CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

532853
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Teisinių paslaugų pirkimas Nr. 16863
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

AB "Lietuvos geležinkeliai"
110053842
Geležinkelio g. 16
Vilnius
02100
LT
Eglė Pranckaitienė
+370 68687258
egle.pranckaitiene@ltg.lt
http://www.litrail.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4670

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis geležinkelio paslaugų srityje (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 8 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

79100000-5
Teisinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79100000-5
Teisinės paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

3

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Teisinių paslaugų pirkimas Nr. 16863

Pagrindinis BVPŽ kodas

79100000-5
Teisinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79100000-5
Teisinės paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Teisinių paslaugų pirkimas Nr. 16863

Pagrindinis BVPŽ kodas

79100000-5
Teisinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79100000-5
Teisinės paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

Teisinių paslaugų pirkimas Nr. 16863

Pagrindinis BVPŽ kodas

79100000-5
Teisinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79100000-5
Teisinės paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Advokatų kontora Norkus ir partneriai COBALT

Kodas

-

Adresas

Lvovo g. 25

Šalis

Lietuva

pavadinimas

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora Kvainauskas, Andziulytė ir partneriai

Kodas

9400538

Adresas

Mėsinių g. 5, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Advokatų kontora SORAINEN ir partneriai

Kodas

9400025

Adresas

Gedimino pr. 44A

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Advokatų kontora GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai

Kodas

Reg. kodas 9400026

Adresas

Jogailos g. 4

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Advokatų kontora TGS Baltic

Kodas

9400550

Adresas

Konstitucijos pr. 21A

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Advokatų profesinė bendrija „TRINITI JUREX“

Kodas

302633203

Adresas

Vilniaus g. 31

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Advokato Kęstučio Virbicko ir partnerių kontora

Kodas

36601150460

Adresas

Kareivių g. 19-171.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Advokatų profesinė bendrija LawGO

Kodas

304172580

Adresas

Lvovo g. 25-702

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Advokatų profesinė bendrija "WALLESS"

Kodas

-

Adresas

Upės g. 23

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
- Advokatų kontora Norkus ir partneriai COBALT Lvovo g. 25 Lietuva
9400538 ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora Kvainauskas, Andziulytė ir partneriai Mėsinių g. 5, Vilnius Lietuva
9400025 Advokatų kontora SORAINEN ir partneriai Gedimino pr. 44A Lietuva
Reg. kodas 9400026 Advokatų kontora GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai Jogailos g. 4 Lietuva
9400550 Advokatų kontora TGS Baltic Konstitucijos pr. 21A Lietuva
302633203 Advokatų profesinė bendrija „TRINITI JUREX“ Vilniaus g. 31 Lietuva
36601150460 Advokato Kęstučio Virbicko ir partnerių kontora Kareivių g. 19-171. Lietuva
304172580 Advokatų profesinė bendrija LawGO Lvovo g. 25-702 Lietuva
- Advokatų profesinė bendrija "WALLESS" Upės g. 23 Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

-, Advokatų profesinė bendrija "WALLESS"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Vvadovaujantis Pirkimo bendrųjų sąlygų 12.1.,12.4. p. ir Pirkimo Techninės specifikacijos 4.1.2. p., LTG priėmė sprendimą atmesti Tiekėjo pasiūlymą dėl realus interesų konflikto.

Dalyvio kodas, pavadinimas

9400538, ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora Kvainauskas, Andziulytė ir partneriai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Vvadovaujantis Pirkimo bendrųjų sąlygų 12.1.,12.4. p. ir Pirkimo Techninės specifikacijos 4.1.2. p., LTG priėmė sprendimą atmesti Tiekėjo pasiūlymą dėl realus interesų konflikto.

Dalyvio kodas, pavadinimas

9400025, Advokatų kontora SORAINEN ir partneriai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Vvadovaujantis Pirkimo bendrųjų sąlygų 12.1.,12.4. p. ir Pirkimo Techninės specifikacijos 4.1.2. p., LTG priėmė sprendimą atmesti Tiekėjo pasiūlymą dėl realus interesų konflikto.

Dalyvio kodas, pavadinimas

302633203, Advokatų profesinė bendrija „TRINITI JUREX“

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Vvadovaujantis Pirkimo bendrųjų sąlygų 12.1.,12.4. p. ir Pirkimo Techninės specifikacijos 4.1.2. p., LTG priėmė sprendimą atmesti Tiekėjo pasiūlymą dėl realus interesų konflikto.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

9400025, Advokatų kontora SORAINEN ir partneriai

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

87,21
Kaina
49940,01

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

-, Advokatų kontora Norkus ir partneriai COBALT

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

83,45
Kaina
57942,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

304172580, Advokatų profesinė bendrija LawGO

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

82,00
Kaina
33966,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

4

Dalyvio kodas, pavadinimas

Reg. kodas 9400026, Advokatų kontora GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

81,59
Kaina
62937,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

5

Dalyvio kodas, pavadinimas

9400550, Advokatų kontora TGS Baltic

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

76,59
Kaina
81918,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

6

Dalyvio kodas, pavadinimas

36601150460, Advokato Kęstučio Virbicko ir partnerių kontora

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

33,20
Kaina
49950,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

-, Advokatų kontora Norkus ir partneriai COBALT

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

94,00
Kaina
86884,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

9400550, Advokatų kontora TGS Baltic

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

92,04
Kaina
108455,20

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

9400025, Advokatų kontora SORAINEN ir partneriai

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

100,00
Kaina
74885,02

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

-, Advokatų kontora Norkus ir partneriai COBALT

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

94,48
Kaina
86884,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

9400550, Advokatų kontora TGS Baltic

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

86,48
Kaina
86884,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

4

Dalyvio kodas, pavadinimas

Reg. kodas 9400026, Advokatų kontora GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

84,30
Kaina
98868,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

taip
IX.3.2.

Priemonės, kurių ėmėsi perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas dėl nustatyto interesų konflikto

Vadovaujantis Pirkimo bendrųjų sąlygų 12.1.,12.4. p. ir Pirkimo Techninės specifikacijos 4.1.2. p., LTG priėmė sprendimą atmesti Tiekėjų pasiūlymus dėl realių interesų konfliktų.
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2021-06-21

Sprendimą nulėmusios priežastys

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

2

Sprendimo priėmimo data

2021-05-21

Sprendimą nulėmusios priežastys

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

3

Sprendimo priėmimo data

2021-05-21

Sprendimą nulėmusios priežastys

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

9400025

Tiekėjo pavadinimas

Advokatų kontora SORAINEN ir partneriai

Sutarties sudarymo data

2021-07-05

Sutarties galiojimo terminas

2024-07-05

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

121000,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

taip
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Tiekėjo kodas

-

Tiekėjo pavadinimas

Advokatų kontora Norkus ir partneriai COBALT

Sutarties sudarymo data

2021-06-14

Sutarties galiojimo terminas

2024-06-13

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

181500,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

taip
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Tiekėjo kodas

9400025

Tiekėjo pavadinimas

Advokatų kontora SORAINEN ir partneriai

Sutarties sudarymo data

2021-06-11

Sutarties galiojimo terminas

2024-06-10

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

181500,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

taip
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne