CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

493771
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Kiaulienos pirkimas Jonavos rajono savivaldybės kontroliuojamoms, viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Jonavos rajono savivaldybės administracija
188769070
Žeimių g. 13
Jonava
55158
LT
Monika Zaleckytė
+370 34947562
monika.zaleckyte@jonava.lt
http://www.jonava.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6526

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

taip
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

15113000-3
Kiauliena

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

15113000-3
Kiauliena
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Kiauliena

Pagrindinis BVPŽ kodas

15113000-3
Kiauliena

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

15113000-3
Kiauliena

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "Sanitex"

Kodas

110443493

Adresas

Raudondvario pl.131, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Handelshus”

Kodas

221412030

Adresas

Naugarduko g. 102, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

ŽŪB Delikatesas

Kodas

157547221

Adresas

Kudirkos 2 Joniškis

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB RIAMONA

Kodas

149723538

Adresas

VEREBIEJŲ KAIMAS ALYTAUS RAJONAS

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Grūstė“

Kodas

166576122

Adresas

Naftininkų g. 38-2, Mažeikių m., Mažeikių r. sav

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas"

Kodas

133140587

Adresas

Europos per. 38

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "LAUKESTA"

Kodas

305181027

Adresas

Partizanų g. 61-806

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
110443493 UAB "Sanitex" Raudondvario pl.131, Kaunas Lietuva
221412030 UAB "Handelshus” Naugarduko g. 102, Vilnius Lietuva
157547221 ŽŪB Delikatesas Kudirkos 2 Joniškis Lietuva
149723538 UAB RIAMONA VEREBIEJŲ KAIMAS ALYTAUS RAJONAS Lietuva
166576122 UAB „Grūstė“ Naftininkų g. 38-2, Mažeikių m., Mažeikių r. sav Lietuva
133140587 Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" Europos per. 38 Lietuva
305181027 UAB "LAUKESTA" Partizanų g. 61-806 Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

110443493, UAB "Sanitex"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 4 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Viešojo pirkimo komisija, įvertinusi dalyvio pateiktą paaiškinimą, techninėje specifikacijoje nustatė tam tikrus neaiškumus dėl kai kurių siūlomų prekių atitikimo. T.y. techninės specifikacijos lentelės skiltyje, kurią pildo tiekėjas, nurodė, jog siūlomos prekės yra be kaulo, be odos ir be lašinių. Tačiau pateiktuose su pasiūlymu kiaulienos mentės, kiaulienos kumpio, kiaulienos nugarinės, kiaulienos sprandinės produktų specifikacijų dokumentuose nebuvo nurodyta, ar siūlomos prekės yra be kaulo, be odos ir be lašinių. Viešojo pirkimo komisija paprašė iki 2020-08-12 12 val. paaiškinti savo pasiūlymą, nurodant viešai prieinamą informaciją, kuri įrodytų, jog prekės atitinka konkurso sąlygose keliamus reikalavimus. Iki nurodyto termino atsakymas nebuvo gautas. Pasiūlymo kaina: 151547,06 Eur.

Dalyvio kodas, pavadinimas

149723538, UAB RIAMONA

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Viešojo pirkimo komisija, nagrinėdama tiekėjų pasiūlymus, nustatė, kad dalyvis pateikė pasiūlymą prekėms, kurios neatitinka Perkančiosios organizacijos keliamų reikalavimų: 1) Techninės specifikacijos lentelėje, reikalavimų aprašymo skiltyje, Perkančioji organizacija reikalauja, kad kiaulienos kumpis būtų „Šviežias atšaldytas kiaulienos kumpis be kaulo, be odos ir be...“, o dalyvis pateiktoje savo gaminių charakteristikos lentelėje siūlė „Kumpis su kaulais ir oda“; 2) Techninės specifikacijos lentelėje, reikalavimų aprašymo skiltyje, Perkančioji organizacija reikalauja, kad kiaulienos nugarinė būtų „Šviežia atšaldyta kiaulienos nugarinė be kaulo,...“, o dalyvis pateiktoje gaminių charakteristikos lentelėje siūlė „Nugarinė su nugarkauliu ir šonkauliais“; 3) Techninės specifikacijos lentelėje, reikalavimų aprašymo skiltyje, Perkančioji organizacija reikalauja, kad kiaulienos sprandinė būtų „Šviežiai atšaldyta kiaulienos sprandinė be kaulo, be odos ir be lašinių“, o dalyvis pateiktoje gaminių charakteristikos lentelėje siūlė „Sprandinė su oda“; 4) Techninės specifikacijos lentelėje, reikalavimų aprašymo skiltyje, Perkančioji organizacija reikalauja, kad kiaulienos šoninė būtų „Šviežia atšaldyta kiaulienos šoninė be kaulo ir be odos“, o dalyvis pateiktoje gaminių charakteristikos lentelėje siūlė „Šoninė su oda“. Pasiūlymo kaina: 171261,59 Eur.

