CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

535386
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Duomenų centro (debesijos) paslaugų pirkimas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
„Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė – veiksmų programos auditas“.
Projekto kodas
11.0.1-CPVA-V-201-01-0025
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
188659229
Pamėnkalnio g. 27, 01113 Vilnius
Vilnius
01113
LT
Rūta Vižinienė
+370 60893514
ruta.viziniene@vkontrole.lt
http://www.vkontrole.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6503

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

72320000-4
Duomenų bazės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72320000-4
Duomenų bazės paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Duomenų centro (debesijos) paslaugų pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

72320000-4
Duomenų bazės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72320000-4
Duomenų bazės paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Telia Lietuva, AB

Kodas

121215434

Adresas

Saltoniškių g. 7A

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Blue Bridge MSP, UAB

Kodas

301489547

Adresas

J. Jasinskio g. 16A

Šalis

Lietuva

pavadinimas

BALTNETOS KOMUNIKACIJOS, UAB

Kodas

125145862

Adresas

J. Rutkausko g. 6, 05132, Vilniaus m.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Duomenų logistikos centras

Kodas

302527488

Adresas

A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Alantic

Kodas

304754844

Adresas

Geležinio vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Blue Bridge

Kodas

111445337

Adresas

J. Jasinskio g. 16A, 03163 Vilnius

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
121215434 Telia Lietuva, AB Saltoniškių g. 7A Lietuva
125145862 BALTNETOS KOMUNIKACIJOS, UAB J. Rutkausko g. 6, 05132, Vilniaus m. Lietuva
301489547 Blue Bridge MSP, UAB J. Jasinskio g. 16A Lietuva UAB Blue Bridge MSP, UAB ir UAB Blue Bridge
111445337 UAB Blue Bridge J. Jasinskio g. 16A, 03163 Vilnius Lietuva UAB Blue Bridge MSP, UAB ir UAB Blue Bridge
302527488 UAB Duomenų logistikos centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius Lietuva UAB Duomenų logistikos centras ir UAB Alantic
304754844 UAB Alantic Geležinio vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius Lietuva UAB Duomenų logistikos centras ir UAB Alantic

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

125145862, BALTNETOS KOMUNIKACIJOS, UAB

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

7030,00
Kaina
43015,50

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2021-05-05

Sprendimą nulėmusios priežastys

Viešųjų pirkimų komisija nutarė pripažinti, kad: 1. UAB „Baltnetos komunikacijos“ EBVPD, pateikti aktualūs dokumentai bei Komisijos nacionalinėse duomenų bazėse (www.vmi.lt; www.kt.gov.lt ir www.sodra.lt) patikrinti viešai skelbiami duomenys patvirtina visų pirkimo sąlygose nustatytų paslaugų teikėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą (pirkimo sąlygų 2 priedo 8 p. lentelės 8.1 - 8.12 p. reikalavimai); 2. UAB „Baltnetos komunikacijos“ pateikti kvalifikaciniai duomenys atitinka visus pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (pirkimo sąlygų 3 priedo 1 lentelės 1.1 p. ir 2.1 p. (2.1.1 - 2.1.4 p.) nurodyti reikalavimai); 3. UAB „Baltnetos komunikacijos“ pateikti aktualūs dokumentai atitinka pirkimo sąlygose nustatytą kokybės vadybos sistemos standartų laikymosi reikalavimą (pirkimo sąlygų 3 priedo 2 lentelės 1 p. nurodytas reikalavimas). 4. vadovaujantis pirkimo sąlygų 24.3 papunkčiu, Komisija pripažino laimėjusiu UAB „Baltnetos komunikacijos“ pasiūlymą – 43 015,50 Eur su PVM. 2. Vadovaujantis VPĮ 86 straipsnio 8 dalimi ir pirkimo sąlygų 26.1 ir 26.2 papunkčiu, Komisija nutarė sudaryti Duomenų centro (debesijos) paslaugų pirkimo sutartį su UAB Baltnetos komunikacijos.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

125145862

Tiekėjo pavadinimas

BALTNETOS KOMUNIKACIJOS, UAB

Sutarties sudarymo data

2021-05-20

Sutarties galiojimo terminas

2024-06-17

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

93000,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

taip

Vertė (Eur)

Dalis procentais

30,00

Vertė arba procentas nežinomas

ne

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

UAB ATEA

Kodas

122588443

Adresas

J. Rutkausko g. 6, Vilnius

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
30

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne