CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

470192
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Bagažo savitarnos kioskų (angl. self baggage drop off, SBD) integracija su esančiomis išvykimo terminale bagažo karuselėmis
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
120864074
Rodūnios kelias 10A
Vilnius
02189
LT
Laima Abrutytė
+370 46048418
l.abrutyte@ltou.lt
http://www.ltou.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5150

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis oro uostų įrengimų (įrangos) srityje (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 9 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

72227000-2
Programinės įrangos integravimo konsultacinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72227000-2
Programinės įrangos integravimo konsultacinės paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

72227000-2
Programinės įrangos integravimo konsultacinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72227000-2
Programinės įrangos integravimo konsultacinės paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Skelbiamos derybos
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

73 str
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)


VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-03-05

Sprendimą nulėmusios priežastys

iki paraiškų pateikimo termino buvo gauti potencialių tiekėjų prašymai patikslinti/ paaiškinti pirkimo sąlygas bei pateikė pastabų. Taip pat, nuo pirkimo paskelbimo pasikeitė Perkančiojo subjekto poreikiai. Perkantysis subjektas, įvertinęs tiekėjų pastabas ir esamas aplinkybes, bei atsižvelgiant į tai, kad dėl to reikia atlikti esminių korekcijų pirkimo sąlygose, kai toks sąlygų koregavimas esamame pirkime, t.y. jo nenutraukus ir nepaskelbus iš naujo, nesuderinamas su viešųjų pirkimų principais, todėl vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 1.8. punkto (Pirkėjas bet kuriuo metu gali nutraukti Pirkimo procedūras iki Sutarties sudarymo vadovaujantis PĮ nuostatomis, neprisiimdamas jokios atsakomybės Tiekėjų atžvilgiu) nuostatomis, nusprendė nutraukti Pirkimą.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

iki paraiškų pateikimo termino buvo gauti potencialių tiekėjų prašymai patikslinti/ paaiškinti pirkimo sąlygas bei pateikė pastabų. Taip pat, nuo pirkimo paskelbimo pasikeitė Perkančiojo subjekto poreikiai. Perkantysis subjektas, įvertinęs tiekėjų pastabas ir esamas aplinkybes, bei atsižvelgiant į tai, kad dėl to reikia atlikti esminių korekcijų pirkimo sąlygose, kai toks sąlygų koregavimas esamame pirkime, t.y. jo nenutraukus ir nepaskelbus iš naujo, nesuderinamas su viešųjų pirkimų principais, todėl vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 1.8. punkto (Pirkėjas bet kuriuo metu gali nutraukti Pirkimo procedūras iki Sutarties sudarymo vadovaujantis PĮ nuostatomis, neprisiimdamas jokios atsakomybės Tiekėjų atžvilgiu) nuostatomis, nusprendė nutraukti Pirkimą.