CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

501275
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Microsoft licencijų nuomos ir konsultavimo paslaugos
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
191351679
Europos a. 1
Vilnius
03505
LT
Kamilė Mockevičiūtė
+370 52364185
kamile.mockeviciute@vlk.lt
http://www.vlk.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/722

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

48700000-5
Programinės įrangos paketų paslaugų programos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

48700000-5
Programinės įrangos paketų paslaugų programos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

48700000-5
Programinės įrangos paketų paslaugų programos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "SQUALIO Lietuva"

Kodas

300110318

Adresas

Žalgirio g. 135, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Fortevento"

Kodas

302327313

Adresas

Lvovo g. 105A, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Algoritmų sistemos“

Kodas

125774645

Adresas

Gynėjų g.14, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „ACENA“

Kodas

300935644

Adresas

Gynėjų g.14, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

APN Promise

Kodas

0000375933

Adresas

ul. Domaniewska 44a, Varšuva,

Šalis

Lenkija

VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
302327313 UAB "Fortevento" Lvovo g. 105A, Vilnius Lietuva Fortevento
0000375933 APN Promise ul. Domaniewska 44a, Varšuva, Lenkija Fortevento
300110318 UAB "SQUALIO Lietuva" Žalgirio g. 135, Vilnius Lietuva SQALIO Lietuva
125774645 UAB „Algoritmų sistemos“ Gynėjų g.14, Vilnius Lietuva SQALIO Lietuva
300935644 UAB „ACENA“ Gynėjų g.14, Vilnius Lietuva SQALIO Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Fortevento

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Vadovaujantis VPĮ 2 str. 2 d. 21 p., 45 str. 1 d. 1 p. ir Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 18.3.3 p. ūkio subjektų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu ir sudarytos iš: UAB ,,APN Promise“ , UAB „Fortevento“ ir pasitelkiant ūkio subjektą Raimundą Dagį pasiūlymas pripažintas netinkamu, nes jis neatitinka Pirkimo objekto ir sutarties vykdymo sąlygų ir be esminių pakeitimų negalėtų patenkinti Pirkimo dokumentuose nustatytų Pirkimo objektui keliamų perkančiosios organizacijos poreikių ir reikalavimų bei šio dalyvio pasiūlymas atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų Techninės specifikacijos II skyriuje ir Pirkimo dokumentų Pasiūlymo formos (4 VLK PD PF) formos 5 lentelėje nustatytų reikalavimų ir sąlygų.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

SQALIO Lietuva

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
886900,35

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

taip
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Visiems tiekėjams atsiėmus paraiškas ar pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2021-01-07

Sprendimą nulėmusios priežastys

2021-01-07 vadovaujantis VPĮ 104 str. atnaujinus Pirkimo procedūras bei vadovaujantis 86 str. 2 d. ir Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 20.3 p. nuostatomis pripažinta, kad Pirkimo laimėtojas ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, sudaryta iš UAB ,,SQUALIO Lietuva“, UAB ,,Algoritmų sistemos“ ir UAB ,,ACENA“ atsisakė sudaryti Pirkimo sutartį. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo laimėtojas atsisakė sudaryti Pirkimo sutartį bei į tai, kad kitų atitinkančių Pirkimo dokumentų reikalavimus pasiūlymų Pirkime nėra, remiantis VPĮ 29 str. 2 d. 5 ir 6 p. nustatytais pagrindais, Pirkimo procedūras baigtos.