CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

499826
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Individualūs specializuoti anglų kalbos mokymai (VRM-SD6-70)
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – veiksmų programos administravimas
Projekto kodas
11.0.1-CPVA-V-201-01-0004
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
188601464
Šventaragio g. 2
Vilnius
01510
LT
Rita Rutkauskienė
+370 2718876
rita.rutkauskiene@vrm.lt
http://vrm.lrv.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5200

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

taip

Įgaliotoji perkančioji organizacija arba įgaliotasis perkantysis subjektas

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188729923
Šventaragio g. 2
Vilnius
01122
LT
Česlava Grinienė
+370 2718910
ceslava.griniene@vrm.lt
http://vrm.lrv.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5200

Įgaliotosios perkančiosios organizacijos arba įgaliotojo perkančiojo subjekto tipo kodas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

80500000-9
Apmokymo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80500000-9
Apmokymo paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Individualūs specializuoti anglų kalbos mokymai (VRM-SD6-70)

Pagrindinis BVPŽ kodas

80500000-9
Apmokymo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80500000-9
Apmokymo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Derybos be išankstinio skelbimo
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

71 str. 6 d. 5 p.
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

VšĮ Language club

Pavadinimo patikslinimas

VšĮ Language club

Kodas

302993411

Adresas

Kareivių g. 19-187, Vilnius

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Paslaugos teikėjas rinkoje gerai žinomas, siūlomi mokymai atitinka poreikius

pavadinimas

VšĮ Užsienio kalbų mokymo centras

Pavadinimo patikslinimas

VšĮ Užsienio kalbų mokymo centras

Kodas

123821523

Adresas

Kalvarijų g. 2-5, Vilnius

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Paslaugos teikėjas rinkoje gerai žinomas, siūlomi mokymai atitinka poreikius

pavadinimas

UAB Kalba.lt

Pavadinimo patikslinimas

UAB Kalba.lt

Kodas

235980580

Adresas

Vytauto 32, Kaunas

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Paslaugos teikėjas rinkoje gerai žinomas, siūlomi mokymai atitinka poreikius

pavadinimas

Viešoji įstaiga Valstybės institucijų kalbų centras

Pavadinimo patikslinimas

Viešoji įstaiga Valstybės institucijų kalbų centras

Kodas

110058056

Adresas

Vilniaus g. 39 Vilnius

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Paslaugos teikėjas rinkoje gerai žinomas, siūlomi mokymai atitinka poreikius

pavadinimas

VŠĮ Soros International House

Pavadinimo patikslinimas

VŠĮ Soros International House

Kodas

121892379

Adresas

Konstitucijos pr. 23, A korp. Vilnius

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Paslaugos teikėjas rinkoje gerai žinomas, siūlomi mokymai atitinka poreikius

pavadinimas

Vilniaus universitetas

Pavadinimo patikslinimas

Vilniaus universitetas

Kodas

211950810

Adresas

Universiteto g. 3

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Paslaugos teikėjas rinkoje gerai žinomas, siūlomi mokymai atitinka poreikius

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
302993411 VšĮ Language club Kareivių g. 19-187, Vilnius Lietuva
123821523 VšĮ Užsienio kalbų mokymo centras Kalvarijų g. 2-5, Vilnius Lietuva
235980580 UAB Kalba.lt Vytauto 32, Kaunas Lietuva
110058056 Viešoji įstaiga Valstybės institucijų kalbų centras Vilniaus g. 39 Vilnius Lietuva
121892379 VŠĮ Soros International House Konstitucijos pr. 23, A korp. Vilnius Lietuva
211950810 Vilniaus universitetas Universiteto g. 3 Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

121892379, VŠĮ Soros International House

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, nes viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

Kaina

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

26.227,20

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Dalyvio kodas, pavadinimas

235980580, UAB Kalba.lt

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, nes viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

Kaina

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

35.840,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Dalyvio kodas, pavadinimas

211950810, Vilniaus universitetas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, nes viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą.

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

Kaina

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

42.240,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

302993411, VšĮ Language club

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

21120,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

123821523, VšĮ Užsienio kalbų mokymo centras

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

23040,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

110058056, Viešoji įstaiga Valstybės institucijų kalbų centras

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

24000,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-08-14

Sprendimą nulėmusios priežastys

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

302993411

Tiekėjo pavadinimas

VšĮ Language club

Sutarties sudarymo data

2020-08-31

Sutarties galiojimo terminas

2021-02-15

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

21120.00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

taip
Pirko centrinė perkančioji organizacija
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne