CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

549431
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Bendrabučio kapitalinio remonto darbai
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra
Projekto kodas
09.1.2-CPVA-V-721
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Šilutės profesinio mokymo centras
190965375
Mokyklos g. 3
Pagryniai
99159
LT
Benediktas Klumbys
+370 44153360
sekretore@silutespmc.lt
https://www.silutespmc.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/11465

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Darbai
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453000-7
Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000-7
Inžinerinio projektavimo paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Bendrabučio kapitalinio remonto darbai

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453000-7
Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000-7
Inžinerinio projektavimo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB „Apastata“

Kodas

179331571

Adresas

Laisvės g. 85G, 72310 Tauragė

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė „KVĖDARSTA“

Kodas

176597054

Adresas

K. Jauniaus g. 13, 75347 Kvėdarna, Šilalės r.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „STAMELA“

Pavadinimo patikslinimas

UAB „STAMELA“ jungtinėje veikloje su uždarąja akcine bendrove „Žibai“

Kodas

177220323

Adresas

Šiaurės g. 8, 99116 Šilutė

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė „Tima“

Kodas

177016534

Adresas

Pramonės g. 4A, 99116 Šilutė

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
179331571 UAB „Apastata“ Laisvės g. 85G, 72310 Tauragė Lietuva
176597054 Uždaroji akcinė bendrovė „KVĖDARSTA“ K. Jauniaus g. 13, 75347 Kvėdarna, Šilalės r. Lietuva
177220323 UAB „STAMELA“ Šiaurės g. 8, 99116 Šilutė Lietuva
177016534 Uždaroji akcinė bendrovė „Tima“ Pramonės g. 4A, 99116 Šilutė Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

179331571, UAB „Apastata“

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Techninis pasiūlymas netinkamas (VPĮ 45 str. 3 d.), nes neatitiko Konkurso sąlygų 5.12.6 p., ir 3 priedo Techninės specifikacijos 7.2.3 p. bei 7.2.9 p. nustatytų reikalavimų, iškart techniniame pasiūlyme pateikti veiksmų ir rizikų valdymo planus.

Dalyvio kodas, pavadinimas

176597054, Uždaroji akcinė bendrovė „KVĖDARSTA“

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Techninis pasiūlymas netinkamas (VPĮ 45 str. 3 d.), nes neatitiko Konkurso sąlygų 5.12.6 p., ir 3 priedo Techninės specifikacijos 7.2.3 p. bei 7.2.9 p. nustatytų reikalavimų, iškart techniniame pasiūlyme pateikti veiksmų ir rizikų valdymo planus.

Dalyvio kodas, pavadinimas

177220323, UAB „STAMELA“

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Techninis pasiūlymas netinkamas (VPĮ 45 str. 3 d.), nes neatitiko Konkurso sąlygų 5.12.6 p., ir 3 priedo Techninės specifikacijos 7.2.3 p. bei 7.2.9 p. nustatytų reikalavimų, iškart techniniame pasiūlyme pateikti veiksmų ir rizikų valdymo planus.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

177016534, Uždaroji akcinė bendrovė „Tima“

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
885876,57

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2021-09-07

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vienintelis tinkamas ir priimtinas pasiūlymas.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

177016534

Tiekėjo pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė „Tima“

Sutarties sudarymo data

2021-09-07

Sutarties galiojimo terminas

2023-03-07

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

885876,57

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

NEŽINOMA

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė „Nemuno deltos projektai“

Kodas

177282271

Adresas

Turgaus g. 5, 99132 Šilutė

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
18150,00

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne