CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

466722
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Integruotos komunikacijos paslaugų pirkimas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
120864074
Rodūnios kelias 10A
Vilnius
02189
LT
Sigita Mačiulienė
+370 69579590
s.maciuliene@ltou.lt
http://www.ltou.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5150

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis oro uostų įrengimų (įrangos) srityje (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 9 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

79416000-3
Viešųjų ryšių paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79416000-3
Viešųjų ryšių paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

79416000-3
Viešųjų ryšių paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79416000-3
Viešųjų ryšių paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Skelbiamos derybos
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

73 str
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PUBLICUM"

Kodas

125671759

Adresas

Jogailos g. 4, Vilnius

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Pateiktas pasiūlymas CVP IS.

pavadinimas

UAB "Fabula ir partneriai"

Kodas

124099127

Adresas

A. Goštauto g. 40

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Pateiktas pasiūlymas CVP IS.

pavadinimas

UAB "Integrity PR"

Kodas

1116887811

Adresas

Subačiaus 5-15

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Pateiktas pasiūlymas CVP IS.

pavadinimas

UAB "Ad verum"

Kodas

300003647

Adresas

Gedimino pr. 27

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Pateiktas pasiūlymas CVP IS.

pavadinimas

UAB „Headline Agency“

Kodas

301163601

Adresas

Mėsinių g. 5, Vilnius

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Pateiktas pasiūlymas CVP IS.

pavadinimas

UAB „Berta And“

Kodas

300613091

Adresas

Algirdo g. 25, 03219 Vilnius

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Pateiktas pasiūlymas CVP IS.

pavadinimas

UAB IDEA PRIMA

Kodas

126093354

Adresas

Pranciškonų g. 1, Vilnius

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Pateiktas pasiūlymas CVP IS.

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
125671759 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PUBLICUM" Jogailos g. 4, Vilnius Lietuva
124099127 UAB "Fabula ir partneriai" A. Goštauto g. 40 Lietuva
1116887811 UAB "Integrity PR" Subačiaus 5-15 Lietuva
300003647 UAB "Ad verum" Gedimino pr. 27 Lietuva
301163601 UAB „Headline Agency“ Mėsinių g. 5, Vilnius Lietuva
300613091 UAB „Berta And“ Algirdo g. 25, 03219 Vilnius Lietuva
126093354 UAB IDEA PRIMA Pranciškonų g. 1, Vilnius Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

124099127, UAB "Fabula ir partneriai"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

88,60
Kaina
415,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

1116887811, UAB "Integrity PR"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

81,08
Kaina
380,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

126093354, UAB IDEA PRIMA

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

80,00
Kaina
400,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

4

Dalyvio kodas, pavadinimas

301163601, UAB „Headline Agency“

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

73,48
Kaina
240,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

5

Dalyvio kodas, pavadinimas

125671759, UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PUBLICUM"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

69,36
Kaina
330,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

6

Dalyvio kodas, pavadinimas

300613091, UAB „Berta And“

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

69,22
Kaina
320,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

7

Dalyvio kodas, pavadinimas

300003647, UAB "Ad verum"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

68,99
Kaina
285,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-06-29

Sprendimą nulėmusios priežastys

2020 m. birželio 25. d. gauta Viešųjų pirkimų tarnybos „VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS PATIKRINIMO ATASKAITA“, kuri įpareigojo nutraukti pirkimo procedūras.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Viešųjų pirkimų tarnyba konstatavo, pirkimo vykdytojas, rengdamas pirkimo dokumentus bei nustatydamas kriterijų T, neužtikrino jo privalomumo pirkimo sutarties vykdymo metu ir tuo pažeidė skaidrumo bei tiekėjų lygiateisiškumo principus (PĮ 29 straipsnio 1 dalis). Taip pat Tarnyba atsižvelgdama į PĮ 95 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, konstatuoja, kad pirkimo vykdytojas pažeidė PĮ 48 straipsnio 2 dalies 12 punkto reikalavimus22, skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, nustatytus PĮ 29 straipsnio 1 dalyje bei pirkimo tikslą, nustatytą 29 straipsnio 2 dalyje.

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita