CVPP

Ataskaita

AtGn-2 tipinė forma

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI

2019

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Oficialus pavadinimas: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Juridinio asmens kodas: 188659948
Adresas: A. Jakšto g. 6, Vilniaus m., 01105 Vilniaus m. sav
Miestas: Vilnius Pašto kodas: 01105 Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Ovidijus Ruškys Telefonas: +370 70663411
El. paštas: ovidijus.ruskys@stt.lt Faksas:
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.stt.lt

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

1 Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

1.

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ BENDRA VISŲ SUDARYTŲ SUTARČIŲ VERTĖ IR PIRKIMŲ SKAIČIUS

2.

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI PAGAL INFORMACIJOS SLAPTUMO ŽYMĄ

IV. KITA INFORMACIJA

1.

PAPILDOMA INFORMACIJA

2.

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ

Vardas, pavardė: Ovidijus Ruškys
Telefono numeris: +370 68792729
Elektroninio pašto adresas: ovidijus.ruskys@stt.lt