CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Projekto konkursas

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

542609
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.2.

Projekto pavadinimas

VšĮ Centro poliklinikos Diagnostikos centro priestato Pylimo g. 3, Vilniuje, atviras architektūrinio tarptautinės vertės projekto konkursas
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

VšĮ Centro poliklinika
125873515
Pylimo g. 3
Vilnius
01117
LT
Asta Kuzmickienė
+370 52514029
asta.kuzmickiene@pylimas.lt
+370 52610002
http://www.pylimas.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4689

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

IV. Projektuojamas objektas (projektas)

IV.1.

Būsimų paslaugų pavadinimas

IV.2.

Būsimų paslaugų kodas (-ai) pagal BVPŽ:

71223000-7
Architektūrinės priestatų paslaugos
71223000-7
Architektūrinės priestatų paslaugos
IV.3.

Projektuojamo objekto dalys, dėl kurių tiekėjai buvo prašomi pateikti atskirus projektus

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Pavadinimas

VšĮ Centro poliklinikos Diagnostikos centro priestato Pylimo g. 3, Vilniuje, atviro architektūrinio tarptautinės vertės projekto konkursas

Pagrindinis BVPŽ kodas

71223000-7
Architektūrinės priestatų paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71223000-7
Architektūrinės priestatų paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas

VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

V83KG3

Kodas

122030381

Adresas

A. Goštauto g. 8, Vilniaus m., 2600 Vilniaus m. sa

Šalis

Lietuva

pavadinimas

00000Z

Kodas

7064735

Adresas

Klaipėdos 7-25

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Ambraso architektų biuras, UAB

Kodas

120582071

Adresas

K. Kalinausko g. 10-3, Vilniaus m., Vilniaus m.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

BOKSTT

Kodas

120542162

Adresas

J. Tumo-Vaižganto g. 9, Vilniaus m., 2000 Vilniaus

Šalis

Lietuva

pavadinimas

101010

Kodas

1010307

Adresas

Sėlių g. 21-18

Šalis

Lietuva

pavadinimas

IMM architektai

Kodas

305596023

Adresas

Šv. Stepono g. 32-13

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
122030381 V83KG3 A. Goštauto g. 8, Vilniaus m., 2600 Vilniaus m. sa Lietuva
7064735 00000Z Klaipėdos 7-25 Lietuva
120582071 Ambraso architektų biuras, UAB K. Kalinausko g. 10-3, Vilniaus m., Vilniaus m. Lietuva
120542162 BOKSTT J. Tumo-Vaižganto g. 9, Vilniaus m., 2000 Vilniaus Lietuva
1010307 101010 Sėlių g. 21-18 Lietuva
305596023 IMM architektai Šv. Stepono g. 32-13 Lietuva

VIII. Projektų vertinimas

VIII.1.

Projektų nepateikę kandidatai ir atmesti projektai

Dalyvio kodas, pavadinimas

122030381, V83KG3

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Projekto nepateikimas (tik riboto projekto atveju)

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Dalyvio pasiūlymas nesurinko pirkimo sąlygose nustatyto praeinamojo balo.

Dalyvio kodas, pavadinimas

7064735, 00000Z

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Projekto nepateikimas (tik riboto projekto atveju)

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Dalyvio pasiūlymas nesurinko pirkimo sąlygose nustatyto praeinamojo balo.

Dalyvio kodas, pavadinimas

120542162, BOKSTT

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Projekto nepateikimas (tik riboto projekto atveju)

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Dalyvio pasiūlymas nesurinko pirkimo sąlygose nustatyto praeinamojo balo.

Dalyvio kodas, pavadinimas

1010307, 101010

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Projekto nepateikimas (tik riboto projekto atveju)

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Dalyvio pasiūlymas nesurinko pirkimo sąlygose nustatyto praeinamojo balo.

VIII.2.

sudaryta projektų eilė arba nustatytas laimėjęs projektas

Projekto eilės numeris

1

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

120582071, Ambraso architektų biuras, UAB

Projekto eilės numeris

2

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

305596023, IMM architektai

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2021-09-20

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2021-09-20

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus.

XII. Laimėtojai ir apdovanojimai

XII.1.

(ši dalis pildoma dėl kiekvieno laimėtojo atskirai)

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Grupė

Dalyvio kodas, pavadinimas

Ambraso architektų biuras, UAB

Apdovanojimo vertė (Eur)(įskaitant visus privalomus mokesčius)

9000

Aplinkos apsaugos ir kiti kriterijai

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne

Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai?

ne

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne

Sutarties informacija

Pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo data

Pirkimo sutartyje (preliminariojoje sutartyje) nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė (Eur)

Numatoma pirkimo sutarties galiojimo pabaigos data

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Grupė

Dalyvio kodas, pavadinimas

IMM architektai

Apdovanojimo vertė (Eur)(įskaitant visus privalomus mokesčius)

6500

Aplinkos apsaugos ir kiti kriterijai

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne

Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai?

ne

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne

Sutarties informacija

Pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo data

Pirkimo sutartyje (preliminariojoje sutartyje) nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė (Eur)

Numatoma pirkimo sutarties galiojimo pabaigos data