CVPP

Ataskaita

AtGn-2 tipinė forma

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI

2020

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Oficialus pavadinimas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Juridinio asmens kodas: 188601464
Adresas: Šventaragio g. 2
Miestas: Vilnius Pašto kodas: 01510 Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Evaldas Stadalius Telefonas: +370 52717230
El. paštas: evaldas.stadalius@vrm.lt Faksas:
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://vrm.lrv.lt/

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

1 Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

1.

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ BENDRA VISŲ SUDARYTŲ SUTARČIŲ VERTĖ IR PIRKIMŲ SKAIČIUS

2.

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI PAGAL INFORMACIJOS SLAPTUMO ŽYMĄ

IV. KITA INFORMACIJA

1.

PAPILDOMA INFORMACIJA

2.

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ

Vardas, pavardė: Evaldas Stadalius
Telefono numeris: +370 52717230
Elektroninio pašto adresas: evaldas.stadalius@vrm.lt