Dalyvio kodas, pavadinimas

166576122, UAB „Grūstė“

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 4 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Viešojo pirkimo komisija prašė pateikti aktualius dokumentus, patvirtinančius dalyvio pateiktame EBVPD nurodytą informaciją - pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus pagal pirkimo sąlygų 29 p. 1 lentelės reikalavimus ir tiekėjo kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus, nurodytus pirkimo sąlygų 31 p. 2 lentelėje. Reikalaujamų dokumentų skaitmenines kopijas Viešojo pirkimo komisija prašė pateikti CVP IS priemonėmis iki 2020-08-19, 9 val. Minėtų dokumentų iki nurodyto termino dalyvis nepateikė. Pasiūlymo kaina: 146931,87 Eur.

Dalyvio kodas, pavadinimas

305181027, UAB "LAUKESTA"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 4 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Viešojo pirkimo komisija, įvertinusi dalyvio pateiktą paaiškinimą, techninėje specifikacijoje nustatė tam tikrus neaiškumus dėl kai kurių siūlomų prekių atitikimo. T. y. Perkančioji organizacija techninės specifikacijos lentelėje nurodė, jog smulkinta kiauliena turi būti be kremzlių, be smulkių kauliukų ir krešulių. Dalyvio pateiktoje kartu su pasiūlymu produkto specifikacijoje, Viešojo pirkimo komisija nerado informacijos, įrodančios, kad siūloma smulkinta kiauliena yra be kremzlių, be smulkių kauliukų ir krešulių. Viešojo pirkimo komisija dar kartą paprašė iki 2020-08-12, 12 val. pateikti paaiškinimą, nurodant tik viešai prieinamą informaciją, kuri įrodytų, jog siūloma smulkinta kiauliena yra be kremzlių, be smulkių kauliukų ir krešulių, t.y. atitinka konkurso sąlygose keliamus reikalavimus. Iki nurodyto termino atsakymą dalyvis pateikė. Tačiau kartu su pranešimu atsiuntė ne nuorodą, o naują, kartu su pasiūlymu neteiktą dokumentą, kuriame skiriasi prekės aprašymas, t.y. siūloma prekė kitokia, nei pateikė pasiūlyme. Be to, šis dokumentas nėra viešai prieinamas. Pateikti dokumento, kuris nebuvo pateiktas iki pasiūlymo termino pabaigos, dalyvis negali. Pasiūlymo kaina: 157275,20 Eur.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

133140587, Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
146221,85

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

157547221, ŽŪB Delikatesas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
153102,51

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

221412030, UAB "Handelshus”

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
160787,58

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-08-31

Sprendimą nulėmusios priežastys

Tiekėjų siūlomos prekės, kvalifikacija ir pašalinimo pagrindų nebuvimas atitiko keliamus reikalavimus.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

133140587

Tiekėjo pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas"

Sutarties sudarymo data

2020-09-24

Sutarties galiojimo terminas

2023-09-25

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

221783,19

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

taip
Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas pirko sau pavaldžioms įstaigoms
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

157547221

Tiekėjo pavadinimas

ŽŪB Delikatesas

Sutarties sudarymo data

2020-09-24

Sutarties galiojimo terminas

2023-09-25

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

221783,19

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

taip
Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas pirko sau pavaldžioms įstaigoms
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

221412030

Tiekėjo pavadinimas

UAB "Handelshus”

Sutarties sudarymo data

2020-09-24

Sutarties galiojimo terminas

2023-09-25

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

221783,19

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

taip
Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas pirko sau pavaldžioms įstaigoms
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne