiaus pr. 104b Lietuva
303197050 UAB "Sanderus" Žalioji g. 2-6 Grigiškės Lietuva
304096321 Duvait, UAB Konstitucijos pr. 21A Lietuva
305682497 UAB Sijora V. Nagevičiaus g. 3 Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

300774447, UAB "Diremus"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjo pasiūlymo kaina viršija planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertę, taigi yra per didelė ir nepriimtina Perkančiajai organizacijai.

Dalyvio kodas, pavadinimas

303197050, UAB "Sanderus"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjo pasiūlymo kaina viršija planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertę, taigi yra per didelė ir nepriimtina Perkančiajai organizacijai.

Dalyvio kodas, pavadinimas

305682497, UAB Sijora

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjo pasiūlymo kaina viršija planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertę, taigi yra per didelė ir nepriimtina Perkančiajai organizacijai.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

304096321, Duvait, UAB

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
12590,05

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

234853110, Uždaroji akcinė bendrovė "Omgema"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
15246,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

302597426, UAB "Sentios"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
16325,93

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

4

Dalyvio kodas, pavadinimas

145213623, TVC Solutions, UAB

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
17257,63

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2021-08-12

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pretenzijos nagrinėjimo metu nustatyta, kad pirkimo dokumentai yra netikslų ir neišsamūs bei neatitinka Perkančiosios organizacijos poreikių. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi tokiais Pirkimo dokumentais negali vykdyti Pirkimo procedūrų ir užtikrinti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principų įgyvendinimą, be to, negali pasiekti Pirkimu siekiamo tikslo, t. y. įsigyti jai reikalingų charakteristikų prekių, o susidariusios padėties neįmanoma ištaisyti nenutraukiant Pirkimo, t. y. neįmanoma pataisyti Pirkimo dokumentų, nenutraukiant Pirkimo.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Pretenzijos nagrinėjimo metu nustatyta, kad pirkimo dokumentai yra netikslų ir neišsamūs bei neatitinka Perkančiosios organizacijos poreikių. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi tokiais Pirkimo dokumentais negali vykdyti Pirkimo procedūrų ir užtikrinti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principų įgyvendinimą, be to, negali pasiekti Pirkimu siekiamo tikslo, t. y. įsigyti jai reikalingų charakteristikų prekių, o susidariusios padėties neįmanoma ištaisyti nenutraukiant Pirkimo, t. y. neįmanoma pataisyti Pirkimo dokumentų, nenutraukiant Pirkimo. Atsižvelgiant į tai, pirkimo procedūros nutrauktos Perkančiosios organizacijos iniciatyva.