CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

485835
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Alytaus miesto viešųjų kapinių (Daugų g., Klevų g., Savanorių g. ir Užupių) valymo, tvarkymo ir laidojimo priežiūros paslaugų pirkimas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Alytaus miesto savivaldybės administracija
188706935
Rotušės a. 4
Alytus
62504
LT
Vida Šerkšnienė
+370 31555127
vida.serksniene@alytus.lt
+370 31555191
http://www.alytus.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6763

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

90600000-3
Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

98371111-5
Kapinių priežiūros paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

90600000-3
Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

98371111-5
Kapinių priežiūros paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB Ecoservice

Kodas

123044722

Adresas

Gariūnų g. 71, LT-02300 Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "M5R"

Kodas

302673062

Adresas

Alyvų takas 11-25, Alytus

Šalis

Lietuva

pavadinimas

MB "Arbora LT"

Kodas

304696405

Adresas

Vandžiogalos pl. 106G, Domeikava

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Skausmo užuovėja"

Kodas

305243176

Adresas

Rūtų g. 65, Alytus

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Ritualinės paslaugos"

Kodas

305243151

Adresas

Alyvų g. 11-25, 62142 Alytus

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
123044722 UAB Ecoservice Gariūnų g. 71, LT-02300 Vilnius Lietuva
302673062 UAB "M5R" Alyvų takas 11-25, Alytus Lietuva
304696405 MB "Arbora LT" Vandžiogalos pl. 106G, Domeikava Lietuva
305243176 UAB "Skausmo užuovėja" Rūtų g. 65, Alytus Lietuva
305243151 UAB "Ritualinės paslaugos" Alyvų g. 11-25, 62142 Alytus Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

305243176, UAB "Skausmo užuovėja"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

UAB „Skausmo užuovėja“ pasiūlymas atmestas, nes UAB „Skausmo užuovėja“ pasiūlė per didelę ir perkančiajai organizacijai nepriimtiną kainą, t.y. 165 085,83 Eur su PVM, kuri viršijo perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas (105 000,00 Eur su PVM), nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose (paraiškoje dėl pirkimo VD-1104, Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2020-04-30 protokole VP-63) prieš pradedant pirkimo procedūrą.

Dalyvio kodas, pavadinimas

305243151, UAB "Ritualinės paslaugos"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

UAB „Ritualinės paslaugos“ pasiūlymas atmestas, nes UAB „Ritualinės paslaugos“ pasiūlė per didelę ir perkančiajai organizacijai nepriimtiną kainą, t.y. 154 297,83 Eur su PVM, kuri viršijo perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas (105 000,00 Eur su PVM), nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose (paraiškoje dėl pirkimo VD-1104, Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2020-04-30 protokole VP-63) prieš pradedant pirkimo procedūrą.

Dalyvio kodas, pavadinimas

302673062, UAB "M5R"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

UAB „M5R“ pasiūlymas atmestas, nes UAB „M5R“ pasiūlė per didelę ir perkančiajai organizacijai nepriimtiną kainą, t.y. 173 733,14 Eur su PVM, kuri viršijo perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas (105 000,00 Eur su PVM), nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose (paraiškoje dėl pirkimo VD-1104, Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2020-04-30 protokole VP-63) prieš pradedant pirkimo procedūrą

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

MB „Arbora LT “ pasiūlymas atmestas, nes MB „Arbora LT “ pasiūlė per didelę ir perkančiajai organizacijai nepriimtiną kainą, t.y. 268 850,51 Eur su PVM, kuri viršijo perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas (105 000,00 Eur su PVM), nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose (paraiškoje dėl pirkimo VD-1104, Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2020-04-30 protokole VP-63) prieš pradedant pirkimo procedūrą.

Dalyvio kodas, pavadinimas

123044722, UAB Ecoservice

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

UAB ,,Ecoservice“ pasiūlymas atmestas, nes teikėjas iki perkančiosios organizacijos nustatyto termino (2020-06-22 pranešimas Nr. 8433333 ,,Dėl galimo laimėtojo dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, pateikimo“) nepateikė dokumentų, pagrindžiančių pašalinimo pagrindų nebuvimą (pagal atviro konkurso sąlygų 3.10. punktą ) ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų (pagal atviro konkurso sąlygų 5.3. punktą)

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-06-22

Sprendimą nulėmusios priežastys

UAB „Skausmo užuovėja“ pasiūlymas atmestas, nes UAB „Skausmo užuovėja“ pasiūlė per didelę ir perkančiajai organizacijai nepriimtiną kainą, t.y. 165 085,83 Eur su PVM, kuri viršijo perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas (105 000,00 Eur su PVM), nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose (paraiškoje dėl pirkimo VD-1104, Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2020-04-30 protokole VP-63) prieš pradedant pirkimo procedūrą.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-06-22

Sprendimą nulėmusios priežastys

UAB „Ritualinės paslaugos“ pasiūlymas atmestas, nes UAB „Ritualinės paslaugos“ pasiūlė per didelę ir perkančiajai organizacijai nepriimtiną kainą, t.y. 154 297,83 Eur su PVM, kuri viršijo perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas (105 000,00 Eur su PVM), nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose (paraiškoje dėl pirkimo VD-1104, Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2020-04-30 protokole VP-63) prieš pradedant pirkimo procedūrą.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-06-22

Sprendimą nulėmusios priežastys

UAB „M5R“ pasiūlymas atmestas, nes UAB „M5R“ pasiūlė per didelę ir perkančiajai organizacijai nepriimtiną kainą, t.y. 173 733,14 Eur su PVM, kuri viršijo perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas (105 000,00 Eur su PVM), nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose (paraiškoje dėl pirkimo VD-1104, Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2020-04-30 protokole VP-63) prieš pradedant pirkimo procedūrą.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-06-22

Sprendimą nulėmusios priežastys

MB „Arbora LT “ pasiūlymas atmestas, nes MB „Arbora LT “ pasiūlė per didelę ir perkančiajai organizacijai nepriimtiną kainą, t.y. 268 850,51 Eur su PVM, kuri viršijo perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas (105 000,00 Eur su PVM), nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose (paraiškoje dėl pirkimo VD-1104, Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2020-04-30 protokole VP-63) prieš pradedant pirkimo procedūrą.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-06-29

Sprendimą nulėmusios priežastys

UAB ,,Ecoservice“ pasiūlymas atmestas, nes teikėjas iki perkančiosios organizacijos nustatyto termino (2020-06-22 pranešimas Nr. 8433333 ,,Dėl galimo laimėtojo dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, pateikimo“) nepateikė dokumentų, pagrindžiančių pašalinimo pagrindų nebuvimą (pagal atviro konkurso sąlygų 3.10. punktą ) ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų (pagal atviro konkurso sąlygų 5.3. punktą)