CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

434365
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

(2019-TIC-53) Verslo valdymo sistema, jos diegimo ir palaikymo paslaugos
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

UAB Ignitis grupės paslaugų centras
303200016
A. Juozapavičiaus g. 13
Vilnius
09311
LT
Marius Stankus
+370 61404946
marius.stankus@ignitis.lt
https://www.ignitisgrupe.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/47164

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Privatusis juridinis asmuo, kuris atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 2  straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000-7
Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72200000-7
Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000-7
Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72200000-7
Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Konkurencinis dialogas
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

63 str. 1p. 1s
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "ATEA"

Kodas

122588443

Adresas

J. Rutkausko g. 6

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Pateikta paraiška CVP IS priemonėmis

pavadinimas

UAB "Alna Business Solutions"

Kodas

300067906

Adresas

Lvovo g. 105A

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Pateikta paraiška CVP IS priemonėmis

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "COLUMBUS LIETUVA"

Kodas

135475673

Adresas

Savanorių pr. 349, Kauno m., 49425 Kauno m. sav.

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Pateikta paraiška CVP IS priemonėmis

pavadinimas

UAB InnoForce

Kodas

302676496

Adresas

Žygio g. 97A

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Pateikta paraiška CVP IS priemonėmis

pavadinimas

UAB "Blue solutions"

Kodas

302460281

Adresas

Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Pateikta paraiška CVP IS priemonėmis

pavadinimas

UAB „Civitta“

Kodas

302477747

Adresas

Gedimino pr. 27, LT-01104 Vilnius

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Pateikta paraiška CVP IS priemonėmis

pavadinimas

UAB "Asseco Lietuva"

Kodas

302631095

Adresas

Kalvarijų g. 125B, Vilnius

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Pateikta paraiška CVP IS priemonėmis

pavadinimas

UAB "CGI Lithuania"

Kodas

210316340

Adresas

Perkūnkiemio g. 4A, Vilnius

Šalis

Latvija

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Pateikta paraiška CVP IS priemonėmis

pavadinimas

NESS Czech s.r.o.

Kodas

45786259

Adresas

V Parku 2335/20, Praha 4, Čekija

Šalis

Čekija

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Pateikta paraiška CVP IS priemonėmis

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
122588443 UAB "ATEA" J. Rutkausko g. 6 Lietuva
135475673 Uždaroji akcinė bendrovė "COLUMBUS LIETUVA" Savanorių pr. 349, Kauno m., 49425 Kauno m. sav. Lietuva
302631095 UAB "Asseco Lietuva" Kalvarijų g. 125B, Vilnius Lietuva
210316340 UAB "CGI Lithuania" Perkūnkiemio g. 4A, Vilnius Latvija
300067906 UAB "Alna Business Solutions" Lvovo g. 105A Lietuva UAB "Alna Business Solutions", UAB "Blue Solutions" ir UAB "Civitta, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu
302460281 UAB "Blue solutions" Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas Lietuva UAB "Alna Business Solutions", UAB "Blue Solutions" ir UAB "Civitta, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu
302477747 UAB „Civitta“ Gedimino pr. 27, LT-01104 Vilnius Lietuva UAB "Alna Business Solutions", UAB "Blue Solutions" ir UAB "Civitta, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu
302676496 UAB InnoForce Žygio g. 97A Lietuva UAB "InnoForce" ir NESS CZech s.r.o.
45786259 NESS Czech s.r.o. V Parku 2335/20, Praha 4, Čekija Čekija UAB "InnoForce" ir NESS CZech s.r.o.

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

122588443, UAB "ATEA"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 2 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjo pateiktas galutinis pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

Kaina

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

2325741,57

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Dalyvio kodas, pavadinimas

135475673, Uždaroji akcinė bendrovė "COLUMBUS LIETUVA"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjo pateiktas galutinis pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

Kaina

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

4404206,79

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Dalyvio kodas, pavadinimas

302676496, UAB InnoForce

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjo pateiktas galutinis pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

Kaina

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

4549760,68

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Dalyvio kodas, pavadinimas

302631095, UAB "Asseco Lietuva"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjas nepateikė pirminio pasiūlymo.

Dalyvio kodas, pavadinimas

210316340, UAB "CGI Lithuania"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjas nepateikė pirminio pasiūlymo.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB "Alna Business Solutions", UAB "Blue Solutions" ir UAB "Civitta, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

100,00
Kaina
4077999,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

taip
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-04-28

Sprendimą nulėmusios priežastys

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

UAB "Alna Business Solutions", UAB "Blue Solutions" ir UAB "Civitta, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu

Tiekėjo pavadinimas

Sutarties sudarymo data

2020-09-10

Sutarties galiojimo terminas

2027-09-10

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

3773190,07

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

taip
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

NEŽINOMA

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne