CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

495698
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

(2020-GSC-167) Teisinės paslaugos
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
303200016
A. Juozapavičiaus g. 13
Vilnius
09311
LT
Indrė Unguraitienė
+370 61605049
Indre.Unguraitiene@ignitis.lt
http://www.ignitisgrupe.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/40209

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Privatusis juridinis asmuo, kuris atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 2  straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

taip
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

79100000-5
Teisinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79100000-5
Teisinės paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

3

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

(2020-GSC-167) Teisinės paslaugos pagal Bulgarijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Rumunijos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Vengrijos teisę

Pagrindinis BVPŽ kodas

79100000-5
Teisinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79100000-5
Teisinės paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

(2020-GSC-167) Teisinės paslaugos pagal Danijos Karalystės, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės teisę

Pagrindinis BVPŽ kodas

79100000-5
Teisinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79100000-5
Teisinės paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

(2020-GSC-167) Teisinės paslaugos pagal Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Norvegijos Karalystės, Vokietijos

Pagrindinis BVPŽ kodas

79100000-5
Teisinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79100000-5
Teisinės paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Skelbiamos derybos
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

63 str. 1 d. 1 p.
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP

Kodas

OC310335

Adresas

Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N6AF, United Kingdom

Šalis

Didžioji Britanija

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Paraiška pateikta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Dalyvis CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Paraišką CVP IS priemonėmis pateikė per Advokatų kontoros SORAINEN ir partneriai paskyrą (Advokatų kontora SORAINEN ir partneriai yra jų pasitelkiamas ūkio subjektas)

pavadinimas

Advokatų kontora TGS Baltic

Kodas

9400550

Adresas

Konstitucijos pr. 21A

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Paraiška pateikta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

pavadinimas

DLA Piper UK LLP

Kodas

823 8098 15 (VAT number)

Adresas

160 Aldersgate Street

Šalis

Didžioji Britanija

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Paraiška pateikta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

pavadinimas

Advokatų kontora „Ellex Valiūnas ir partneriai“

Kodas

9158471

Adresas

Jogailos g. 9, LT-01116 Vilnius

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Paraiška pateikta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1,2,3
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

9158471, Advokatų kontora „Ellex Valiūnas ir partneriai“

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlymas yra Nepriimtinas, kadangi neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl Kvalifikacijos reikalavimų, Pašalinimo pagrindų, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (Tiekėjas atsisakė teikti kvalifikacinius dokumentus).

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

Kaina

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

210,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Dalyvio kodas, pavadinimas

823 8098 15 (VAT number), DLA Piper UK LLP

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlymas yra Nepriimtinas, kadangi neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl Kvalifikacijos reikalavimų, Pašalinimo pagrindų, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

Kaina

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

199,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Dalyvio kodas, pavadinimas

823 8098 15 (VAT number), DLA Piper UK LLP

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlymas yra Nepriimtinas, kadangi neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl Kvalifikacijos reikalavimų, Pašalinimo pagrindų, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

Kaina

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

269,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Dalyvio kodas, pavadinimas

9158471, Advokatų kontora „Ellex Valiūnas ir partneriai“

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlymas yra Nepriimtinas, kadangi neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl Kvalifikacijos reikalavimų, Pašalinimo pagrindų, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (Tiekėjas atsisakė teikti kvalifikacinius dokumentus).

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

Kaina

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

410,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Dalyvio kodas, pavadinimas

823 8098 15 (VAT number), DLA Piper UK LLP

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlymas yra Nepriimtinas, kadangi neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl Kvalifikacijos reikalavimų, Pašalinimo pagrindų, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

Kaina

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

369,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

9400550, Advokatų kontora TGS Baltic

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
160,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

OC310335, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
198,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

9400550, Advokatų kontora TGS Baltic

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
310,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

9400550, Advokatų kontora TGS Baltic

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
375,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

OC310335, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
388,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2021-04-12

Sprendimą nulėmusios priežastys

mažiausia kaina

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

2

Sprendimo priėmimo data

2021-04-12

Sprendimą nulėmusios priežastys

mažiausia kaina

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

3

Sprendimo priėmimo data

2021-04-12

Sprendimą nulėmusios priežastys

mažiausia kaina

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

9400550

Tiekėjo pavadinimas

Advokatų kontora TGS Baltic

Sutarties sudarymo data

2021-05-04

Sutarties galiojimo terminas

2025-05-03

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

1089000

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

taip

Vertė (Eur)

Dalis procentais

Vertė arba procentas nežinomas

taip

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

Djingov, Gouginski, Kyutchukov & Velichkov

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

Kocian Sole Balastik, advokatni kancelar, s.r.o.,

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

Vukić i i d.o.o.

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

SCP STRATULAT ALBULESCU SCA

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

Hillbridges, s.r.o

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc attorneys-at-law Ltd

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

Dezső & s Cerha Hempel

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

Paulius Zapolskis

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

OC310335

Tiekėjo pavadinimas

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP

Sutarties sudarymo data

2021-05-18

Sutarties galiojimo terminas

2025-05-17

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

1089000

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

taip

Vertė (Eur)

Dalis procentais

Vertė arba procentas nežinomas

taip

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

CMS Reich-Rohrwig Hainz

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

Bardek, Lisac, Musec, Skoko d.o.o.

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

Advokatų kontora Sorainen ir partneriai

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Tiekėjo kodas

9400550

Tiekėjo pavadinimas

Advokatų kontora TGS Baltic

Sutarties sudarymo data

2021-05-04

Sutarties galiojimo terminas

2025-05-03

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

484000

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

taip

Vertė (Eur)

Dalis procentais

Vertė arba procentas nežinomas

taip

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

Bech-Bruun Law Firm

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

Dryllerakis & Associates

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

Roca Junyent

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

Waselius & Wist

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

Hammarskiöld & Co

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

Paulius Zapolskis

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Tiekėjo kodas

9400550

Tiekėjo pavadinimas

Advokatų kontora TGS Baltic

Sutarties sudarymo data

2021-05-04

Sutarties galiojimo terminas

2025-05-03

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

847000,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

taip

Vertė (Eur)

Dalis procentais

Vertė arba procentas nežinomas

taip

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

Dentons UK and Middle East LLP

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

Arendt & Medernach

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

Kennedy Van der Laan

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

Hjort

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

SKW Schwarz Rechtsanwälte

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

Paulius Zapolskis

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Tiekėjo kodas

OC310335

Tiekėjo pavadinimas

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP

Sutarties sudarymo data

2021-05-18

Sutarties galiojimo terminas

2025-05-17

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

847000,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

taip

Vertė (Eur)

Dalis procentais

Vertė arba procentas nežinomas

taip

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

CMS Luxembourg

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

CMS Derks Star Busmann

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

CMS Hasche Sigle

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

Advokatfirmaet Thommessen AS

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

pavadinimas

Advokatų kontora Sorainen ir partneriai

Kodas

00

Šalis

Didžioji Britanija

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
00

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne